רואה חשבון ועוד - מועצת יועצי המס


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

מועצת יועצי המס


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

מועצת יועצי המס ובשמה המלא מועצת יועצי מס מייצגים (להלן: "המועצה"), הינה הגוף הסטטוטורי, אשר אמון על הכשרת ורישוי יועצי מס בארץ.

המועצה פועלת לצידה של לשכת יועצי המס בישראל, שהינה האיגוד המקצועי העיקרי בתחום, המונה למעלה מאלף חברים.

לא יודעים מה ההבדל בין יועץ מס לרואה חשבון? קראו את הכתבה הבאה: ההבדל בין רואה חשבון ליועץ מס.

הרקע להקמת המועצה

המועצה הוקמה לאחר מתן פסק דין ת"פ 4696/01 מדינת ישראל נ' הנדלמן משה, בו נקבע, כי מי שאינו רשום בפנקס יועצי המס אינו רשאי לייצג נישומים.

לאחר דבר גזר הדין, חוקק "חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס", התשס"ה -  2005 (להלן: "החוק"), שתכליתו להגביל את העיסוק במקצוע ליועצי מס מורשים בלבד.

החוק מפרט את התנאים, הנדרשים לעיסוק כיועץ מס ולייצוג נישומים בפני המוסד לביטוח לאומי ורשויות המס בישראל. קראו בהרחבה על יצוג מול רשויות המס.

לצורך אכיפת תנאים אלה כונן החוק את המועצה, האמונה על עמידה בדרישות הסף -  רישום בפנקס יועצי המס המייצגים והחזקה ברישיון וקבע את הרכבה ופועלה.

הרכב המועצה

פרק ב' לחוק קובע, כי המועצה תוקם על ידי שר האוצר ותמנה תשעה חברים, בהם: יושב ראש המועצה - מינוי של שר האוצר; מנהל רשות המיסים בארץ או מי מסגניו; סגן מנהל רשות המיסים, שאחראי על יועצי מס מייצגים; שני יועצי מס מייצגים פעילים - מינוי של שר המשפטים, לאחר התייעצות עם הלשכה;

יועץ מס, שתציע הלשכה וימונה על ידי שר המשפטים; נציג משרד האוצר; נציג משרד המשפטים וכן מנהל המוסד לביטוח לאומי או אחד מעובדי המוסד. הרכב המועצה יפורסם ברשומות.

מינוי לחברות במועצה וכהונה בתפקיד

המינוי  לחברות במועצה יוגבל עבור מי, שתפקידו או עיסוקו עשוי ליצור ניגוד עניינים עם כך וכן לגבי אדם, שהורשע בעבירה פלילית או משמעתית או שמתנהלת נגדו חקירה בחשד לעבירה כזו.

כהונה במועצה תיעשה באופן וולונטרי, ללא תמורה, פרט להחזר הוצאות, הנדרשות באופן סביר למילוי התפקיד. תקופת החברות במועצה הינה שלוש שנים וייתכן רצף של שתי תקופות כהונה.

חבר מועצה רשאי להתפטר מתפקידו ואז ימונה חבר אחר תחתיו. במקרה של נבצרות ממילוי התפקיד ימונה ממלא מקום.

תפקידי וסמכויות המועצה 

המועצה אמונה על חמישה תפקידים מרכזיים:

1.    מתן רישיון ליועצי מס מייצגים במדינה ורישומם בפנקס יועצי המס.

2.    ריכוז האחריות על הסמכת והכשרת יועצי מס מייצגים.

3.    פיקוח על מתמחים בתחום, בחינתם ורישומם.

4.    שמירה על כבוד המקצוע וטוהרו.

5.    הכרה במוסדות, המכשירים יועצי מס במדינה.

סדר דיוני המועצה ודרכי פעילותה ייקבעו בהוראות שר האוצר, כאשר למועצה יינתן מנדט לקבוע פרוצדורות, שאינן מוסדרות בחוק או בתקנות.

בהיבט רישוי ורישום יועצי מס מייצגים קובע החוק, כי לגבי אדם, שהורשע בעבירה, בשלה אינו ראוי לשמש יועץ מס מייצג או בהתקיים נסיבות אחרות נדרשת המועצה לקיים בירור בפניה טרם קבלת החלטה על סירוב מתן רישיון ורישום בפנקס יועצי המס.

במעמד זה תוענק לאותו אדם הזדמנות להשמיע את טיעוניו.

סמכות אחרת, הנתונה למועצה, הינה ביטול או התליית הרישיון וביטול רישום בפנקס, לגבי אדם, שקיבל את הרישיון על בסיס מידע כוזב או שגוי או שאינו ממלא עוד אחר התנאים הנדרשים לצורך החזקה ברישיון.

המועצה מייעצת לשר בכל הכרוך בענייני עבירות משמעת של יועצי מס מייצגים, אך חבר המועצה אינו רשאי לכהן כחבר בועדת המשמעת, שממנה השר.

בנוסף, קובע החוק, כי המועצה תייעץ לשר לגבי התקנת תקנות בכל עניין, הנוגע לביצוע החוק לרבות  הנושאים שייכללו בבחינת הרישוי, סדריה והגשת עררים על ציוני הבחינה.

אתר רואה חשבון שמח לתת לכם את כל המידע אודות ראיית חשבון, יעוץ מס, החזרי מס ועוד.


תאריך: 20/09/2011 13:39
 
close