רואה חשבון ועוד - ההבדל בין רואה חשבון ליועץ מס


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

במי לבחור - יועץ מס, רואה חשבון או מנהל חשבונות?


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

תחום המיסוי במדינת ישראל הינו מורכב ורב היבטים. מארג חקיקה סבוך, מדיניות פיסקאלית משתנה ורתיעה מהתנהלות מול רשויות המס גורמים לרבים במשק, עצמאים ושכירים, לפנות לקבלת יעוץ חשבונאי.

אולם, מיהי הכתובת המתאימה לכך - יועץ מס? רואה חשבון או אולי מנהל חשבונות?

טרם קבלת החלטה לגבי הגורם המקצועי, אשר בידיו תפקיד את ניהול תיקי המס שלך, חשוב להכיר את בעלי התפקידים, העוסקים בתחום.

לכל אחד מאלה פונקציה נפרדת, העונה על צרכים מסוימים ומשרתת מטרות שונות.  

בכדי להקל עליך לנווט בנבכי עולם המס ריכזנו עבורך את תמצית הסמכויות, המוקנות לעוסקים במקצועות החשבונאות והמיסוי ואת עיקרי המקרים, בהם הם מטפלים - לך נותר רק לבחור...

העוסקים בתחום חשבונאות ומיסוי

יועץ מס

יועץ בתחום המס הינו עיסוק, המוגדר בפקודת מס הכנסה. בכדי לעסוק בתחום קובעת הפקודה דרישת סף מקדימה של רישום בפנקס יועצי המס.

במגמה לפקח אחר מקצוע זה נחקק בשנת 2005 חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, אשר מתנה פעילות בתחום בקבלת רישיון ועמידה בסטנדרטים המקצועיים הנדרשים.

במסגרת תפקידו אמון יועץ מס על מתן ייעוץ וחוות דעת מקצועית בהיבטי מיסוי. בנוסף, מתוקף הידע הרב, המצוי באמתחתו, נחשב יועץ מס בר סמכא במילוי דו"חות, המוגשים לרשות המיסים ומייצג נישומים בהתנהלות מול רשות המיסים והמוסד לביטוח לאומי.

בין השירותים, שמציעים משרדי ייעוץ מס, נמנים: יעוץ כלכלי, יעוץ פנסיוני ובנושאי מיסים; פתיחת תיקים במוסדות המס במדינה; תיאומי מס; החזרי  מס לשכירים; ניהול חשבונות וכן הפקת דוחות שנתיים והגשתם. העוסקים בתחום הקימו איגוד מקצועי - לשכת חשבונאים יועצי מס, בו חברים כיום מרבית יועצי המס בישראל.

רואה חשבון

רואה חשבון מוסמך לעסוק במקצוע בהתאם לעמידה בדרישות חוק ראיית חשבון, תשט"ו - 1955. בין היתר, מותנה הדבר בעמידה במבחנים, שעורכת מועצת רואי חשבון בישראל, כגוף המקצועי המייצג של רואי החשבון בארץ ובקבלת רישיון לעסוק במקצוע.

עיקר תפקידו של רואה החשבון מתמקד בביצוע ביקורת על דוחות כספיים של יחידים וחברות ובחינתם באופן מקצועי, באמצעות הכלים, שרכש במהלך לימודיו.

בכלל זה באים בדיקה, בקרה ואישור מאזנים וחשבונות מסוגים שונים (הכנסות והוצאות, תשלומים ותקבולים וכד'). 

השכלה בתחום ראיית חשבון הינה מגוונת ומשתרעת על תחומי חשבונאות, מיסים, מימון והיבטים נוספים.

לפיכך, פרט לתחום הביקורת, מאפשרת הסמכה כרואה חשבון עיסוק במגוון תפקידים בעלי אוריינטציה חשבונאית, בהם: עבודה כמנהל כספים (CFO), חשבות, ייעוץ פיננסי ובמוסדות רשויות המס במדינה.

מנהל חשבונות

בגדר סמכותו נכללים ביצוע בקרה, רישום ומעקב אחר המשימות החשבונאיות בחברה. במסגרת תפקידו אמון מנהל חשבונות על עריכת והנפקת חשבוניות, הכנת משכורות, גביית חובות ותשלום לספקים, עדכון המלאי, עמידה בקשר עם גורמים בנקאיים, הכנת הדיווחים התקופתיים לרשויות המס ועוד.

הרישומים החשבונאיים מתבצעים באמצעות הכלים, שרכש מנהל החשבונות במסגרת השכלתו ומועברים אחת לתקופה (על פי רוב רבעון) לביקורת רואה חשבון מוסמך.

תעודת עיסוק במקצוע ניתנת על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, בהתאם לרמות סיווג שונות.

הנהלת חשבונות מהווה אחד מתפקידי הליבה החשובים, בלעדיו לא מתאפשר למעשה קיומו השוטף של הארגון.

בעבודתו נחשף מנהל החשבונות לכלל העשייה של העסק, לרבות היקפי תשלומים וסודות מסחריים ועיסוקו משפיע על אופן התנהלות החברה ועל שיעור המס שיוטל עליה.

נוכח האמור, נדרש תפקודו להיות ללא רבב ואמינותו ללא ספק. כסמכות עליונה על מנהלי החשבונות עומד חשב החברה, שהינו בדרך כלל רואה חשבון בהשכלתו.


תאריך: 05/01/2014 15:56
 
close