רואה חשבון ועוד - חשבונית עסקה


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

חשבונית עסקה


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

חשבונית עסקה, כמו חשבונית מס רגילה, היא מסמך הכולל פרטים חיוניים על ביצוע עסקה בין מקבל שירות ובין נותן שירות.

החשבונית היא דרישת תשלום בה מפורטים הכמות והמחיר המוסכמים על הצדדים על מוצר או על שירות כלשהו שסופקו במהלכה של עסקה בודדת או במהלך ביצוע מספר עסקאות.

מטרתה של חשבונית עסקה היא להעיד על ביצוע עסקה שאיננה מחויבת במס ערך מוסף, והיא איננה מעידה בהכרח על קבלת תמורה עבור עסקה, אלא מפרטת את שלבי העסקה, אם ישנם, ואת העלויות הכרוכות בה. לחשבונית עסקה ישנו שם נוסף, שהוא "חשבונית פרופורמה".

מתי קיימת חובה להנפיק חשבונית עסקה ומי מחויב בהנפקתה?

עוסק פטור, שסך הכנסותיו השנתיות איננו מגיע ל-70,650 ש"ח ושאיננו רשום תחת ההגדרה של עוסק מורשה במע"מ, חייב להוציא חשבונית עסקה בתום כל עסקה, לאחר מתן שירות כלשהו או לאחר מכירת מוצר. כאשר המכירה או השירות מתבצעים בשלבים, יש להנפיק חשבונית עסקה ללקוח בתום כל אחד משלבי העסקה.

חשבונית העסקה היא מסמך הכולל את כל הפרטים המופיעים גם בחשבונית מס, אלא שפרטים אלה אינם מוכרים לצורך חיוב או החזרים כספיים ממס ערך מוסף. בנוסף להוצאת חשבונית עסקה, מחויב מקבל התשלום גם בהוצאת קבלה וזאת לאחר קבלת התשלום בפועל מהלקוח.

לקריאה נוספת: כיצד מתמודדים עם בחוב אבוד?

מבנה חשבונית עסקה

חשבונית עסקה תקנית חייבת לכלול את הפרטים הבאים:

 • פרטיו המלאים של מנפיק החשבונית: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מלאה, טלפון, מספר עוסק פטור ופרטים חשובים נוספים.
   
 • על גבי החשבונית חייב להופיע מספר סידורי.
   
 • יש לציין בחשבונית את תאריך ביצוע העסקה, ובחשבונית ממוחשבת גם את התאריך בו הופקה החשבונית.
   
 • פרטיו המלאים של מקבל השירות או רוכש המוצר, כולל שם החברה, כתובת, טלפון ופרטים חשובים נוספים.
   
 • בחשבונית עסקה צריך להופיע גם תיאור מפורט של השירות שניתן או של המוצר שנמכר.
   
 • יש לציין את סכום העסקה בשקלים חדשים, ואם ישנו ניכוי במקור, יש לציין גם זאת בגוף החשבונית.
   
 • על דפי חשבונית העסקה חייב להופיע ציון ה"מקור" או ציון ה"העתק" בהתאם.
   
 • בחלקה התחתון של החשבונית תופיע חתימה של העוסק פטור, בא כוחו או, במקרה הצורך, גם חתימה אלקטרונית.
   
 • החשבונית יכולה אף לכלול התניות שונות הקשורות בעסקה או בצדדים לה, כדוגמת: תנאי תשלום,  התניה של בעלות על השירות או המוצר או כל התניה אחרת.
   

חשבונית אלקטרונית

התרחבות השימוש באמצעים אלקטרוניים וכניסת רשת האינטרנט לתחום העסקים יצרו אפשרות חדשה להנפיק "חשבונית אלקטרונית".

קיראו בהרחבה: תוכנה פשוטה להנהלת חשבונות עצמאית באינטרנט

בשנת 2003 הותר השימוש בחשבונית אלקטרונית בתקנות מס הכנסה מתוך הקפדה על ביצוע כללים מוסדרים לשמירה על מקוריותם של המסמכים האלקטרונים גם ללא צורך בהדפסת החשבונית.

חשבונית אלקטרונית היא, למעשה, רשומה אלקטרונית הכוללת בנוסף לכל הפרטים הנדרשים בחוק גם חתימה דיגיטלית שלא ניתן לשנותה.

לקריאה נוספת באתר: מהי הוצאה מוכרת?


תאריך: 07/10/2014 12:18
 
close