הטבות מס לתורמים – הכללים להעברת תרומות וזיכוי במס


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

הטבות וזיכוי במס על תרומות


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

תרומה הינה מחווה אנושית, אלטרואיסטית, של פעולה למען הזולת, מתוך רצון חופשי וללא תמורה כלכלית. התרומה מהווה חלק מהותי בתרבות היהודית והיא מעוגנת בציוויים ובמנהגים דתיים רבים, הן בהתייחסות לתרומה המיועדת לאדם בודד והן ככל שמדובר בתרומה לקהילה.

בדרך כלל כאשר מדובר בתרומה אנו נוטים לחשוב עליה כאקט כלכלי של מתן כסף, אך ממון הוא לא בהכרח הפרמטר היחיד וגם הענקת משאבים אחרים כגון שירות, מומחיות, ידע וקשרים, נחשבים לתרומה לגיטימית. המתנדב יכול לתרום באופן חד פעמי או באופן סדיר, עבור קבוצה או נזקק יחיד ואף לפעול באופן עצמאי או כחלק מארגון ללא כוונות רווח.

גם מערכת המיסוי הישראלית תומכת ואף מעודדת מתן תרומות, הבאות לידי ביטוי כזיכוי במס הכנסה באמצעות מנגנון הטבות מס וזאת במטרה לעודד תרומות בקרב עצמאים, חברות ושכירים.

בכדי לקבל זיכוי במס, מומלץ לברר בטרם הענקת התרומה, שהמוסד הציבורי שלו תרצו לתרום, הינו בעל אישור תקף כמוסד המוכר לעניין תרומות, המכונה גם כמוסד ציבורי לעניין סעיף 46.

הטבת מס תינתן גם בעד מספר תרומות אשר ניתנו למספר מוקדים וזאת בתנאי שסך כל התרומות יגיע למינימום של 181₪.

מהו זיכוי המס שניתן לקבל עבור תרומה?

  • המינימום לקבלת זיכוי עבור תרומה נכון לשנת 2014, הינו 181₪.
     
  • זיכוי מתקבל עד לתקרה של 30% מהכנסה החייבת במס או עד לסכום כולל של 9,000,000₪ לאותה שנה. אם הסכום עובר את התקרה הקבועה בחוק, ניתן להעביר את החריגה הלאה ולפרוש אותה לשלוש השנים הבאות, בתנאי שהסכום הכולל לא יעבור את הסכום המקסימאלי.


גובה זיכוי מס לשכירים ועצמאים שאינם חברה בע"מ עומד על כ- 35% מסך התרומה, כך שבמידה ותרמתם 1000₪ תקבלו זיכוי של 350₪. שכירים יכולים לקבל החזרים במשכורתם, כבר בשנת המס הנוכחית.

גובה הזיכוי לחברות בע"מ עומד על כ- 25% מסך התרומה, כך שבמידה ותרמתם 10,000₪ תקבלו זיכוי מס בסך 2500₪.

לקריאה נוספת: ניסוח וכתיבת תקנון לחברה בע"מ

מימוש זכאות להחזר מס

בכדי לקבל החזר מס, על הנישומים לפנות למשרדי מס הכנסה בעת הגשת הדוחות השנתיים ולצרף קבלות המאשרות נתינת תרומות למוסדות מוכרים לעניין תרומות.

שכירים נדרשים למלא את טופס 116 ולציין את פרטיהם האישיים, לסמן כי מדובר בבקשה להקלה בחישוב מס ולציין את המוסד ואת סך התרומה. לטופס זה יש לצרף את הקבלות המוכיחות את התרומה.

קיראו בהרחבה על: החזרי מס לשכירים

לאחר שפקיד השומה יאשר את זיכוי המס, על השכיר להעבירו, עד לחודש דצמבר, לידי המחלקה אשר מטפלת בשכר או לידי המעסיק.

זיכוי באמצעות מעסיק יתבצע עד לסך תרומות מצטברות של 25,000₪ בשנה. כל סכום מעבר, יעשה מול פקיד השומה באופן ישיר. החזרים ניתן לקבל רטרואקטיבית בעבור שש השנים האחרונות.

עצמאים וחברות, נדרשים למלא את הסעיפים הרלוונטיים בדו"ח מס הכנסה השנתי- טופס 1301, כנדרש בכל שנה תוך ציון פרטי המוסד ופרטי התרומה ובצירוף הקבלות הרלוונטיות.

עם הגשת הדו"ח השנתי בסוף שנה וכחלק מדין וחשבון כללי של הפעילות הכלכלית לאותה שנה ועד לקבלת הזיכוי ממס הכנסה, זאת לאחר בדיקת הדו"ח, יועברו העודפים הכספיים, אם יש כאלה, לרשות הנישום בתוספת ריבית.

לקריאה נוספת: ריכוז סעיפי החזר של מס הכנסה


תאריך: 02/09/2014 12:20
 
close