רואה חשבון ועוד - הצהרת הון למס הכנסה


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

מס הכנסה רוצה לדעת ובודק אותנו...


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

הצהרת הון היא כלי של רשויות המס לבדיקת סיבת הגידול בנכסיך וברכוש שברשותך, תוך השוואה בין מצב נכסיך בתקופה אחת לשניה. הצהרת הון מאפשרת לרשויות המס לבחון לאורך זמן את השינוי ברכוש האזרח וקבלת הסבר לשינויים בו תוך התחשבות בהוצאות מחיה, השקעות, נכסים עסקיים ונכסים פרטיים, הכנסות והוצאות שונות.

לצורך עריכת הצהרת הון מומלץ להשתמש בשרותיו של רואה חשבון או יועץ מס מוסמך, אשר ידע לאגד עבורכם את האינפורמציה המתאימה. מילוי מוטעה של הצהרת הון, יכול להוביל לשגיאה חוזרת בהצהרה הבאה, ובכך להביא למצב של הפרשי הון, תשלומי מס מיותרים וחקירות מרחיקות לכת של מס ההכנסה כנגד מגיש ההצהרה.

הצהרת הון ראשונה

הצהרת הון מאפשרת מעקב אחר רכוש האדם הנצבר בין הצהרה אחת לבאה אחריה ולכן הצהרת ההון הראשונה היא חשובה במיוחד, ולמעשה משמשת כבסיס לכל הבדיקות אשר יערכו לנישום בעתיד.

לצורך הגשת כל הצהרת ההון ובמיוחד בהצהרת ההון הראשונה, יש להיעזר בשרותיו של רואה חשבון מוסמך ובעל ניסיון, אשר יאסוף אינפורמציה אודות הנכסים הקיימים, ידע על מה לדווח ועל מה לא מבחינה חוקית, כיצד לרשום הנכסים של בני המשפחה ואם בכלל, ולמעשה יבצע את השיקולים אשר יקבעו את עתיד בדיקות של רשויות המס מול הנישום.

הצהרת הון שניה - הצהרת הון חוזרת

לאחר מספר שנים משנת הגשת הצהרת ההון הראשונה, יבקש מס הכנסה להגיש הצהרת הון חוזרת. בהצהרת הון שניה, יש לפרט את מלוא רכושו וחובותיו של מגיש ההצהרה.

יש לפרט מקור כל נכס (נדל"ן / סכום כספי / יצירות אומנות וכו') אשר התקבל בתקופה זו ולבסס ראיות למתנות שהתקבלו.

קיראו בהרחבה על: ניתוח דוחות כספיים

בנוסף לפירוט הרכוש והחובות, יפרט הנישום בהצהרת ההון את הוצאותיו, לרבות הוצאות מחייה, תשלומים והתחייבויות כספיות אחרות כגון משכנתאות, הלוואות לבנקים או לגורמים אחרים, והוצאות אחרות המוכרות על ידי הרשויות. ההפרש בין סך הוצאותיו להכנסותיו של מגיש הצהרת ההון, הוא ההון המוצהר של הנישום.

כל דיווח המדווח בהצהרת ההון חייב להיות מוגבה על ידי אסמכתא קבילה, דפי בנק, יתרות הלוואות, נסחי דירות, רישיונות רכב וכל מסמך דומה, המאמת את הפרטים אשר דווחו בהצהרה.

הצהרת הון - הטיפול במס ההכנסה

תפקידו של פקיד השומה המקבל את הצהרת ההון, הוא לאמת בתחילה את המסמכים אשר הוגשו מול הדיווחים המופיעים בטופס הצהרת ההון. בסיכום הבדיקה, יחסיר פקיד השומה את סך ההוצאות מול סך ההכנסות וידווח על הון הנישום.

בין ההוצאות הנוספות הנכללות בעת הגשת הצהרת ההון, נכללים תשלומי החובה אשר שולמו בין שנות הגשת הצהרת ההון למס ההכנסה, ביטוחים ונסיעות לחו"ל, רכישות של כלי תחבורה, כאשר את סיכום ההוצאות מוסיפים לגידול בהצהרת ההון.

לקריאה נוספת: העלמת מס - עבירה פלילית וחברתית

את הצהרת ההון יש להגיש תוך 120 ימים מיום קבלת הבקשה להצהרה, ובמידה ותזדקקו לזמן נוסף בכדי להגיש את הבקשה, תוכלו לקבל בתנאים מסוימים הארכה על ידי הגשת בקשה לפקיד השומה במס ההכנסה. איחור בהגשת הצהרת הון גורר קנסות, כאשר על כל חודש פיגור תשלמו סכום של 280 שקלים צמודי מדד.

לקריאה נוספת: מאזן חברה


תאריך: 10/09/2014 15:45
 
close