בעל מניות בחברה – מה קובע החוק?


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

בעל מניות בחברה


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

רוב כספנו מושקע במניות, בין אם מדובר בכספים המושקעים בקרנות הפנסיה שלנו ובין אם מדובר בכספים המושקעים בפיקדונות בבנקים ובמקומות רבים נוספים. האם אנחנו באמת מבינים מה משמעות המושג בעל מניות בחברה המבחינה חוקית?

הסקירה שלפניך נועדה למען הסבר המושג ומשמעותו כלפי כל אחת ואחד מאיתנו.

מהן מניות?

מניה היא תעודה המקנה בעלות בחברה בתמורה לסכום כסף המושקע בה. בעלות יכולה להיות של מניה אחת או מספר רב של מניות אשר עשויות אף להפוך את אותו בעל מניה לבעל שליטה בחברה, במקרים בהם אדם אחד או תאגיד מחזיקים ברוב מניות החברה.

מניה היא שטר בעלות המהווה חוזה בין החברה לבעל המניה. זהו חוזה המקנה לבעל מניה חלק מבעלות החברה, בין אם מדובר בחברה פרטית ובין אם מדובר בחברה ציבורית הנסחרת בבורסה.

לקריאה נוספת: בדיקת כדאיות כלכלית לפני הקמת עסק

אותה תעודת בעלות, מאפשרת לבעל מניה להיות זכאי לרווחים מהחברה ככל שיהיו כאלו ומנגד, בעל מניה יהיה חייב גם בחובות החברה, עד גובה הסכום אותו השקיע או הסכום עליו הוסכם בעת קניית המניה.

לבעל מניות כוח רב, שכן בעלי מניות יחדיו מתכנסים מפעם לפעם לאסיפת בעלי מניות, בה מאשרים עסקאות וענייניים רבים הנוגעים להתנהלותה של חברה.

לבעלות במניות, השלכות מהותיות על חיי המסחר היומיומיים, לרבות על נושאים העולים לעיתים תכופות בתקשורת ומשפיעים על מצב המשק.

אלו חוקים מרכזיים עוסקים במניות?

הכללים הנוגעים לבעלות במניות מוגדרים בחוק החברות, התשנ"ט- 1999 ובחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968.

חוק החברות הוא המפרש את המונח מניה והוא המסדיר את אופן ההתנהלות בין בעלי מניות לחברה ולבעלי התפקידים בה. חוק החברות עוסק בכל הקשור למבנה ה

חברה, כמו למשל תקנון החברה, סמכויותיהם של בעלי המניות, הדירקטורים והמנכ"ל.

חוק החברות גם קובע את הסעדים הקיימים לבעלי מניות כגון תובענה נגזרת ועניינים העומדים על הפרק, שאותם על אסיפת בעלי המניות לאשר, כדוגמת שכר בכירים בנסיבות מסוימות.

חוק החברות מבדיל בין בעל שליטה לבין בעל מניה מהותי שנחשב למי שאוחז בחמישה אחוזים או יותר מן המניות או מזכויות ההצבעה.

חוק ניירות ערך נועד לשמור על תקינות המסחר והאכיפה בשוק ההון.

מכיוון שבעל מניה הוא לא רק אדם מן השורה, שכן האנשים החזקים במשק הישראלי הם בסופו של דבר בעלי מניות לכל דבר ועניין ומכאן שלבעל מניה המחזיק ברוב המניות בחברה יש כוח רב, לכן חוק ניירות ערך נועד בין היתר, לשמור על תקינות מסחרית ולמנוע ניצול לרעה של בעלי מניות חזקים שהם בעצם בעלי השליטה.

חוק ניירות ערך קובע בין היתר את הכללים לביצוע עסקאות ואת החובות המוטלות על בעלי מניות משמעותיים. ביחד, חוק החברות וחוק ניירות ערך, הם אשר מסדירים, כל אחד בנושא אחר, את אופן המסחר ותקינותו ועל כן מדובר בשני חוקים המשלימים האחד את השני.

בעל מניות בחברה פרטית

משמעות סיווגה של חברה הוא משמעותי ביותר. חברות פרטיות הן חברות אשר מניותיהן אינן נסחרות בבורסה ועל כן חוק החברות מוחל עליהן אך לא על שלל הוראותיו.

חברה פרטית יכולה להיות חברה של אדם אחד, בעל מניות אחד ותו לאו לדוגמא, חברה פרטית עשויה להיות מכולת שכונתית ובאותה מידה היא גם יכולה להיות חברה מסחרית גדולה.

בעל מניות בחברה ציבורית

חברה ציבורית חבה בחובות רבים, כלפי רשם החברות, כלפי הציבור וכלפי הרשות לניירות ערך. בעל מניה בחברה ציבורית יכול להיות בעל מניות משמעותי, כאשר אז יחולו לגביו הגבלות לגבי עסקאות עם החברה ולחלופין בעל מניות בחברה ציבורית נהנה מהגנות רבות והוראות, אשר נועדו לשמור על תקינות אישור החלטות בחברה, זאת להבדיל מחברה פרטית.

בחברה ציבורית ייתכן מצב שבו יהיו בעלי מניות רבים מאוד והאחזקות במניות יכולות להשתנות ככל שהחברה מנפיקה מניות נוספות בבורסה.

זכויותיו וחובותיו של בעל מניות

לבעל מניה זכויות רבות, ראשית יש לו את הזכות ליהנות מדיבידנדים של החברה, זאת אומרת שבעל מניה זכאי ליהנות מרווחיה של החברה, שכן תכלית החברה היא עשיית רווחים לחברה ולבעלי מניותיה.

קיראו בהרחבה על: פתיחת חברה והקמת חברה

לבעל מניה קיימת הזכות לעיין במרשם הפרוטוקולים של החברה, במרשם הדירקטורים, במרשם בעלי המניות, אפשרות לקבל עותק של הדוחות הפיננסיים ואף לעיין במסמכים הנוגעים לקבלת החלטות אשר אמורות להתקבל בקרב אסיפת בעלי המניות ובנוסף יש לו זכות ליטול חלק מהחלטות החברה ולעתור לבית המשפט בשל קיפוח. כמו כן, לבעל מניות יש את הזכות למכור את המניות שלו או לחילופין לרכוש מניות נוספות.

מנגד, זכויות מקנות גם חובות, לכן לבעלי מניות קיימת חובה לשאת בחובות החברה כאשר מתעורר צורך שכזה, אך חובותיו של בעל המניה תהיינה עד גובה סכום ההשקעה אותה העניק לחברה בעת קניית המניה. עליו לנהוג בהגינות ולהימנע מלקפח בעלי מניות אחרים.

מי לא יכול להיות בעל מניה

חברה מורכבת מבעלי תפקידים שונים כגון דירקטורים, מנכ"ל, מנהלים ועוד. על כל בעל תפקיד ישנן הגבלות, לרבות, לגבי אחזקת מניות. חוק החברות וחוק ניירות ערך, קובעים מגבלות בנוגע לאחזקת מניות ואף לגבי שיעור האחזקות.

קיראו גם על: ייעוץ משפטי לחברות

אדם שבית המשפט הגביל אותו מלהחזיק במניות ואו להיות בעל שליטה בחברה לא יוכל להיות בעל מניה. בנוסף, גם החברה עצמה רשאית להגביל את הזכות לרכוש מניות, תוך ציון והגדרה בתקנון החברה. כמו כן, בעלי תפקידים מסוימים כגון דירקטורים, אינם יכולים להיות בעלי מניות, שכן אז הם בעלי עניין.

המשיכו לקרוא באתר בנושא: ייעוץ עסקי במצבי משבר


תאריך: 07/07/2014 15:11
 
close