x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

תשלום מקדמות למס הכנסה

תאריך: 13/11/2014 11:50

מקדמות הינן התשלומים שמשלם עצמאי למס הכנסה ולביטוח לאומי, אנחנו נתמקד רק במס הכנסה. כשמה כן, המקדמה הינה הסכום המקדים והמוערך, שמשלם הנישום למס הכנסה לפני מועד הדו"ח השנתי.

מס הכנסה אוהב את הכסף שלו כאן ועכשיו ולכן מעדיף לגבות בערך עכשיו ולהתקזז בסוף שנה וזאת על פי הדוח השנתי שהגשתם.

אז אחרי שאתם מגישים את הדוח השנתי בודק מס הכנסה וקובע למי מגיע כסף ואם בכלל, אם יש חסר גביה ישלים הנישום את ההפרש למס הכנסה ולהפך כשיש עודף גביה יוחזרו הכספים.

עצמאי הפותח עסק מקבל ממס הכנסה פנקס מקדמות. לכל נישום נקבע אחוז מקדמות שעליו לשלם וכן מועד התשלום.

כיצד נקבע סכום המקדמות?

אחוז מקדמות – אחוז המס שעל הנישום לשלם ביחס להכנסותיו, הנקבע על פי 2 פרמטרים: היקף ההכנסות בשנה שעברה וסוג הפעילות העסקית.

{[רווח * %מקדמות] – הוצאות} – ניכוי מס במקור = תשלום מקדמות

לדוגמא: שילמתם 36 ₪ (ללא מע"מ) ואחוז המקדמות שנקבע לכם הינו 15%, היו לכם הוצאות של 1,000 ש"ח (לא כולל מע"מ) ולא בוצעו ניכוי מס במקור.

לכן - 36,000 * 15% - 1,000 = עליכם לשלם סך 4,400 ₪ למס הכנסה.

ערעור על גובה מקדמות

גובה מקדמות הנקבע לכם, נעשה לפחות בימיו הראשונים של העסק בצורה די שרירותית ומבוסס על הסיווג העסקי שלכם, ניתן לערער על כך באופן מידי. בשנה שניה והילך, גובה המקדמות נקבע על פי הדוח השנתי שהגשתם.

קיראו בהרחבה על: הכנת דוחות מס - דוח שנתי והצהרת הון

כך שאם נראה לכם שאתם לא עומדים להגיע להכנסות התואמות את גובה המס ואתם עומדים לשלם מס עודף אתם יכולים לערער ואף לדרוש לבטל את המקדמות כליל. עליכם להגיש בקשה מנומקת למס הכנסה ואם יש ממש בטענתכם תקבלו תשובה מהירה ותיקון המקדמות.

איך ניתן לשלם מקדמות?

דרך התשלום הוותיקה והמסורתית הינה תשלום בבנק הדואר ב 15 בחודש, על ידי פנקס השוברים שקיבלתם, באפשרותכם לשלם במזומן או צ'ק.

אלה המעוניינים לוותר על הטרטור שבלרוץ לדואר ועל העונג שלעמוד בתור, יכולים לשלם באתר של מס הכנסה בכרטיס אשראי.

יש לבקש הרשאה ולחתום על טופס ואתם בפנים, התשלום ייזקף לחשבון האשראי שלכם, דחייה נעימה וחצי נחמה. מיותר לציין שאי תשלום מקדמות, גורר אחריו קנסות והחוב צובר ריבית.

לסיכום אפשר לומר שבשנה הראשונה של העסק שלכם, יש טעם רב בלקבל יעוץ והכוונה בנושא מיסוי ולחסוך הוצאות כספיות מיותרות.

קיראו בהרחבה:
זיכוי ממס הכנס

מנהל החשבונות ורואה החשבון יכולים לכוון אתכם לקבל החלטות שיצמצמו למינימום את המיסוי עליכם. כמו כן יעוץ נכון יצמצם את עלויות ניהול ספרים מול רשות המיסים וימנע אי נעימויות מול הגורמים הללו.

לקריאה נוספת: מס הכנסה שלילי - מי זכאי להטבה?

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור