רואה חשבון ועוד - מועצת רואי חשבון


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

מועצת רואי חשבון


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

מועצת רואי החשבון היא מועצה ממשלתית ציבורית, האחראית על הענקת רישיונות עבודה למי שסיימו את הכשרתם בראיית חשבון ועל שמירה על סטנדרטים גבוהים של שירות בתחום. המועצה פועלת מכוח חוק רואי החשבון שנכנס לתוקפו בשנת 1955, וחברים בה 13 רואי חשבון, ויושב ראש המועצה הממונה על ידי שר המשפטים.

בנוסף למתן רישיונות לרואי החשבון ממלאת מועצת רואי החשבון תפקידים רבים אחרים, כדוגמת פיקוח על התמחותם של רואי החשבון, חידוש רישיונות שפג תוקפם, יעוץ מקצועי לשר המשפטים בנושאים הקשורים לראיית חשבון, מתן חוות דעת, קביעת תקנים ונהלים לביקורת חשבונות, סיוע בקביעת התקנות הקשורות לאתיקה מקצועית ונושאים רבים נוספים.

בחינות הסמכה לראיית חשבון

מועצת רואי החשבון עורכת את הבחינות לקבלת רישיונות עבודה פעמיים בשנה, בתקופת האביב ובתקופת הסתיו. בכל אחד מהמועדים נערכות 15 בחינות הכוללות ארבעה שלבים, כאשר בכל שנה נבחנים כ-20,000 מועמדים.

לקריאה נוספת: השתלמות בראיית חשבון

המועצה גם מטפלת בעררים שונים על תוצאות הבחינה. בנוסף לכך, מטפלת המועצה בנושא הפטורים מחלקים בבחינה ביחס ישיר לתוכנית הלימודים האקדמית של הנבחן. בחודש ינואר בכל שנה נערך טקס שנתי בירושלים לחלוקת רישיונות עבודה לרואי החשבון שעברו את הבחינות.
 
אתיקה מקצועית

מועצת רואי החשבון אחראית גם על ניהול החקירה של מקרים שהובאו לידיעתה על התנהגות בלתי הולמת של רואה חשבון. כל התנהגות המהווה עבירה על החוק, פוגעת בכבוד המקצוע או שיש עימה קלון נבדקת בצורה מקצועית על ידי המועצה.

לאחר ביצוע החקירה, רשאית המועצה לנזוף ברואה החשבון, להזהירו, להקפיא את רישיונו לתקופה מסוימת או להשהות אותו מתפקידו ולבטל את רישיונו לתמיד.

קיראו בהרחבה על: העלמת מס - עבירה פלילית וחברתית

על פי סעיף 12 וסעיף 13 לחוק, המועצה היא הסמכות הרשאית להטיל סנקציה מתאימה על רואה חשבון שהתנהג בצורה שאינה הולמת את כבוד המקצוע או ביצע עבירה כלשהי, והיא זו המגבשת עקרונות לעניין נוהגי עבודה ואתיקה מקצועית בתחום ראיית חשבון.
 
הנפקת אישורים להתמחות

מועצת רואי החשבון גם אחראית על רישום מועד תחילת ההתמחות בראיית חשבון ומועד סיומה, והיא זו המאשרת את אימון המתמחים.

קיראו גם על: לשכת רואי החשבון בישראל

המועצה בודקת את הבקשות השונות של גופים עסקיים, חברות ומוסדות ציבור שונים לשמש כמקום התמחות, ומקפידה כי ההכשרה המקצועית בכל אחד מגופים אלה תהיה ברמה ובסטנדרטים גבוהים.

מפקח מטעם המועצה, האחראי על המתמחים, מגיע אל מקומות ההתמחות השונים, עורך בדיקות מקיפות ומדווח למועצה על ממצאיו.

המפקח בוחן את סביבת העבודה, את המקצועיות ואת מידת התועלת שמפיק המתמחה מעבודתו במקום. בנוסף לכך, בודק המפקח תלונות שונות של מתמחים ושל מאמנים ומטפל בהן בהתאם.

פעילות חוקתית

מועצת רואי החשבון עוסקת גם בהכנה של הצעות שונות לתיקון חוק רואי החשבון והתקנות, בשיתוף עם משפטנים מקצועיים ממשרד המשפטים. בנוסף לכך, עוקבת המועצה אחר התפתחויות שונות בנושאי ראיית חשבון ברחביי העולם ואחר גופים בינלאומיים ואחרים כדי להתעדכן בחידושים שונים בתחום.

אחדים מגופים אלה הם:

AICPA - American Institute of Certified Public Accountants

 FASB - Financial Accounting Standards Board

 IASC - International Accounting Standards Committee

לקריאה נוספת: כיצד לבחור משרד רואי חשבון?


תאריך: 07/10/2014 12:56
 
close