x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

תכניות פנסיה

תאריך: 06/10/2014 16:23

תכנית פנסיה היא תכנית חיסכון בעלת מאפיינים ייחודיים.

מאחר וכיום, מעסיקים מחויבים להקים תכנית חיסכון פנסיונית לכל עובד בעת תחילת עבודתו, רובינו מחזיקים בתכנית פנסיה אחת לפחות. בעקבות כך נוצר מצב בו תכניות פנסיה רבות מתנהלות "מכורח הנסיבות", כאשר בעליהן אינם מעורבים בניהול או במקרים קיצוניים - אף אינם מודעים לקיומן.

כאמור, תכנית פנסיה, או קרן פנסיה, היא תכנית חיסכון ייחודית, בה נצברים כספים במהלך שנות העבודה, על מנת לאפשר הכנסה לאחר גיל הפרישה ועד סוף החיים. למעשה מדובר בתכנית חיסכון שהיא גם סוג של ביטוח, מפני אבדן הכנסה, נכות ומקרים דומים. בנוסף, קרן הפנסיה מבטיחה הכנסה או סכום כסף קבוע לשארים, במקרה של מוות מוקדם של המבוטח.

ההפרשות לקרן הפנסיה, מבוצעות אצל עובדים שכירים באופן חודשי מתוך תלוש המשכורת - גם על ידי המעסיק וגם על ידי העוסק, בפרופורציות שונות. במאמר זה ננסה לבחון מהן תכניות הפנסיה השונות, כיצד בוחרים תכנית פנסיה מיטבית ומה האפשרויות העומדות כיום לתכניות פנסיה.

לקריאה נוספת: הסבר על תלוש השכר

ישנם שלושה מכשירים אשר באמצעותם ניתן לחסוך לפנסיה:

א. קרן פנסיה

ב. ביטוח מנהלים

ג. קופות גמל

מרכיבי קרן הפנסיה

קרן פנסיה מכילה שלושה מרכיבי חיסכון בתוכה:

1. קצבת זקנה - בהגיע העובד לגיל פרישה מקבל המוטב תשלומים מקרן הפנסיה. ברגע שהגיע העובד לגיל פרישה, הוא יקבל את כספי החיסכון שלו או כסכום חד פעמי, או כהפרשות חודשיות, המדמות שכר, עד אחרון ימיו.

2. קצבת נכות - במיקרה של אבדן כושר עבודה של המוטב, ועל פי תנאי הפנסיה, יקבל המוטב קיצבה חודשית למשך זמן קצוב, על פי הקבוע בתקנון תכנית הפנסיה, עד לתום הזמן או עד הגיעו לגיל פרישה (אז יקבל את דמי הפרישה שלו ככתוב).

3. קיצבת שארים – במיקרה של פטירת המוטב, תשולם פנסיית שארים לבן הזוג ו/או לילדי המוטב, או לאדם אחר שהוגדר בתנאי תכנית הפנסיה כשארים.

קיראו גם בנושא: ייעוץ פנסיוני לעסקים

כיצד בוחרים תכנית פנסיה?

ישנם מרכיבים רבים לתכנית הפנסיה, אשר עשויים להשפיע על התאמתה למוטב מסוים. כאשר אנו בוחרים תכנית פנסיה, על אחת כמה וכמה אם יש בכוונתנו להשקיע בתכנית זו עד הגיענו לגיל פרישה, כדאי שנבדוק פרטים על אודות תכנית הפנסיה.

ולבסוף, כדאי לבדוק את תנאי החיתום של תכנית הפנסיה, כלומר, מהן הבדיקות הרפואיות ועל אילו תצהירים מתבקש המוטב לחתום בטרם הוא מבוטח.

חשוב מאוד לזכור, כי במידה ונמצא חוסר התאמה בין התצהיר שאותו נתן המבוטח בעת שהצטרף לתכנית הפנסיה, לבין המציאות - תכנית הפנסיה עשויה לראות את עצמה כלא מחויבת למוטב. זו הסיבה שחשוב למסור מידע מדויק ולהקפיד להבין את משמעויותיו.

זקוק לעזרה בתכנון הפנסיה שלך? לחץ לקבלת יעוץ פנסיוני

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור