לדעת יותר על דיבידנדים בחברה – מהו דיבידנד מבחינה חוקית?


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

לדעת יותר על דיבידנדים


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

דיבידנד, הוא סכום כספי או נכסים, שמעבירה חברה מתוך עודפיה או רווחיה הצבורים, לידי בעלי מניותיה ביחס לאחוז האחזקה.

המילה דיבידנד מקורה מאנגלית והיא גזורה מפעולת החילוק- Division. תשלום דיבידנד מקטין את סכום הכסף הזמין לחברה ומעביר לבעלי החברה את פירות השקעתם.

מהם התנאים לחלוקת דיבידנד?

על פי חוק החברות הישראלי, חברה המעוניינת לחלק דיבידנד חייבת לעמוד בכל התנאים הבאים:‏

 • מבחן יכולת הפירעון- אשר בוחן את יכולת החברה לעמוד בכל התחייבויותיה, גם לאחר חלוקת הדיבידנד.
   
 • מבחן הרווח- מבחן זה יבחן האם קיימים עודפים בדוחות הכספיים של החברה או לחלופין האם נוצרו עודפים בשנתיים האחרונות.

לחלופין, באישור בית המשפט ניתן לחלק דיבידנד באמצעות מבחן יכולת פירעון בלבד.

דיבידנד הנפה/דיבידנד בעין- בדרך כלל ישולם הדיבידנד במזומנים, אך לעתים הוא יחולק בצורה של הון או נכסים, כגון ציוד ומבנים. כמו כן דיבידנד משולם בצורה של מניות של חברה אחרת.

קיראו:
מהי הצהרת הון?

כל כמה זמן ניתן לקחת דיבידנד?

סכום הדיבידנד ומנגנון חלוקתו, נקבעים על פי עקרונות תקנון החברה, בהחלטה של דירקטוריון החברה או באספת בעלי המניות, לפי שתי תפיסות:

 • מדיניות דיבידנד קבועה- אופייני לחברות מבוססות עם תזרים מזומנים יציב. החברה משחררת סכום שנתי קבוע או אחוז קבוע מתוך רווחי החברה, בכל מרווח זמן הנקבע בתקנון החברה, בדרך כלל פעם, פעמיים או ארבע פעמים בשנה.
   
 • דיבידנד מיוחד- החלטה להעביר רווחים צבורים כתשלום חד פעמי, לבעלי המניות. זאת כאשר החברה מחליטה כי אין לה צורך בהם למטרת השקעות, רכישת חברות אחרות או הון חוזר.


לקריאה נוספת: החוק לעידוד השקעות הון

שיעור המס עבור דיבידנד בארץ

שיעורי המס עבור רווחים מחלוקת דיבידנד משתנים מפעם לפעם ומשתנים על פי הקטגוריות הבאות:

 • מקבל יחיד- תושב ישראל, יחיד, המקבל דיבידנד מחברה ישראלית, חייב במס בשיעור של כ- 20%.
   
 • בעל מניות מהותי- המחזיק במעל ל- 10% אמצעי שליטה בחברה, ישלם מס בשיעור של כ- 25%.
   
 • חברה ישראלית- ככלל חברה ישראלית אינה חייבת במס על דיבידנד שקיבלה מחברה ישראלית אחרת, למעט במקרה שמקור הדיבידנד הינו מפעל מאושר או מפעל מוטב.
   
 • דיבידנד על מניות שמקורם בארצות הברית - חל מיסוי של 25%.
   

אם כדאי להגדיל את המשכורת או לקחת דיבידנד?

המיסוי על  משכורת, הינו גבוה משמעותית מהמיסוי על דיבידנד. על פי טבלת מדרגות המס לשנת 2014, בהכנסות חודשיות מעל ל- 14,000₪  שיעור המס עומד על 31%.

עומק המיסוי עולה משמעותית בהכנסות של מעל ל- 41,831₪ לכדי שיעור של 48%.

במקביל, המשכורת זוכה לכיסויים שונים בבטוח לאומי ולהגנה במקרה של אובדן כושר עבודה.

קיראו בהרחבה על: ייעוץ פנסיוני לעסקים

שיקולים של בעד ונגד, על סקלת משכורת מול דיבידנד, הינם מורכבים למדי. מצד אחד עומד הנטו לכיס ומצד שני עומדים שיקולים משפטיים, ביטוח, קיזוזים וניהול.

יעוץ מוקדם ותכנון מס מקצועי, הינם הכרחיים להצלחת המהלך המוביל אותנו לנקודה, שבה הכנסותינו יחולקו באופן אופטימאלי בין משכורת למשיכת דיבידנד.

המשיכו לקרוא באתר על: ייעוץ משפטי לחברות


תאריך: 27/08/2014 11:50
 
close