x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

לדעת יותר על דיבידנדים

תאריך: 27/08/2014 11:50

דיבידנד, הוא סכום כספי או נכסים, שמעבירה חברה מתוך עודפיה או רווחיה הצבורים, לידי בעלי מניותיה ביחס לאחוז האחזקה.

המילה דיבידנד מקורה מאנגלית והיא גזורה מפעולת החילוק- Division. תשלום דיבידנד מקטין את סכום הכסף הזמין לחברה ומעביר לבעלי החברה את פירות השקעתם.

מהם התנאים לחלוקת דיבידנד?

על פי חוק החברות הישראלי, חברה המעוניינת לחלק דיבידנד חייבת לעמוד בכל התנאים הבאים:‏

לחלופין, באישור בית המשפט ניתן לחלק דיבידנד באמצעות מבחן יכולת פירעון בלבד.

דיבידנד הנפה/דיבידנד בעין- בדרך כלל ישולם הדיבידנד במזומנים, אך לעתים הוא יחולק בצורה של הון או נכסים, כגון ציוד ומבנים. כמו כן דיבידנד משולם בצורה של מניות של חברה אחרת.

קיראו:
מהי הצהרת הון?

כל כמה זמן ניתן לקחת דיבידנד?

סכום הדיבידנד ומנגנון חלוקתו, נקבעים על פי עקרונות תקנון החברה, בהחלטה של דירקטוריון החברה או באספת בעלי המניות, לפי שתי תפיסות:


לקריאה נוספת: החוק לעידוד השקעות הון

שיעור המס עבור דיבידנד בארץ

שיעורי המס עבור רווחים מחלוקת דיבידנד משתנים מפעם לפעם ומשתנים על פי הקטגוריות הבאות:

אם כדאי להגדיל את המשכורת או לקחת דיבידנד?

המיסוי על  משכורת, הינו גבוה משמעותית מהמיסוי על דיבידנד. על פי טבלת מדרגות המס לשנת 2014, בהכנסות חודשיות מעל ל- 14,000₪  שיעור המס עומד על 31%.

עומק המיסוי עולה משמעותית בהכנסות של מעל ל- 41,831₪ לכדי שיעור של 48%.

במקביל, המשכורת זוכה לכיסויים שונים בבטוח לאומי ולהגנה במקרה של אובדן כושר עבודה.

קיראו בהרחבה על: ייעוץ פנסיוני לעסקים

שיקולים של בעד ונגד, על סקלת משכורת מול דיבידנד, הינם מורכבים למדי. מצד אחד עומד הנטו לכיס ומצד שני עומדים שיקולים משפטיים, ביטוח, קיזוזים וניהול.

יעוץ מוקדם ותכנון מס מקצועי, הינם הכרחיים להצלחת המהלך המוביל אותנו לנקודה, שבה הכנסותינו יחולקו באופן אופטימאלי בין משכורת למשיכת דיבידנד.

המשיכו לקרוא באתר על: ייעוץ משפטי לחברות

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור