רואה חשבון ועוד - דוחות מס, דוח שנתי


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

הכנת דוחות מס - דוח שנתי והצהרת הון


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

אחד הנושאים המורכבים בניהול עסק עצמאי, הוא ההתנהלות מול רשויות המס מדי חודש, ובעיקר מדי שנה וארבע שנים. מדי חודש, יוגשו למע"מ דיווחים על הכנסותיכם, ועל סכום מס הערך המוסף אותו יש לשלם כנגזרת מהן, ומדי שנה, נדרש בעל עסק פטור, מורשה או חברה, ואפילו שכיר אשר משכורתו עולה על תקרת מס מסוימת, להגיש דוח שנתי למס ההכנסה. מדי ארבע שנים, מתבקשים העומדים בקריטריונים אלו, להגיש הצהרת הון על נכסיהם.

בקטגוריה זו, נבחן לעומק את מהות הדוחות, משמעותם אצל רשויות המס, אופן מילויים, והתמודדות עם מצבים שונים כמו מידע חסר בדוח, תיקון דוח והגשת דוח באיחור.

הגשת דוחות למס ערך מוסף

הנהלת חשבונות תקינה מגישה מדי חודש או חודשיים דוחות למע"מ אודות ההכנסות וההוצאות לתקופה.

זהו דוח שגרתי ופשוט, כאשר מחשבים את סך מע"מ, העומד נכון לכתיבת דברים אלו בשיעור 16.5% לתקופה החל מיום 1 ליולי 2009 ועד 31 לדצמבר 2010 , אשר נגבה מהעסקאות השונות בבית העסק, מול סך המע"מ אשר שילמנו ברכישות ובהוצאות המקובלות לבית העסק, ומשלמים את ההפרש תוך מילוי דוח מתאים.

עוסק פטור, אינו מחויב בהגשת דוחות חודשיים למע"מ, או בתשלום למע"מ, כל עוד היקף הכנסותיו אינו עולה על סכום מסוים, אך מדי שנה, עליו להגיש דוח מקיף וממצה אודות כל הכנסותיו במהלך השנה.

רצוי להיעזר בשרותיו של משרד רואי חשבון בהגשת הדוח.

הגשת דוח שנתי למס הכנסה

כל בעל עסק עצמאי, על כל סוגיו, מחויב בהגשת דוח שנתי אחת לשנה. הדוח השנתי הוא האמצעי לדיווח למס ההכנסה על הכנסותיך והוצאותיך במהלך שנת המס עבורה הוגש הדוח.

את הדוח יש להגיש עד לסוף חודש אפריל של שנת המס הבאה, וחברות בע"מ או עסקים המנהלים חשבונאות דו-צידית ומצרפים לדוח מאזן וחשבון רווח והפסד, מגישים את הדוחות עד לסוף מאי של שנת במס הבאה.

בקשה לדחייה בהגשה של הדוח השנתי יש להגיש בפני פקיד השומה.

חישוב המס עכל פי הדוח מחושב על פי סעיפים ג' ד' ה' ו – ח' בדוח, בהם מצהירים על ההכנסות החייבות במס, המטרפות לסכום אחד, ממנו מופחתים הניכויים השונים.

המס לתשלום עבורו מוגש הדוח שולם בחלק מהמקרים על ידי מקדמות שנגבו במהלך השנה, ובמידה וימצא על ידי הגשת הדוח כי יש צורך בהשלמת התשלום, תתבקשו לשלם את יתרת תשלום המס עם הגשת הדוח.

במידה והדוח השנתי מראה על נתונים בהם הנכם זכאים להחזרי מס עקב תשלום גבוה של מקדמות במהלך השנה, ניתן להגיש בקשה להחזר מס על בסיס הדוח, אותו תקבלו תוך שישים יום למספר החשבון בו ציינתם בטופס הבקשה להחזר מס.

קיראו בהרחבה: ריכוז סעיפי החזר - מס הכנסה 

אי הגשת דוח שנתי למס הכנסה, גוררת הטלת קנסות, ולעיתים אף הגשת כתב אישום לבית המשפט היות ואי דיווח למס הכנסה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר או קנס, כמו כן, במידה ולא הגשתם דוח, יוכל פקיד השומה לבצע הערכה של הכנסותיך ולקבוע השומה על פי הערכה זו, ולרוב הערכה מופרזת ביחס למציאות.

הגשת דוח הצהרת הון

הצהרת ההון היא האמצעי של מס ההכנסה לעקוב אחרי נכסיו של בעל עסק עצמאי תושב מדינת ישראל. בדרך כלל מתבקש בעל העסק להגיש דוח הצהרת ההון אחת לארבע שנים, אלא אם קיבל הוראה להגישה במועד אחר.

בהצהרת ההון נתבקש להצהיר על כל הנכסים של מגיש הדוח ושל בני משפחתו, כגון רכבים, דירות קרקעות וכיוצא בזה, בניכוי חובות קיימים.

בכדי למלא דוחות הצהרת הון, מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי, ובדרך כלל הגשת הדוח נתונה לטיפול מנהל החשבונות של העסק. מנהל החשבונות יאגד את המסמכים המעידים על הנכסים, חוזי דירות, מגרשים השייכים למגיש הדוח ונכסים אחרים, אישורי בנקים המעידים על מצב חשבונותיו של מגיש הדוח, תוכניות חסכון, משכנתאות, קרנות פנסיה או ביטוח, ובכלל, כל מסמך בנקאי המעיד על חבות או זכות כלפי הבנקים ומוסדות כלכליים אלו או אחרים. לאחר איסוף הנתונים ושקלולם, יעדכן את הפרטים בטופס הצהרת ההון.

מומלץ לקרוא גם על: ייעוץ פנסיוני לעסקים

פקיד השומה המקבל את הצהרת ההון מאמת את נתוני ההצהרה מול המסמכים הרלוונטיים, ובסופו של דבר משווה את הצהרת ההון מול ההצהרה האחרונה שהוגשה, ובכך מקבל תמונה אודות הגידול או הפיחות בהכנסותיו ובנכסיו של מגיש ההצהרה. את הצהרת ההון יש להגיש תוך 120 יום ממועד ההודעה על דרישת מס ההכנסה.

קראו גם על: יצוג מול רשויות המס


תאריך: 08/12/2014 16:51
 
close