רואה חשבון ועוד - זיכוי מס הכנסה לחיילים משוחררים


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

זיכוי מס הכנסה לחיילים משוחררים


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

פקודת מס הכנסה מעגנת שורה של זכויות והטבות מהן זכאי ליהנות חייל, המסיים את תקופת שירותו הצבאי בסדיר ומשתחרר מצה"ל.

ההטבה המרכזית לה זכאים חיילים משוחררים, הינה קבלת זיכוי על הכנסה אשר צברו מיגיעה אישית וזאת במהלך שנתיים מתום החודש הראשון לשחרור מהשירות.

קיראו עוד אודות החזרי מס לשכירים ואודות זיכוי מס הכנסה

מי שמועד שחרורו משירות סדיר חל לאחר 1.7.2005 זכאי לקבלת הטבה זו במשך שלוש שנים במקום שנתיים. 

הזכאות קמה לכל חייל, בכל סוג שירות שנמשך לפחות שנה (אלא אם קוצר מטעמים רפואיים) ומימושה מתאפשר באופן רטרואקטיבי. 

ההטבה משתנה בהתאם למועד השחרור מהצבא ומשך השירות, כפי שיפורט.

הגדרות בסיסיות בנושא זיכוי מס לחיילים משוחררים

הגדרת יגיעה אישית משתרעת על הכנסה מכל משלח יד ותחום עיסוק, על ענפיהם השונים.

הגדרת שירות סדיר מתייחסת לשירות אשר בוצע בצה"ל (לא כולל תקופת שירות בקבע) במשמר הגבול או במשטרה ובנוסף, לתקופת התנדבות במסגרת השירות הלאומי.

נקודת זיכוי ממס פירושה הפחתה מסכום המס בו חב הנישום. נכון לחודש ינואר 2007, שווי נקודת זיכוי חודשית עומד על 178 ש"ח.

הזכאות לקבלת הזיכוי ומידת היקפו

1.    חייל שהשתחרר עד לתאריך 30.6.07 ושירת שנתיים מלאות לפחות, זכאי לקבלת שתי נקודות זיכוי חודשיות.

2.    חייל שמועד שחרורו חל לפני 30.6.07 ושירת בין שנה לשנתיים או פחות מכך במידה ושוחרר מטעמי בריאות או נכות, זכאי לנקודת זיכוי אחת.

3.    חייל שהשתחרר החל מ 1.7.07 ואילך ושירת 23 חודשים מלאים לכל הפחות, זכאי לקבלת שתי נקודות זיכוי.

4.    חייל שהשתחרר מ 1.7.07 ואילך ושירת תקופה הפחותה מ 23 חודשים, זכאי לקבלת נקודת זיכוי אחת.

5.    חיילת שהשתחררה מ 1.7.07 ואילך ושירתה 22 חודשים מלאים לכל הפחות, זכאית לקבלת שתי נקודות זיכוי.

6.    חיילת שהשתחררה מ- 1.7.07 ואילך ושירתה תקופה הפחותה מ- 22 חודשים, זכאית לנקודת זיכוי אחת.

7.    מי ששירת בשירות לאומי שנה ומעלה זכאי לנקודת זיכוי אחת.

8.    חייל אשר שוחרר מטעמים רפואיים לאחר שנת שירות לכל הפחות זכאי לשש נקודות זיכוי.

9.    חייל אשר שוחרר מטעמים רפואיים לאחר פחות משנת שירות זכאי לנקודת זיכוי אחת.

לימדו עוד על תחומים בנושא: מדרגות מס

הטבות נוספות עבור חיילים משוחררים

1.    הקלות במס ותיאום מס - במידה והחייל המשוחרר החל לעבוד לאחר חודש ינואר ולא היו לו הכנסות מתחילת שנת המס, קמה לו זכאות לתשלום מס מופחת ממשכורתו החודשית. למידע נוסף: הקלות מס.

לצורך כך יידרש למלא טופס 116 - "בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה", ביחס לתקופה בה לא היתה לו הכנסה חייבת. חייל משוחרר אשר מועסק בשני מקומות עבודה או יותר בו זמנית זכאי לעריכת תיאום מס.

2.    פתיחת עסק עצמאי - לצורך כך יש לעדכן את פקיד השומה באזור בו יוקם העסק לא יאוחר ממועד פתיחתו תוך מסירת פרטים מלאים על העסק ובעליו. קיראו עוד אודות: הקמת עסק.

3.    מיסוי מענקים לחיילים משוחררים - מענק השחרור משירות פטור מתשלום מס הכנסה. בגין מענק עבודה נדרשת או מועדפת משולם מס בהתאם לגובה ההכנסות השנתי.

4.    ניכוי תשלומים לביטוח הלאומי - חייל משוחרר אשר הפריש דמי ביטוח לאומי באופן עצמאי ולא עבד חלק מהשנה זכאי לקבל ניכוי מס הכנסה מהוצאה זו.

אופן מימוש וקבלת נקודות הזיכוי

לצורך מתן נקודות הזיכוי על ידי המעביד במסגרת המשכורת נדרש החייל המשוחרר להציג תעודת שחרור / סיום שירות ולהגיש הצהרה במסגרת טופס 101/130 - כרטיס עובד ובקשה להקלה ולתיאום מס.

במידה והמעביד אינו עושה כן יש לפנות לפקיד השומה בצירוף תעודת השחרור ואישור ממקום העבודה המעסיק.

עובד עצמאי ידרוש את הזיכוי במסגרת הדוח השנתי שיגיש, אליו נדרש לצרף תצלום תעודת השחרור / סיום השירות.

אם כל זה נראה לכם מסובך, רואה חשבון ישמח לעזור לכם! צור קשר.


תאריך: 14/10/2013 14:06
 
close