x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

רשות המיסים בישראל - מבנה ותפקידים

תאריך: 14/10/2013 12:41

רשות המיסים בישראל הינה הגוף האמון על גביית כלל המיסים במדינה.

בתוכו נכללים מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מע"מ, מס קנייה, מכס ומס בולים.

הרשות מהווה גוף ממשלתי, אשר פועל בכפיפות למשרד האוצר ומונה כיום כ 5,500 עובדים.

רקע אודות הקמת רשות המיסים

ההחלטה על מיסוד הרשות התקבלה לפני כשש שנים, מתוך מטרה לאחד את פעילות כלל הגופים, האמונים על גביית מיסים במדינה, תחת קורת גג אחת.

למהלך איחוד אגפי המס השונים בישראל במסגרת גוף ריכוזי אחד מיוחסים שני ערכים מוספים.

הערכים הינם הן בייעול אופני גביית המס על ידי מערכת המיסים והן בהטבת השירות, המוענק לאזרח בהיבט המיסוי.

מבנה רשות המיסים

אגפי הרשות נחלקים לסוגי המס השונים, אשר על גבייתם היא אמונה:

מבנה פנים ארגוני

המבנה הארגוני של רשות המיסים מורכב מהיחידות הבאות:

ההנהלה - אחראית על ריכוז פעילות המטה וכוללת את מנהל הרשות, סגניו והמחלקות המקצועיות.

חטיבת המינהל
- אמונה על פיתוח המשאב האנושי, קשר עם גורמי חוץ ופנים, תכנון, קביעה ואחריות על תקציב הרשות.

חטיבת שומה וביקורת חשבונות - כשמה כן היא.

חטיבת מודיעין וחקירות - אחראית על אכיפת חוקי המיסים, המנחים את הרשות בפועלה ומטפלת בתיקים, המעוררים חשד לביצוע עבירות פליליות של צווארון לבן בהקשר מס.

חטיבה מקצועית - אמונה על קביעת המדיניות בנושאים מקצועיים, ייזום מהלכי חקיקה בתחום המיסוי וטיפול בפניות הציבור.

חטיבות נוספות, הפועלות במסגרת הרשות, הינן:

חטיבה משפטית, החטיבה לאכיפת גבייה, חטיבת ביקורת פנים ונציב קבילות, מינהל המכס, חטיבת שירות לקוחות, חטיבת תכנון וכלכלה, חטיבת דוברות והסברה וכן יחידת שע"מ.

לצידן פועלות יחידות הגבייה בשטח.

תפקידיה ופועלה של רשות המיסים

עיקר תפקידה של רשות המיסים מתמקד בגביית מגוון המיסים המקובלים: מס הכנסה, מס שבח מקרקעין, מס מכירה, מס רכישה, מע"מ, מכס, מס רכוש, מס קנייה, מס בולים ומיסי מעסיקים.

בנוסף, אמונה הרשות על תכנון וביצוע של רפורמות בתחום המס ועל מתן אינפורמציה לגבי שיעורי המס השונים עבור כלל האוכלוסיה וציבור המעסיקים בפרט. 

בכובע אחר, מופקדת רשות המיסים על תשלום פיצויים בגין נזקי רכוש, שנגרמו לאוכלוסיה עקב מלחמה או פעילות איבה וכן על פיצוי בגין נזקי בצורת.

בהיבט זה פועלת הרשות בהתאם לחוק מס רכוש וקרן פיצויים.

תפקידים אחרים של הרשות הינם:

סוגי המיסים הנגבים על ידי הרשות

המיסים הנגבים על ידי הרשות מתחלקים לשתי קטגוריות מרכזיות:

מיסים ישירים - עליהם נמנים מס הכנסה, מס רווחי הון ומס שבח מקרקעין ומיסים עקיפים - מכס, מס קניה, מע"מ ובלו על דלק.

בנוסף, עוסקת הרשות בגביית מס רכישה בעסקאות מקרקעין וכן מיסי שכר ורווח, המוטלים על מוסדות כספיים ועל מלכ"רים.

רואה חשבון ועוד שמחים להגיש לכם מידע זה - חשוב שתישארו מעודכנים תמיד!

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור