x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

חשבונית עסקה

תאריך: 07/10/2014 12:18

חשבונית עסקה, כמו חשבונית מס רגילה, היא מסמך הכולל פרטים חיוניים על ביצוע עסקה בין מקבל שירות ובין נותן שירות.

החשבונית היא דרישת תשלום בה מפורטים הכמות והמחיר המוסכמים על הצדדים על מוצר או על שירות כלשהו שסופקו במהלכה של עסקה בודדת או במהלך ביצוע מספר עסקאות.

מטרתה של חשבונית עסקה היא להעיד על ביצוע עסקה שאיננה מחויבת במס ערך מוסף, והיא איננה מעידה בהכרח על קבלת תמורה עבור עסקה, אלא מפרטת את שלבי העסקה, אם ישנם, ואת העלויות הכרוכות בה. לחשבונית עסקה ישנו שם נוסף, שהוא "חשבונית פרופורמה".

מתי קיימת חובה להנפיק חשבונית עסקה ומי מחויב בהנפקתה?

עוסק פטור, שסך הכנסותיו השנתיות איננו מגיע ל-70,650 ש"ח ושאיננו רשום תחת ההגדרה של עוסק מורשה במע"מ, חייב להוציא חשבונית עסקה בתום כל עסקה, לאחר מתן שירות כלשהו או לאחר מכירת מוצר. כאשר המכירה או השירות מתבצעים בשלבים, יש להנפיק חשבונית עסקה ללקוח בתום כל אחד משלבי העסקה.

חשבונית העסקה היא מסמך הכולל את כל הפרטים המופיעים גם בחשבונית מס, אלא שפרטים אלה אינם מוכרים לצורך חיוב או החזרים כספיים ממס ערך מוסף. בנוסף להוצאת חשבונית עסקה, מחויב מקבל התשלום גם בהוצאת קבלה וזאת לאחר קבלת התשלום בפועל מהלקוח.

לקריאה נוספת: כיצד מתמודדים עם בחוב אבוד?

מבנה חשבונית עסקה

חשבונית עסקה תקנית חייבת לכלול את הפרטים הבאים:

חשבונית אלקטרונית

התרחבות השימוש באמצעים אלקטרוניים וכניסת רשת האינטרנט לתחום העסקים יצרו אפשרות חדשה להנפיק "חשבונית אלקטרונית".

קיראו בהרחבה: תוכנה פשוטה להנהלת חשבונות עצמאית באינטרנט

בשנת 2003 הותר השימוש בחשבונית אלקטרונית בתקנות מס הכנסה מתוך הקפדה על ביצוע כללים מוסדרים לשמירה על מקוריותם של המסמכים האלקטרונים גם ללא צורך בהדפסת החשבונית.

חשבונית אלקטרונית היא, למעשה, רשומה אלקטרונית הכוללת בנוסף לכל הפרטים הנדרשים בחוק גם חתימה דיגיטלית שלא ניתן לשנותה.

לקריאה נוספת באתר: מהי הוצאה מוכרת?

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור