רואה חשבון ועוד - תוכנית עסקית, תכנון עסקי


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

תוכנית עסקית


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

ההבדל בין הצלחה לבינוניות - תוכנית עסקית יעילה

כתיבת תוכנית עסקית לפני הקמתו של מיזם עסקי, כמוה כהכנת האדמה לשתילה. ככל שנשקיע בעיבוד האדמה, כך ייטיבו עמנו הפירות.

תוכנית עסקית היא לא רק כלי לשכנוע קרנות הון סיכון או אחרים להשקעה בבית העסק, אלא היא המפה אשר תלווה את בית העסק ותכוון אותו אל עבר ההצלחה.

מוטב לכל עסק, גדול או קטן בתחילת דרכו, לעשות תוכנית עסקית עבור פעילות העסק, אשר תכלול את התוכניות הכלכליות של בית העסק, הוצאות והכנסות צפויות מהלך תפעול העסק ובהקמתו, תוכניות שיווקיות ויעדים עסקיים, שיווקיים וכלכליים ונושאים אחרים, עליהם נעמוד במאמר זה.

מבנה תוכנית עסקית – תקציר המנהלים

זהו הפרק בתוכנית העסקית המיועד להביא לידי הבנתו של הקורא בקצרה, בשלב ראשוני, את מהותו העיקרי של המיזם העסקי אודותיו נכתבה התוכנית העסקית. כאן יש צורך בכתיבה רהוטה אשר תתאר במילים ברורות את חזון בית העסק, מטרותיו העיקריות, יעדי המיזם העסקי בשנים הקרובות.

במידה והמיזם העסקי מבוסס מוצר המיועד למכירה ולשיווק, זה המקום להרחיב אודות אותו מוצר, תיאור פעילותו, יתרונותיו וחסרונותיו מול מוצרים אחרים דומים הקיימים בשוק, הרחבה אודות המתחרים בשור למוצר, וכמובן הסיבה להצלחת המוצר מול מתחריו בשיווקו.

עוד בפרק תקציר המנהלים, תארו את המודל העסקי של המיזם, השיטות בהם בחרתם בכדי לבצע חדירה לשוק, עקרונותיה של התוכנית השיווקית, ופרטו אבני דרך עיקריות. עוד יש לכלול בתקציר הנהלים תמצית תזרים מזומנים, ותמצית ניתוח דוחות עלויות ורווחים.

מבנה תוכנית עסקית – ניתוח שוק

מטרתו של חלק זה בתוכנית העסקית, היא סקירה כוללת של מצב השוק אליו פונה המיזם. הדרישה למיזם, מוצרים מתחרים הקיימים למיזם העסקי, שיטות השיווק הראויות למוצר כאשר הסקירה מתבססת על מחקרים שונים אשר בוצעו על ידי גורמי סקר מוסמכים (ראה דן אנד בראדסטריט ודומיו).

בפרק זה נתאר את פלח השוק אליו אנו פונים, את החברות המובילות כיום את השוק, קצב צמיחתו מהעבר עד היום ומהיום לעתיד, וסיבת הכניסה אל השוק, נכון למועד המיזם. כאן המקום לפרט את הפוטנציאל הכלכלי הגלום בכניסה אל השוק, ולנקוב בסכומים אשר מתגלגלים בתעשייה, ובאחוז מהתעשייה עליו המיזם מתכוון לחלוש.

עוד בפרק זה של ניתוח השוק, ניתן לבצע סקירה מקיפה אודות המתחרים, הכנסותיהם ומצבם הכלכלי, יתרונות המיזם החדש אל מול המתחרים ומוצריהם, ולבצע סקירה נרחבת אודות ההבדלים המהותיים שבין המוצרים אשר ישווקו על ידי המיזם אל מול מוצריהם של המתחרים.

מבנה תוכנית עסקית – אסטרטגית שיווק

אין מוצר המסוגל למכור את עצמו. יהא הרעיון העומד מאחורי המיזם כביר ככל שיהא, כסף יושקע בתוכנית שיווקית נרחבת על מנת להביאו לתודעת השוק. על התוכנית עסקית לכלול פירוט מלא ונרחב של אסטרטגית השיווק, שיטות דחיפת המוצר אל השוק, שיטות להסבת דעתו של קהל היעד ממוצרים מתחרים ובכלל.

כאן המקום לסקור את התקציבים אשר יושקעו בשיווק עם הקמתו של בית העסק ובאופן שוטף, ולסקר את היעדים אליהם המיזם אמור להגיע בכל אבן דרך וכתוצאה מאותה השקעה ומאותה פעילות שיווקית. מומלץ ואף רצוי, להיעזר בשרותיהן של חברות השיווק השונות, וככל שתיטיבו בבחירת חברת השיווק אשר תלווה את המיזם, יגדלו סיכויי ההצלחה של המיזם, העסקי והכלכלי.

מומלץ לקרוא: בדיקת כדאיות כלכלית

מבנה תוכנית עסקית – מבנה היררכי של בית העסק

 הגדרתו המדויקת של המבנה ההיררכי של העסק היא מהותית, וחוסכת דלתות פתוחות למריבות וסכסוכים בין השותפים להקמת המיזם. גם כאשר פונים אל משקיעים עם התוכנית העסקית ככלי שמיועד עבור גיוס הון, מומלץ להציג את צוות היזמים ותפקידיהם, כאשר כל אדם בעל תפקיד מפתח ייבחן על ידי קרנות ההון, ויהווה גורם משפיע על החלטתם בביצוע ההשקעה.

לקריאה נוספת: פתיחת תיק במס הכנסה

בפרק זה, יש להציג ולפרט אודות מועצת המנהלים והדירקטורים אשר מונו בחברה, היזמים, על השכלתם, ניסיונם ומטרותיהם העתידיות, מנהלי החברה, מדיניות גיוס כוח אדם, חלוקת המניות בחברה,ופירוט אודות גורמים נוספים המחזיקים בתפקידי מפתח בחברה.

מבנה תוכנית עסקית - תחזית תזרימית - כספית

כל תוכנית עסקית חייבת לכלול פרק תזרימי - כספי. דוח רווח והפסד חזוי, תזרים מזומנים וצפי הוצאות הכרוכות בהקמת העסק מאפשר ליזם לבחון את ההשקעה ולברר מהו המימון הדרוש לו להקמת העסק.

קיימות הוצאות הקמה - הוצאות אשר דרושות להקמתו הראשונית של העסק - כגון רכישת מלאי ראשוני, ציוד, רכבים וכו'.

דוח תזרים משקף את התזרים הצפוי לעסק (הכנסות מול הוצאות) בתקופת הפעלתו הראשונית (דוח חודשי) או בכל תקופה אחרת - עד מספר שנים קדימה.

מדוח זה ניתן לגזור את התקציב הדרוש להקמת העסק ולהפעלתו עד שיתבסס. כמו כן, ניתן לקבל החלטת go no go - האם בכלל כדאי להקים את העסק?

מוטב לגלות כי העסק כושל לפני שיוקם מאשר להתמודד עם חילוצו מהמשבר בעתיד.

תוכנית עסקית לעסק חדש - תנאי הכרחי להצלחה

כמובן, שקצר הגיליון מכדי לכלול את כל הפרטים והנספחים אשר אמורים להיכלל בתוכנית העסקית אותה תבנו עבור המיזם, ואין במאמר זה בכדי למצות את כל צרכיכם, היות ותוכנית עסקית נכתבת ומיועדת באופן ספציפי עבור כל מיזם בפני עצמו.

האמור במאמר זה, נועד להביא להכרתם של היזמים את חשיבותה של תוכנית עסקית ככלי להכרה מעמיקה של בית העסק לפני הקמתו, וכמובן, להביאו בפני משקיעים וקרנות הון סיכון בעת הצורך.

לקריאה נוספת: כיצד לבחור רואה חשבון לעסק שלך?


תאריך: 08/12/2014 16:53
 
close