x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

יועץ פנסיה לעסקים בהתאם לרפורמת פנסיית החובה

תאריך: 17/09/2014 16:12

שנת 2008 היא שנת מפנה בשוק הפנסיוני עם שינויים רבים בחקיקה ובהסכמים המחייבים את המעסיקים והנוגעים לכל אזרח בישראל.

רפורמת פנסיית החובה - הסכם אשר מחייב מעסיקים רבים במשק הישראלי לערוך ולהפריש כספים עבור הסדר פנסיוני לעובדיהם חל על עשרות אלפי עסקים קטנים, חברות ממשפחתיות וגופים אשר לא הפרידו כספים לפנסיה עבור עובדיהם.

כמו כן משרד האוצר ביטל את ההבדלים בין קופות הגמל לתגמולים ולפנסיה, ביטוחי חיים - ביטוח מנהלים וקבע כי כל הפקדה של כספים פנסיונים החל מחודש ינואר 2008 תחשב כהפקדה בקופת גמל לקצבה.

כתוצאה מכך, יבוטלו קופות הפיצויים (קופת פיצויים מרכזית) אשר שמשו להפקדת כספים המיועדים לפיצויים. מעבידים אשר נהגו להפריש כספי פיצויים לקרן פיצויים מרכזית לא יוכלו להמשיך לעשות כך.

האם חובה להפריש כספים עבור פנסיה לעובדים?

החל מחודש ינואר 2008, בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה חלה חובה על כל מעסיק להפריש כספים עבור כל עובדיו לפנסיה.

ההסתדרות כבר הודיעה כי היא תגיש תביעות משפטיות בבתי הדין לעבודה נגד כל מעסיק אשר לא יציית לצו ההרחבה החדש בנושא הפרשה פנסיונית.

כל מעביד אשר לא התחיל להפריש כספים לעובדיו החל מחודש ינואר 2008 חשוף להגשת תביעה משפטית מיידית!

חובת הביטוח הפנסיוני המקיף

חובה על המעביד לבטח בקרן פנסיה מקיפה או קופת גמל לקצבה כל עובד, אשר אין לו הסדר פנסיוני מיטיב.

לקריאה נוספת: מהי תוכנית פנסיה?

להלן הכללים שנקבעו לגבי מועד החובה לערוך הסדר פנסיוני:

בחירת קרן פנסיה

לפני שעורכים הסגר פנסיוני כלשהו, יש להתחשב בנתונים רבים אשר שונים מעובד לעובד.

קיראו בהרחבה בנושא: צו ההרחבה להסכם הקיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף במשק

איך יוצאים מהפלונטר?

יועץ פנסיוני - ייעוץ פנסיה לעסקים

ניתן לקבל ייעוץ פנסיוני רק מבעלי רשיון לייעוץ פנסיוני - יועץ פנסיוני או סוכן פנסיוני. בעל רישיון ליעוץ פנסיה או בעל רשיון סוכן פנסיה הם היחידים המורשים על פי החוק לתת ייעוץ פנסיה ליחידים או לחברות ועסקים.

לקריאה נוספת: חסכון פנסיוני לשים קצת כסף בצד לגיל פרישה...

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור