כל מה שחשוב לך לדעת על שיקים או המחאות לפני השימוש


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

שימוש נכון בשיקים


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

המחאה או כפי שנהוג לומר בעברית צ'ק וניתן לכתוב גם שיק, היא למעשה שטר או נייר רשמי, בו בעל השיק מורה לבנק, להעביר סכום כסף מסוים מחשבונו הפרטי, לחשבונו של צד ג', כל זאת בהתאם לתאריך ולסכום שנרשם בהמחאה על ידי בעליה.

המחאות הינן אמצעי תשלום נפוץ, מאחר והן מהוות אסמכתא אמינה, להעברת תשלום כספי, בעסקאות בהן לא מומלץ לעשות שימוש בכסף מזומן.

מהם הפרטים הרשומים על המחאה?

על גבי ההמחאה מפורט שמו של הבנק בו מתנהל חשבונו של בעל השיק, כולל כתובת וטלפון הבנק. הפרטים של בעל השיק, דהיינו המשלם, כוללים את שמו המלא, את מספר תעודת הזהות שלו את כתובתו ואת מספר הטלפון שלו..

בתחתית השיק מצויינים פרטי חשבון הבנק המדויקים של בעל השיק, כולל מספר החשבון, מספר הסניף, מספר הבנק ומספר השיק. שלמו לפקודת המוטב, מתייחס לאדם אשר לחשבונו מיועד הכסף.

כמו כן מצוין על גבי השיק, תאריך המועד שבו ניתן לפדות אותו. במידה ומדובר בשיק מיידי, ניתן יהיה לפדות אותו, עוד באותו היום.

לעומתו, שיק דחוי הוא שיק שהתאריך הרשום עליו, חל לאחר תאריך ההנפקה שלו ועל כן לא ניתן לפדותו במועד שחל לפני התאריך הנקוב.

במידה ומקבל השיק ינסה להפקידו לפני המועד הרשום, השיק יוחזר ויבוטל ובעל השיק והמקבל, יחוייבו בקנס\עמלה.

על גבי השיק, יהיה מפורט הסכום אותו בעל השיק נדרש לשלם. הסכום יכתב הן בצורת ספרות והן במילים. בצידו השמאלי של השיק יש ספח קטן אשר נשאר בתוך הפנקס וכל תיפקדו הוא ביקורת ומעקב, אחר הפעולה שהתבצעה.

גם בספח זה יצויין תאריך ביצוע הפעולה, הסכום, לאיזו מטרה שולם הכסף ועבור מי נכתב השיק.בתחתית הספח יצויין מספר החשבון ומספר השיק.

דרכים ואמצעים להגבלות סחירות על שיקים

אנשים אינם מבינים כי שיק הוא כסף מזומן לכל דבר ולכן נדרשת עליו הגבלה. מאחר והשיק דינו כדין מזומן, החשש העיקרי הוא, שהשיק יועבר הלאה, יתגלגל לידיים זרות ולבסוף יגיע ליעד, שהמושך אינו מעוניין או מכיר בו.

לשם כך, קיימות פעולות שונות להגבלת סחירות ההמחאות, כדי שאלו לא יעברו מאדם לאדם.

שיטות עיקריות להגבלת הסחירות של שיקים
רישום הביטוי למוטב בלבד, הופך את השיק לבלתי סחיר, כך שלא ניתן להעבירו לידיים נוספות. קרוס הוא למעשה שני קווים מקבילים ואופקיים המסומנים לצד שם המוטב.

הקרוס מחייב את מקבל השיק, להפקיד את השיק בחשבונו ולמעשה הוא  איננו יכול לגשת לבנק ולפדותו במזומן ובאופן מיידי.

במידה והבנק אינו מכבד את השיק, יכול המוטב, אשר לחשבונו מיועד הכסף, לתבוע את ערכו באמצעות הוצאה לפועל. הוספת ביטויים כגון לא סחיר/לא עביר מונעת את העברת השיק בין ידיים לא ידועות, כך שלמעשה רק המוטב יכול להפקידו בחשבונו. בעניין זה יש לציין כי כתיבת הביטוי לא סחיר, אמנם תגביל את הסחירות בשיק אך לא את הזכות הנגזרת מן השיק.

קראו כיצד יש להתמודד מול חובות אבודים

מחיקת המילה לפקודת הרשומה על גבי השיק לפני מיקום רשימת שם המוטב והוספת הביטוי בלבד, לאחר רישום שמו של מוטב השיק, מבטיחה כי השיק לא יהיה סחיר. חשוב ששתי הפעולות יבוצעו גם יחד!

מתי מזוכה החשבון בהפקדת המחאה?

על פי הוראת הבנקאות, חשבון הבנק של המוטב, יזוכה עוד באותו תאריך הכתוב על גבי השיק, אולם מדובר בזיכוי ארעי בלבד. זיכוי קבוע של חשבון הבנק, יינתן למוטב לאחר שלושה ימי עסקים וזאת רק לאחר שהבנק, אשר לו הוצג השיק, יסכים לפדותו.

לקריאה נוספת: מהי הוצאה מוכרת?

עד לאישור זה, יכול הבנק לבטל את הזיכוי הארעי. במקרים בהם אין כיסוי לשיק, ההמחאה לא תכובד וחשבון הבנק של המוטב לא יזוכה.

במקרים אחרים כמו חתימה לא זהה, פרטים לא ברורים או כל סיבה טכנית אחרת, ההמחאה עלולה שלא להתקבל ודינה, המחאה מבוטלת.

כיצד ניתן לבטל שקים?

הוראה לביטול שיק, הינה הוראה הניתנת מטעם בעל חשבון הבנק אשר מורה לבנק שלא לכבד המחאה מסוימת הרשומה על שמו. מרגע הבקשה מחויב הבנק להיענות לה ולא לכבד את ההמחאה.

במקרה של ביטול, השיק יוחזר ותתקבל ההודאה - נתקבלה הוראת ביטול. על מנת שהבנק יהיה מחויב לקבל את הבקשה לביטול, יש להעבירה עוד באותו היום בו הופקד השיק ולא יאוחר מיום הפירעון של השיק. שיק שהופקד וטרם חלפו מיום ההפקדה שלושה ימים, ניתן יהיה לבטלו.

במקרים בהם הבנק כיבד שיק שבוטל, קיימת האפשרות לפנות לבנק ולבקש החזרת השיק או לפנות לערכאות בתביעת רשלנות בגין כיבוד שיק שבוטל.

החזרת שיק בהעדר כיסוי

שיק שניתן למוטב אך אין עליו כיסוי בחשבון הבנק של המשלם, יוחזר לידיו של המשלם ולא ייפדה. במקרה של ביטול השיק על ידי הבנק בשל היעדר כיסוי שאינו חורג מהאשראי בבנק, השיק יוחזר  ותינתן הודאה- נתקבלה הוראת ביטול.

קראו כיצד עורך דין יכול לסייע לכם

במידה והפקדת השיק גורמת לחריגה של החשבון, מעבר לקו האשראי, של בעל החשבון, תתקבל הודעה- אין כיסוי למושך בנוסף להתקבלה הוראת ביטול.

חשבון בנק אשר לא יכובדו חמישה שיקים שלו, תישלח אליו  הודעת אזהרה על ידי הבנק. חשבון בנק אשר לא יכובדו 10 שיקים שלו בתקופה של שנה, יהפוך את החשבון לחשבון מוגבל.

המשיכו לקרוא באתר בנושא: העלמת מס


תאריך: 20/05/2014 11:50
 
close