x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

זיכוי מס הכנסה - הקלות מס - חשוב לדעת!

תאריך: 27/11/2013 16:00

פקודת מס הכנסה והתקנות מכוחה מהוות דבר החקיקה המסדיר את גביית המס בישראל. לצד אופני הגבייה ושיעוריה מונה החוק נסיבות המקנות זכאות לקבלת נקודות זיכוי מס.

הזכאות נלמדת מלשון החוק, אולם לצורך מימושה נדרש הנישום לפנות במרבית המקרים למס הכנסה ולהגיש בקשה לקבלת ההטבה.

לשם כך עליו למלא טפסים ולהציג אישורים רלוונטיים המעידים על זכאותו. את הבקשה יש לחדש מדי שנת מס. בד בבד קיימים מקרים בהם הזכאות נגזרת באורח אוטומטי מבלי להטריח את הנישום בהמצאת אישורים ומסמכים.

מה בין זיכוי מס להחזר מס?

החזר מס ניתן בגין שורה של נסיבות מזכות מהן עולה, כי הנישום שילם בשנת מס נתונה מעל הנדרש ולפיכך זכאי לקבלת החזר כספי.

על נסיבות אלה נמנים: עבודה שכירה במהלך מספר חודשים בשנה, עבודה בחו"ל אצל מעביד ישראלי, הפקדות לגורמים פיננסיים שונים דוגמת קרנות פנסיה וקופות גמל, הפסדים במהלך פעילות בשוק ההון ועוד.

מאחר ורשות המיסים אינה יוזמת את ההחזר נדרש הנישום העומד בתנאי הזכאות להגיש לרשויות
טפסים ואישורים מתאימים. [ראו: דוחות מס]

ניתן לומר, כי נקודות זיכוי במס הכנסה הינן תת סוג של החזר מס, המצריך אף הוא פניה יזומה לרשויות אולם בשונה ממנו, זיכוי ממס מוכר באופן אוטומטי ומקנה נקודות זיכוי כמפורט בחוק מס הכנסה והתקנות מכוחו.

מגזרים ואוכלוסיות הזכאים לנקודות זיכוי מס

זקוק לעזרה בקבלת זיכוי מס? רואה חשבון לשירותך!

לחץ ליצירת קשר

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור