x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

ביטוח מנהלים

תאריך: 30/09/2014 11:49

ביטוח מנהלים הינו מכשיר חיסכון שארגונים רבים מציעים כיום לעובדיהם. מדובר בהצעה טובה לחיסכון, בעיקר מפני שהיא מגדילה את שכר הברוטו של העובד דה פקטו, אולם חשוב להכיר את מבנה התכנית ואת מגבלותיה על מנת להשקיע בה בחכמה.

ביטוח מנהלים הינו למעשה תכנית חיסכון, המשלבת בין מרכיבי חיסכון למרכיבי ביטוח, בדומה לתכנית פנסיה. ביטוח המנהלים, בדומה לתכנית הפנסיה, מספק במרבית המקרים שלושה מרכיבי ביטוח עיקריים:

לקריאה נוספת: קרן השתלמות - חסכון פטור ממס

ההפרשות לביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הוא תכנית חיסכון שברוב המקרים מאפיינת עובדים שכירים, כאשר העובד והמעביד מפרישים סכומים קבועים להשקעה בתכנית החיסכון, על פי חוזה הביטוח שנחתם מראש. על פי רוב נקבעים שיעורי החיסכון באחוזים, מתוך שכר הברוטו של העובד.

הסכומים שיחסוך העובד, מנוכים מהשכר החודשי שלו. ההפרשות למרכיב התגמולים מוגבלות לכ- 7% משכר העובד הן מצד העובד והן מצד המעביד.

קיראו גם בנושא: קרנות פנסיה

הכלת רכיב פיצויי פיטורין בביטוח המנהלים

כיום, מקובל להכיל את רכיב פיצוי הפיטורין בביטוח המנהלים. משמעות הדבר היא, שמיום שקיבל העובד ביטוח מנהלים מאת החברה, הוא יקבל פיצויי פיטורין גם אם הוא עצמו יזם את מהלך הפיטורין.

זאת למרות שעל פי חוק, מחוייב הארגון לשלם לעובד פיצויי פיטורין, רק אם הפיטורים הם ביוזמת המעביד. ההפרשות עבור מרכיב הפיצויים בביטוח המנהלים עומדות כיום על 8.33% משכר העובד.

הטבות והרעות מס בביטוחי מנהלים

הטבות המס מובאות כאן באופן כללי וחשוב לזכור כי לעיתים הן תלויות במסלול ביטוח המנהלים שנבחר ובחברה המבטחת. מסיבה זו חשוב לברר בנוגע להטבות אלה, בשעה שבוחרים מסלול ביטוחי.

בעת הפקדת כספים לביטוח מנהלים ועד לתקרת הכנסה, מקנה ההפרשה לביטוח מנהלים זיכוי של 25% ממס. נתון זה נכון הן לגבי הפרשות העובד והן לגבי הפרשות המעביד.

בעת משיכת הכספים מביטוח המנהלים, עשויות לחול הטבות מס או קנסות, על פי סיבת הפדיון ותאריך ההצטרפות לביטוח. אם המשיכה מסכומי הביטוח שנצברו הינה שלא כדין - ינוכה מן הסכום שיעור מס של 35% לכל הפחות, או על פי שיעור המס השולי שמשלם העובד – על פי הגבוה מביניהם.

בחירת ביטוח מנהלים איכותי

מוצרי ביטוח החיים שמציעות חברות ההשקעות וחברות הביטוח השונות דומים בסך הכול, אולם בתכנית ארוכת טווח, גם שינויים קטנים עשויים להצטבר לכדי סכומים משמעותיים ולכן חשוב לשים לב לכמה שיותר פרטים.

לפני בחירת התכנית כדאי לשאול את עצמך את השאלות הבאות:

שאלות אלו - חשוב שייענו, מכיוון שבכל ביטוח מנהלים ישנו מרכיב השקעה שהוא ספקולטיבי. בדיוק משום כך, חשוב לדעת שהכסף שלך בידיים אמונות לאורך השנים.

חשוב גם לבדוק את תנאי המוצרים הנוספים לביטוח הפנסיוני, כלומר, את תנאי ביטוח הריסק (ביטוח שארים במצב של פטירת המוטב) וכן את הביטוח למקרה של אבדן כושר עבודה. חשוב להשוות בין ביטוחי מנהלים שונים, כדי לקבל תמונה בנוגע להיצע ולבחור את החברה האיכותית ביותר.

לקריאה נוספת: ייעוץ פנסיוני לעסקים

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור