קווים לדמותה של חברה משפחתית לפי חוק בישראל


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

הקמה וניהול של חברה משפחתית


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

חברה משפחתית היא חברה לכל דבר על פי דיני התאגידים, אולם מבחינת רשויות המס החברה אינה נחשבת לנישום, אלא רק אדם אחד הוא הנישום (נישום זה אדם שמס הכנסה העריך את הכנסתו לצורכי מס) המייצג שלה - אחד מבעלי המניות בחברה – וכל רווחי והפסדי החברה נחשבים כהכנסתו.

על מנת לרשום חברה בתור חברה משפחתית, צריכים כל בעלי המניות של החברה להיות בני משפחה מדרגה ראשונה - כולל קשרי חיתון, אולם על פי הפסיקה, מספיק שאחד הבעלים יהיה "בריח תיכון", כלומר מקושר בקשר כזה לכל שאר הבעלים.

הנישום המייצג חייב להיות בעל המניות, או אחד הבעלים, שלהם החלק הגדול ביותר ברווחי החברה.

כיצד מגישים בקשה לקבלת מעמד של חברה משפחתית?

בקשה להקמת חברה משפחתית היא למעשה בקשה של החברה לרישום של אדם מסוים בתור הנישום שמייצג אותה, והיא מוגשת לפקיד השומה. הסכמתו של האדם המיועד להיות נישום מייצג חייבת להיות מצורפת בכתב לבקשה.

קיראו גם בנושא:
פתיחת תיק במס הכנסה

החל משנת התקציב 2013-14, יכולה הבקשה להיות מוגשת על ידי חברה רק בשלושת החודשים הראשונים מיום הקמתה, ולאחר מכן לא תוכל החברה להגיש בקשה להפוך למשפחתית.

הוראה זו מבטלת את ההוראה הקודמת (סעיף 64א) שאפשרה לרשום חברה כמשפחתית גם עד חודש מתחילת שנת המס, ואפשרה מעבר חופשי למדי בין מעמד של חברה משפחתית וחברה רגילה. חברה שהייתה חברה משפחתית וחדלה, לא תוכל יותר לחזור להיות משפחתית.

יתרונות המיסוי של חברה משפחתית

באופן כללי, בחברה משפחתית, הנישום המייצג משלם את המס על רווחי החברה - על פי מדרגת המס החלה עליו כאדם פרטי, לא על פי תקנות המיסוי לחברות רגילות.

לחצו לקריאה בנושא מס הכנסה

גם ביטוח לאומי משולם על פי הכללים לאדם יחיד. הרפורמה משנת 2013 ביטלה כמה מן ההקלות שניתנו בעבר לחברה משפחתית, אולם עדיין ניתן לנצל מעמד זה לתכנוני מס שונים.

פטורים ממס לחברה משפחתית

אם לנישום המייצג יש פטור אישי ממס, ההטבה תחול גם על הכנסות החברה, אבל רק לפי חלקו היחסי של הנישום המייצג ברווחי החברה.

הטבות אלו כוללות: פטור לנכים ולעיוורים עם 100% עיוורון; פטור ממס לתושבי חוץ על רווחים מניירות ערך סחירים, שהוא שימושי במיוחד במידה והחברה מבצעת השקעות בניירות ערך; פטורים לתושב חוזר על הכנסה מחו"ל, ולעולה חדש על מכירת נכסים שהיו לו בחו"ל.

על פי הפסיקה, גם פטור ממס על השכרת דירות שניתן ליחיד, יחול גם על חברה משפחתית.

החוק אינו מונע קיום חברה משפחתית שהוקמה על ידי אדם אחד. משמעות הדבר היא שכל אדם יכול להקים חברה משפחתית, להיות רשום כחברה בע"מ מבחינת חוק התאגידים – אבל להמשיך לזכות ביתרונות המיסוי של חברה משפחתית.

קיראו בהרחבה על: זכאות להחזרי מס

מיסוי חד שלבי

חברות המשקיעות בשוק ההון או מוכרות נכסים בחו"ל משלמות בדרך כלל על פעילויות אלו מס דו שלבי, שמורכב מתשלום מס חברות וגם מס על דיבידנד, ויכול להגיע עד 50%. אולם לאדם יחיד – ולחברה משפחתית -  המס על רווחים אלו הוא חד שלבי ומגיע עד 25-30% בלבד.

מניות ודיבידנדים

במקרה של מכירת חלק ממניות החברה המשפחתית, כאשר קיימים בחברה רווחים שלא חולקו, יקוזז ממס רווחי ההון על המכירה חלק מן הרווחים האלה, על פי החלק של המניות מכלל מניות החברה.

כאשר בעלי המניות של חברה משפחתית מקבלים ממנה רווחים בצורת דיבידנד, הם פטורים מתשלום מס על הדיבידנד.

קיזוז הפסדים

הפסדים של החברה מחשבים להפסדים של הנישום המייצג ויכולים להיות מקוזזים מול רווחים של הנישום ממקורות אחרים לצרכי מס.

זהו יתרון גדול שכן הוא מאפשר לו לשלם פחות מס באופן כללי. גם הפסדי הנישום ניתנים לקיזוז מול רווחי החברה. מדובר רק על הפסדים מהתקופה שהיה הנישום המייצג.

לקריאה נוספת: רישום חברה בחו"ל


תאריך: 22/10/2014 10:29
 
close