רואה חשבון ועוד - מדרגות מס


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

עולים במדרגות, יורדים במדרגות: הכל על מדרגות מס


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

מדרגות מס מהוות קנה המידה המנחה לגביית מס הכנסה בישראל. מס זה הינו מסוג פרוגרסיבי, קרי, מתאפיין בעליית גובה המס וסכומו באופן פרופורציונאלי לעלייה ברמת ההכנסה ונגבה מהאוכלוסייה בשיעורים משתנים.

לכל רמת השתכרות במשק מותאמת מדרגת מס בגובה מסוים, המצוי בהלימה לגובה ההכנסה.

הרציונאל העומד מאחורי מדרגות המס

את קבלת ההחלטה על עיגון מדרגות מס במשק הנחה קו מחשבה סוציאלי, אשר יעדו צמצום הפערים הסוציו - אקונומיים בחברה.

זאת בדרך של חלוקת נטל המס באופן מידתי לשיעור ההכנסה כך שהשכבות החלשות בקרב הציבור, שהכנסתן נמוכה, יידרשו לשלם מס מופחת ונטל המיסוי יוטל על כתפי השכבות האמידות, אשר יכולות לעמוד בכך בקלות וממילא לא תיפגענה מצעד כזה.

התוצאה המיוחלת הינה הנהגת שוויון במיסוי המוטל ביחס להכנסה וחלוקה מחדש של כלל ההכנסה בישראל באופן, שיסייע כלכלית לשכבות החלשות.

שיעור מדרגות המס בישראל

גובה מדרגות המיסוי מתעדכן מדי תקופה בהתאם להחלטת הממשלה, הנסמכת על שיקולים כלכליים, גובה הריבית במשק, שיעור האינפלציה ומשתנים נוספים.

גובה המדרגות נקבע על בסיס שנתי, אולם נהוג לחשב את המדרגות באופן חודשי - בחלוקה לשניים עשר חודשי השנה.

ועדת רבינוביץ', ועדה מקצועית שמונתה בתחום זה, המליצה על ביצוע הפחתה הדרגתית של שיעור מדרגות המס מדי שנה במשך תקופה בת חמש שנים, בין 2010 - 2006. ההפחתה מתייחסת לנטל המס, אשר חל על הכנסה מיגיעה אישית.

במקביל ומאחר ושיעורי המס בכל מדרגה גוזרים את אחוז המס השולי (שיעור המס הגבוה ביותר, שחל על משכורתו של העובד), המליצה הועדה על הפחתה הדרגתית של שיעור המס השולי המרבי באחוז אחד כל שנה, עד הגעתו ל  44% בשנת 2010.

המלצות הועדה אומצו כמדיניות ממשלתית וכפועל יוצא התרחבו מדרגות המס והופחתו שיעורי המס. לשינויים נוספים, אולי תרצו לקרוא על הרפורמה במס.

עיגון חוקי למדרגות מס

דבר החקיקה, אשר מעגן את נושא מדרגות המס בישראל, הינו פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א - 1961.

סעיף 121 לפקודה קובע את שיעורי המס, בהלימה לרמות השכר השונות במשק הישראלי. כל רואה חשבון מן הסתם זוכר אותן, אבל בשבילכם כתבנו אותן כאן!

שיעור מדרגות המס העדכניות

להלן פירוט שיעורי מדרגות המס המעודכנים, בהתאם לרמות ההשתכרות במשק, נכון לשנת 2010:

מדרגה ראשונה - עד שכר שנתי בגובה כ 57,000 ש"ח (כ 4,800 ש"ח בחודש) - 10% מס.

מדרגה שנייה - עד שכר שנתי בגובה כ 102,000 ש"ח (כ  8,500 ש"ח בחודש) -  14% מס.

מדרגה שלישית - עד 153,000 ש"ח בשנה (כ 12,800 ש"ח בחודש) -  23% מס.

מדרגה רביעית - עד 219,000 ש"ח בשנה (כ 18,250 ש"ח בחודש) -  30% מס.

מדרגה חמישית - עד 472,000 ש"ח בשנה (כ 39,300 ש"ח בחודש) -  33% מס.

מדרגה שישית
- שכר, העולה על 472,000 ש"ח בשנה (גבוה מ 39,300 ש"ח לחודש) -
45% מס על ההכנסה העודפת.

איך מחשבים את מדרגות המס?

המס מחושב עבור כל מדרגת שכר בנפרד. כלומר, אם אדם משתכר בחודש 5,000 ש"ח, הרי 4,800 השקלים הראשונים מחושבים על פי מדרגת המס הראשונה (10%), וה-200 ש"ח הנותרים הם אלו ש"עולים מדרגה" - כלומר רק על ההפרש של ה-200 ש"ח יש לשלם 14% מס.

כך שאם העלו לכם בשכר ואתם חוששים שזה לא משתלם, אל דאגה. אתם לא מפסידים כסף...

 כדאי לקרוא:


תאריך: 30/10/2013 17:17
 
close