x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

קרן השתלמות - חסכון פטור ממס

תאריך: 29/09/2014 13:26

קרן השתלמות הינה תכנית חיסכון שבמידה מסוימת משלבת את הטוב שבכל העולמות. מצד אחד, קרן השתלמות הינה תכנית חיסכון לטווח קצר או בינוני ועל פי רוב אורכה הוא שש שנים.

עם זאת, ההפקדה לקרן השתלמות מוכרת כהוצאה לצורך ניכויי מס, ולכן היא מאפשרת הטבות במס כמו אחיותיה - תכניות החיסכון המוכרות לטווח הארוך - קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים על סוגיהם. במאמר זה נלמד מהי קרן השתלמות, כיצד היא עובדת ומה יתרונותיה.

קרן השתלמות הינה תכנית חיסכון ממשפחת תכניות החיסכון הנקראות קופות גמל. הקרן הינה תכנית חיסכון לשש שנים, שבגין ההפקדות אליה מקבל העמית (כלומר, החוסך) הטבות במס, עליהן נפרט בהמשך.

קרן השתלמות הינה אפיק החיסכון היחיד במשפחת קופות הגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, אשר אינה מתוכננת לטווח ארוך או לגיל פרישה ועם זאת החיסכון בה מזכה בהטבות מס כמו בסוגים של חסכונות ארוכים לגיל פרישה.

קרן השתלמות לשכירים

כמו בשאר סוגי קופות הגמל ותכניות הפנסיה, גם בקרן השתלמות ניתן להפריש הפקדות לטובת חיסכון בקופה כבר מתלוש המשכורת, דרך הארגון.

עובד רשאי להפקיד לחיסכון בקופת גמל עד 2.5% מהשכר שלו, כאשר המעביד חייב להוסיף על סכום ההפקדה של העובד סכום נוסף להפקדה בשיעור של עד 7.5% מגובה שכרו של העובד ובכל אופן על המעסיק להפריש סכום של פי 3 מהפרשת העובד.

קרן השתלמות לעצמאיים

החל משנת 2008, רשאי גם העובד העצמאי לפתוח קרן השתלמות, ולהפקיד בה עד 7% משכרו.

לקריאה נוספת: ייעוץ פנסיה לעסקים

הטבות מס לחוסכים בקרן השתלמות

כאשר שכיר מפקיד תשלומים לקרן השתלמות מתוך תלוש השכר שלו, הסכומים להפקדה מנוכים מתוך הסכום ברוטו לתשלום עבורו. כלומר, סכום ההפקדה לקרן ההשתלמות אינו חייב במס, כמו כל שאר השכר המשולם לעובד. כתוצאה מכך, בגין הסכום המופקד בקרן ההשתלמות, העובד לא ישלם מס הכנסה, או ביטוח לאומי.

כאשר עצמאי מפקיד תשלומים בקרן השתלמות, שני האחוזים וחצי הראשונים מהפקדתו לקרן השתלמות אינם מוכרים לצרכי מס, אך יתר ההפקדה, עד ארבעה וחצי אחוז מההכנסה - מוכרים כהוצאה לצרכי מס. הפקדה של מעביד בקרן השתלמות של עובד הינה הוצאה מוכרת במס.

קיראו גם בנושא: תוכניות פנסיה

פדיון קרן השתלמות

ככלל, ניתן לפדות את הכספים שנצברו בקרן השתלמות לאחר שחלפו שש שנים מהיום שנפתחה תכנית החיסכון. עם זאת, ישנם שלושה מקרים יוצאי דופן המאפשרים את פדיון קרן ההשתלמות ומשיכת הכספים שנצברו בה:

לקריאה נוספת: ביטוח מנהלים

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור