מיזוג ורכישת חברה – תפקידו של רואה החשבון בהליכים


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

תפקידו של רואה חשבון במיזוג ורכישת חברה


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

עסקאות מיזוג ורכישה מתבצעות בארץ בדרך כלל על ידי תאגידים עסקיים גדולים מהם יש בארץ בסך הכול כמה מאות. תאגידים אלו אחראים לייצור רוב התוצר הלאומי הגולמי בארץ ולכן גם מעסיקים את רוב המועסקים במשק הישראלי.

הכלכלה הישראלית מורכבת על ידי מספר קבוצות עסקיות (קבוצה עסקית מהווה גרעין של מספר חברות) אשר נמצאות בבעלותן של מספר משפחות.

התפתחות השוק הגלובלי הביאה לפופולאריות תחום הרכישה והמיזוג גם בין חברות ישראליות לחברות ממדינות זרות. חברות ישראליות נרכשות על ידי חברות מחו"ל ועסקאות כאלו מתבצעות בעשור האחרון בהיקפים של עשרות ומאות מיליוני דולרים בעיקר בתחום ההיי טק.

עסקאות המיזוג והרכישה מתבצעות בהתאם לחוקי המשפט המסחרי כמו, חוק החברות, דיני ניירות ערך, חוקי המס לרבות מיסוי בינלאומי ועוד.

חוק החברות מטיל מגבלות שונות על מיזוג חברות והמיזוג מתאפשר רק בהתקיים תנאים מסוימים הנקובים בחוק, לרבות אישור הרשות להגבלים עסקיים במקרים מסוימים.

מיזוג מהווה איחוד בין שתי חברות – חברת היעד (החברה שתתמזג עם החברה הקולטת) וחברת הקלט.

עם השלמת המיזוג, יעברו נכסיה וגם חובתיה של חברת היעד לידי החברה הקולטת וחברת היעד תהפוך לחלק מהחברה הקולטת.

רכישה של חברה יכולה להתבצע באחד משני אופנים: באמצעות רכישת נכסי החברה או באמצעות רכישת מניותיה.

קיראו בהרחבה על: בעל מניות בחברה

עם סיום תהליך הרכישה, מועברת הבעלות על החברה לידי החברה הרוכשת. בטרם הרכישה נבחנת פעילותה העסקית של החברה, התחייבויותיה, מצבה הפיננסי וכדומה.

תפקיד רו"ח בביצוע מיזוגים ורכישות

תחום המיזוגים והרכישות הוא אחד מהתחומים הרבים שבהם מתמחים משרדי רו"ח.

תחומים נוספים ידועים בהם מתמקצעים רואי החשבון הם ליווי הנפקות, ייעוצי מס, ייעוץ כלכלי, בדיקות נאותות, הכנת דוחות לרשויות המס ועוד.

רואי חשבון המתמחים בתחום זה מלווים עסקאות של מיזוגים ורכישות בארץ וגם בחו"ל. במסגרת הליווי המקצועי מבצע רואה החשבון הערכות שווי של החברות אשר מועמדות לרכישה או למיזוג, בחינת כדאיות כלכלית של העסקה, סינון ראשוני של החברות המועמדות, תכנון גיוסי הון, מימון ואף ליווי בכל שלבי המשא ומתן.

לקריאה נוספת: יעוץ משפטי לחברות

פעולה חשובה נוספת לביצוע בתהליך תכנון הרכישה או המיזוג, היא תכנון היום שאחרי המיזוג כלומר את האסטרטגיה המיושמת בפועל.

תחום המיסוי בביצוע מיזוגים ורכישות הוא תחום בעל היבטים רבים ומיוחדים אשר חשוב לתת עליהם את הדעת, שכן מיזוג נחשב על פי החוק כ"אירוע מס".

רואה החשבון ייעץ במקרה זה באשר למבנה העסקה האופטימאלי אשר דרוש לצורך מטרות מס, יבצע תכנוני מס נדרשים, ישקלל את חוקי המיסוי הבינלאומי במידה ואלו מעורבים ועוד.

קיראו גם על: החוק לעידוד השקעות הון

עסקאות מיזוג ורכישה הן עסקאות מורכבות בעלות רבדים רבים, משפטיים, פיננסיים ואף ארגוניים מאחר ואין עסקאות אלו מתבצעות בצורה שכיחה, לרוב קיימת אי ידיעה באשר לפרמטרים הרבים אשר נדרש לקחת בחשבון כדי שלא לספוג הפסדים כספיים ניכרים.

אי הכנה מספקת גם לקראת הימים הבאים שאחרי ביצוע המיזוג תביא, בסיכוי גבוה ביותר, לכישלונו. קבלת ייעוץ מרואה חשבון המתמחה בתחום זה, יסייע רבות בבחינת כדאיות העסקה ובביצועה בדרך הרווחית ביותר.

כדאי לקרוא גם על: בדיקת כדאיות כלכלית


תאריך: 10/09/2014 14:53
 
close