רואה חשבון ועוד - מכס בישראל


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

מכסים טפח, מטילים טפחיים - על הרציונל מאחורי המושג מכס


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

מכס הינו מס, המוטל בגין פעילות מסחרית של ייבוא או ייצוא סחורות.

שתי תכליות עיקריות עומדות בבסיס הטלת מכס על ייבוא: הגנה על התעשייה המקומית בקביעת מס על ייבוא סחורות ממדינות זרות וכן גביית מס לצורך מימון פעילותה השוטפת של הממשלה.

גביית מכס במדינת ישראל

הגוף אשר אחראי על גביית המכס בארץ ובכלל זה ביצוע בקרות בנמלים הימיים ובנמלי התעופה, הינו אגף המכס ברשות המיסים, בכפיפות למשרד האוצר.

מכס מוטל על סוגים שונים של סחורות. תחומי הטובין העיקריים, בגינם מוטל מס, מפורטים בצו תעריף המכס ומס קניה.
מסמך זה מתפרסם על ידי אגף המכס כספר בראשית כל שנה ומתעדכן במהלך השנה בהתאם לשינויים הרלוונטיים.

חלוקת הספר, על פי תחומים ועל פי פרקים, המחולקים לפרטים ופריטי משנה, הינה על פי שיטה בינלאומית בהתאם לניסוח, המקובל בארגון המכס העולמי.

פרט לחלוקה, הנהוגה בעולם, קיימות תוספות, הרלוונטיות למדינת ישראל ובהן: מכס, המוטל על קבוצות מיוחדות בראי החוק - עולים חדשים, תושבים חוזרים, תיירים, דיפלומטים ועוד. בנוסף, מפורסם מידע לגבי הסכמי הסחר, שמקיימת ישראל עם מדינות בעולם.

הספר כולל אינפורמציה, מושגים וכללים לגבי המוצרים, אליהם מתייחס כל פרק.

עקרון החלוקה של הספר לפרקים מבוסס על סיווג המוצרים, המיובאים לארץ, בהתאם לעקרונות, שנוסחו על ידי ארגון המכס העולמי.

בסיס הסיווג הינו "פרט מכס", המכיל מידע במספר קטגוריות: שיעור המכס, שחל על המוצר בהתאם להסכמי סחר, שמקיימת ישראל עם המדינה בה יוצר המוצר והמדינה ממנה יובא; גובה מס הקניה; גובה התוספת על ייבוא המוצר ויחידת המידה שלו. 

סימון פרט מכס הינו בקוד באורך שמונה ספרות, המציין את מספר הפרק, הפרט ופרט המשנה, בהם מופיע המוצר בספר.

בתי מכס - מהם?

קיימים עשרים ואחד סיווגים העיקריים, המכונים "בתי מכס": בעלי חיים; מוצרי צמחים; שומנים ושמנים מבעלי חיים או צמחים; תכשירי מזון מעובדים; מוצרים מינראליים; מוצרי תעשיות כימיות; פלסטיק ומוצריו; שלחים וגלדים גולמיים; עץ ומוצריו; פולפה מעץ או חומר סיבי; טקסטיל ומוצריו; נעליים, כובעים, מטריות ושמשיות; חפצים, העשויים מאבן, גבס ומלט; פנינים ואבנים יקרות; מתכות ומוצריהן; מכונות ומיכון מכני; כלי רכב, טייס ושייט; מכשור אופטי; נשק ותחמושת; פריטים של יוצרים וכן יצירות אומנות, פריטי אספנות ועתיקות. 

הסכמי סחר שמקיימת ישראל עם מדינות שונות והשפעתם על שיעור המכס

כנהוג בעולם מקיימת ישראל הסכמי סחר עם מגוון מדינות באיחוד האירופי, בארה"ב, עם ירדן ומדינות אחרות. הסכמי הסחר קובעים הטלת מכס בשיעור מופחת או ביטולו כליל לגבי מוצרים, המיובאים ממדינות אלה. קיראו על היטלי סחר בישראל ואודות מקלט מס.

קבלת החזר בגין תשלום מכס

רשות המיסים מאפשרת לקבל החזר כספי בגין תשלום מכס עבור חומרי גלם ומרכיבים, אשר שימשו לצורך ייצור מוצרים שונים למטרת ייצוא.

החזר מס מיוחד זה, הניתן ליצרנים ישראלים, שהינם יצואנים, נקרא הישבון והוא מתייחס להשבת שיעורי המכס ומס הקניה, ששולמו בשעת ייבוא חומרי הגלם לארץ לצורך הייצור.

מיסוי בין לאומי

ההחזר בגין תשלום המכס ניתן עבור מוצרים, המיוצאים לארצות, שאינן כלולות באיחוד האירופי. תביעת הישבון מתאפשרת עד חמש שנים רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה עבור מכס, ששולם בגין ייבוא מרכיבי ייצור לארץ ועד שלוש שנים אחורה עבור מרכיבים מתוצרת הארץ.

הזכאות לקבלת החזר זה קמה ליצואנים, הרשומים במערך ההישבון במכס, כנגד הגשת דו"ח שנתי והמצאת נתונים לגבי המכס, ששילמו עבור חומרי הגלם והיקף הסחורה שייצאו ולאחר עריכת ביקורת על ידי הממונים על כך באגף המכס.

קיראו על שיעורי המס בישראל


תאריך: 15/12/2013 14:13
 
close