רואה חשבון ועוד - חנינת מס


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

חנינת מס - כלי לעידוד גביית מיסים


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

חנינת מס הינה אמצעי המצוי בידי המדינה, לשימוש כאשר עולה הצורך והעניין לעודד גביה של כספי מיסים שהועלמו. תופעת העלמת מס הינה תופעה מוכרת ונחשבת לבעיה מעיקה שכן הציבור המשלם מיסים כחוק מרגיש מרומה כאשר יש מי שמתחמק מתשלום כזה.

כתוצאה מתחושת אי הנוחות בציבור לנוכח תופעות העלמת מס מופעל לחץ על הרשויות להשכיל ולוודא כי המיסוי אכן חל על כל החייבים בו על פי חוק, ולא לאפשר למתחמקים ליהנות מפרי עבירותיהם ובכך לקנות לעצמם יתרון כלכלי על פני הציבור שומר החוק.

יש להדגיש כי אין הכוונה למי שמצליחים לצמצם את סכומי המיסים אותם הם נדרשים לשלם באמצעות תמרונים חשבונאיים המצויים בתחום ה"אפור". חנינת מס עניינה מעלימי מס של ממש, כאלה אשר צפויים להעמדה לדין פלילי אם יתפשו בקלקלתם.

כיצד מבוצעת חנינת מס

ראשית דרכה של חנינת מס הינה במהלך יזום של הרשות המחוקקת. מהלך חקיקתי כזה בא לפתוח פתח לאפשר לנישומים מעלימי מס לפנות מיוזמתם אל רשויות המס, להצהיר על העלמות מס שביצעו ולשלם בדיעבד את הסכומים המגיעים למדינה. בתמורה זוכים נישומים שכאלה להגנה מפני סנקציה פלילית אשר היו צפויים לה אילו היו נתפסים ועומדים לדין, בתוך פרק הזמן הקבוע בחוק בנוגע להתיישנות העבירה שביצעו.

מרגע שעלתה יפה יוזמת חקיקה שכזו יכולים נישומים המעוניינים בכך להצהיר על הונם הנוכחי האמיתי. בהתאם להפרשים המתגלים בין סכומים אלה לבין ההון הרשום, אשר תואם את סכומי המס אשר שולמו בפועל, ניתן לחשב את סך המס אשר הועלם שלא כדין על ידי הנישום. אז ישלם הנישום סכום זה לקופת המדינה בהתאם להסדרים שנקבעו בחקיקת חנינת מס זו מבלי שתינתן האפשרות לשאת ולתת בדבר הסדרי תשלום אחרים.

יתרונות וחסרונות של חנינת מס

לרוב מעוררות יוזמות חקיקה לחנינת מס תגובות נזעמות בציבור אשר מתנגד למתן פתח למעלימי מס להתחמק מעונש. הציבור ללא ספק היה מעדיף כי יושקעו מאמצים רבים יותר באכיפת חוקי המס באופן שווה ולא במציאת פתרונות שיאפשרו לעברייני מס החוששים כעת להיתפס להחליט כי עדיף להם לוותר על שללם.

מנגד עשוי מהלך מוצלח שכזה להזרים לקופת המדינה כספים אשר בלעדיו לעולם לא היו נגבים.
לאחר מלחמת ששת הימים בוצע מהלך של חנינת מס אשר הניב תוצאות מאכזבות. בעקבות מהלך כושל זה הוקם צוות לבדיקת כדאיות עשיית שימוש עתידי במנגנון זה.

תוצאות הבדיקה העלו כי קיימת סכנה שלטווח הארוך יגרם נזק גדול יותר למערך גביית המיסים מאשר התועלת שיניבו הכספים הנגבים כתוצאה ממהלך חנינת מס חד פעמי.

חנינת מס חלקית

למרות הדברים שתוארו לעיל עדיין עולה מדי כמה שנים יוזמה לביצוע חנינת מס. יוזמות כאלה נדחות רובן ככולן. כך היה גורלה של יוזמה שכזו אשר הוצעה לרגל שנת היובל למדינה.

יוזמה נוספת הועלתה על ידי ראש וועדת המיסים של לשכת עורכי הדין בסמוך לשנת ה- 60 למדינה. יוזמה זו נגעה באופן נקודתי בכספי מיסים מהכנסות מחו"ל. מטרת היוזמה הייתה לאפשר למי שכשלו בהעלמת כספי מיסים עקב רפורמת המס שנערכה בשנת 2003 לשלם חובם כחוק. למרות היות יוזמה זו חלקית בלבד - נתקלה אף היא בהתנגדות ונגנזה.

גם בימים אלה נידונה יוזמה אפשרית לביצוע חנינת מס חלקית במהלך שנת 2010, העוסקת בכספים המוחזקים בחו"ל. עדיין לא ברור מה יהיה גורלה של יוזמה זו.

באופן טבעי זקוקים נישומים לשירותי ראית חשבון וכן יעוץ מס בבואם לבחון מידת התאמתם להיענות לאפשרות לקבל חנינת מס מלאה או חלקית. מומלץ לוודא כי רואה חשבון או יועץ מס אליו פונים הינם בעלי ידע בתחום.  


תאריך: 06/01/2014 12:04
 
close