x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

מיסוי ירוק - הטבות מס למען איכות הסביבה

תאריך: 23/10/2013 15:44


כחלק מהמאמץ העולמי לשמירה על כדור הארץ, הפחתת זיהום האוויר ויצירת אקלים ירוק יותר, נרתמת גם המערכת הכלכלית להגנה על הסביבה יחד עם רשות המיסים.

מדובר במגמה, הנהוגה מזה מספר שנים בעולם המערבי, אליה הצטרפה ישראל בשנה החולפת.

קיראו בהרחבה על שיעורי המס בישראל.

כחלק מכך גובשה ונכנסה לתוקף מדיניות ממשלתית חדשה ומקיפה, המתמקדת בגיוס המשק הישראלי לטובת הסביבה, בדרך של מתן תמריצים פיננסיים והקלות כלכליות בתחומים שונים.

רפורמת המיסוי הירוק

אומצה על בסיס מסקנות ועדה, שכללה נציגים ממשרדי האוצר, הגנת הסביבה, תשתיות לאומיות ותחבורה.

הועדה המליצה על יצירת תמריצי מס לגורמים במשק, שיצליחו להפחית את פליטת הזיהום ממפעלי תעשייה וכלי רכב, במקביל לעידוד השימוש באנרגיה חלופית.

מעצבי הרפורמה ראו בה אמצעי להנחיל לציבור מודעות ירוקה של רכישה ועשיית שימוש במוצרים ורכבים מזהמים פחות.

צפי ההכנסות עומד על כארבע מאות מיליון ש"ח בשנה, מגביית מיסים, בתור היטלים שיוטלו על הגורמים המזהמים.

התחומים עליהם משתרעת מדיניות המיסוי הירוק

כשלב ראשון מבוססים אדני הרפורמה במס על תחום הרכב ועל משק האנרגיה - מיסוי דלק, מתקנים פוטוולטאיים למשק הבית ולהתקנה עסקית וכן חימום מים באנרגיה סולארית.

בהמשך מתוכנן להחילה גם לגבי בניה ירוקה, התייעלות אנרגטית ועוד.

ההטבות הניתנות במסגרת הרפורמה

בתחום הרכב:

1. קביעת מדרגות מס קניה על רכבים  - הרפורמה עיגנה אמת מידה, המדרגת את כלי הרכב על פי רמת הזיהום הנפלט, בשקלול העלויות הציבוריות בהקשר זה.

בהתאם לכך נקבע מס הקניה ("מדד ירוק"). מדיניות מיסוי ירוק מקנה עדיפות לרכבים קטנים, המזהמים פחות ביחס לרכבים מאסיביים.

לרכבים היברידיים נקבע מס קניה מופחת בשיעור 30% ולרכבים חשמליים - מס קניה בגובה 10%, על פי רמת הזיהום  של הרכב.

קיראו בהרחבה על הוצאה מוכרת, וכך תוכלו להחליט איך לשלב את הקנייה בסף כל ההוצאות.

בנוסף, מיסדה הרפורמה "ציון ירוק", המשקלל חמישה סוגים שונים של פליטות, הגורמות נזק סביבתי ובריאותי. בהתאם לכך מחושבת הטבת מס קניה, על פי קטגוריות שונות של רכבים. 

הרפורמה מחייבת את יבואני הרכב לפרט את נתוני הזיהום וצריכת הדלק לגבי רכבים חדשים, תוך  ציון דרגת הזיהום ברישיון הרכב. הטבות המס, בהתאם לדרגת הזיהום, יינתנו ברכישת רכבים חדשים, משומשים ומיובאים.

לגבי מוניות, המוכרות ככלי רכב גדולים ומזהמים, נקבע מס קניה בגובה 10%, תוך הפעלת מנגנון התמריצים, שנקבע לגבי רכב פרטי. בהתאם לכך, מונית שדרגת הזיהום שלה הינה 9 - 8 תהא פטורה מתשלום מס קניה. 

2. שווי שימוש ברכב - מראשית שנת 2010 ייקבע שווי השימוש ברכב כנגזרת ממחירו לצרכן.
כך, רכבים מזהמים פחות יהנו ממס קניה פחות, מחיר נמוך לצרכן ושווי שימוש נמוך. רכבים היברידיים או חשמליים יזכו להטבה של 500 ש"ח נוספים בשווי הליניארי.

3. פחת - שיעור הפחת על מוניות הועלה מעשרים אחוז לעשרים וחמישה אחוז. במקביל, ובכדי להוות תמריץ לרכישה, הועלה שיעור הפחת על רכבים כבדים היברידיים.

בתחום משק האנרגיה:

4. מתן הקלות מס עבור התקנים ביתיים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית, בשיטה פוטו וולטאית - מכירת חשמל לחברת החשמל באופן זה, עד גובה של 18,000 ש"ח בשנה,  תזכה בפטור ממס.

5. בגין שימוש בדלקים ידידותיים לסביבה, דוגמת תערובת הביודיזל (95% סולר ו 5% ביודיזל) הוחלט על מתן הטבת מס בגובה 5% עבור רכישת תזקיק סולר, שיכיל 5% ביו דיזל. אף תחליבי סולר ייהנו מהקלות מס בגובה של כ 16%.

6. בהיבט הפחת - הוצע להנהיג פחת מוגבר עבור רכישה ועשיית שימוש במתקני חימום מים סולאריים, בכדי לגוון את מקורות ייצור החשמל ולעודד חיסכון באנרגיה.

למרות הפיתוי הראשוני, אנו ממליצים לפני ביצוע קנייה של מכוניות היברידיות לכל עובדי החברה שלכם (או לעצמכם...), להיוועץ תחילה עם רואה חשבון מוסמך.

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור