רואה חשבון ועוד - הוצאה מוכרת


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

הוצאה מוכרת - כדאי להכיר


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

חישוב הרווחים לצורך מיסוי נעשה על ידי הפחתת כל הוצאה של עסק מסך הכנסותיו.

לפיכך, ככל שיהיו יותר הוצאות המותרות להפחתה, כך יוכר סכום נמוך יותר מן ההכנסות כרווח וכך תשלומי המיסים יהפכו נמוכים יותר.

רואי חשבון בקיאים בחוקים ובתקנות המגדירות בבירור אלו הוצאות ניתן להחשיב כמוכרות באופן מלא, אילו נחשבות הוצאה מעורבת (כזו שרק חלק ממנה מוכרת) ואלו הוצאות לא יוכרו כלל, אפילו נעשו במסגרת הפעילות העסקית.

מה אתם יודעים?

אין ספק כי בקרב הציבור קיים חוסר בהירות גדול בנושא.

חוסר בהירות זה עשוי להוביל למצבים של אי הצהרה על הוצאות אשר היו יכולות להיחשב מוכרות או הסתמכות על כך שהוצאה תחשב מוכרת כאשר זו אינה כזו.

בנוסף עלול מי שאינו בקי דיו בנושא להיכשל בהצהרה על הוצאות פרטיות כאילו היו עסקיות - דבר אשר מהווה עבירה על חוקי המס ועשוי להוביל לאישום פלילי בשל העלמת מס.

לקריאה נוספת: חנינת מס - כלי לעידוד גביית מיסים

איך מחליטים?

העיקרון העומד מאחורי חלוקת הוצאותיו של עצמאי להוצאות מוכרות וכאלו אשר אינן מוכרות הוא כי כל הוצאה אשר משמשת לצרכי ייצור הכנסה תחשב להוצאה עסקית מוכרת ותופחת מסך ההכנסות לצרכי חישוב הרווח החייב במס. כל זאת למעט החריגים הקבועים בחוק.

יש לבחון אם זו מלכתחילה הוצאה עסקית, האם ניתן להפריד בין החלק העסקי לפרטי שלה (בהוצאה מעורבת), האם היא בעלת אופי עונשי, האם היא כלולה ברשימת החריגים של מס הכנסה, האם נוכה מס במקור (מהוצאות לגביהן נדרש תנאי כזה כגון תשלומי שכירות), האם מדובר בהוצאה הונית, וכן הלאה.

קראו גם על: מקלטי מס

הוצאה מעורבת

תשלומים על מיסי ארנונה, ועד בית, חשמל וכו' עבור מי שעובד מביתו יחשבו לסוג מעורב. על מנת שחלק ממנה יוכר, תנאי הוא כי ניתן לעשות הפרדה בין החלק הפרטי לחלק העסקי שלה. במידה ולא ניתן לבצע הפרדה שכזו לא תוכר ההוצאה כלל כמותרת לניכוי. רואה חשבון ידע לחשב החלק העסקי שבה.

הוצאה הונית

ישנן הוצאות אשר לא יחשבו הוצאה מוכרת בבת אחת.

כך למשל כאשר רוכשים מכונה חדשה לעסק תיפרש ההוצאה על פני התקופה המשוערת בה תהיה המכונה בעלת ערך, דהינו בכל שנה יחושב הסכום המחושב כ"פחת" ביחס לערכה של המכונה, והוא ייהווה הוצאה מוכרת בגין רכישת המכונה.

קראו גם על: החזרי מס לשכירים

כל זאת ללא קשר להסדרי התשלום שנקבעו בפועל עבור המכונה.

חריגים הקבועים בחוק

בחוקי המיסוי נקבעו חריגים אשר לא יחשבו כלל, או יחשבו באופן חלקי, כהוצאה מוכרת אפילו אם כולה נעשתה לצרכים עסקיים.

רשימה חלקית כוללת אחזקת טלפון נייד, הוצאות טלפון קווי מהבית, כיבוד, נסיעות לחו"ל, ביגוד, הוצאות רכב, מתנות ועוד.

הוצאות נוספות אשר לא תחשבנה כמוכרות הינן הוצאה בעלת אופי עונשי כגון תשלום קנס.

סעיף 30 לחוק מס ההכנסה אף מתיר לא להכיר בהוצאה אשר הייתה עומדת בדרך כלל בתנאים הנדרשים אך נראית לנציב מס ההכנסה כמוגזמת בגובהה.

לקריאה נוספת: פקודת מס הכנסה


תאריך: 05/06/2014 14:33
 
close