רואה חשבון ועוד - מלכ"ר - מוסד ללא כוונת רווח


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

מלכ''ר - מוסד ללא כוונת רווח


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) הינה ישות שבניגוד לישות כלכלית/מסחרית, אינה נועדה למקסם רווחים עבור בעליה. בדומה לישות מסחרית, גם מלכ"ר מחויב לנהל מאזן חשבונאי ולתעד את פעילותו העסקית על פי חוקי ראיית החשבון המקובלים.

יחד עם זאת, המלכ"ר רשאי לדווח גם על הוצאות שלא "נועדו לייצר הכנסה" משום שפעילות המלכ"ר לא נועדה להביא הכנסה או להפחית הוצאות, אלא לתת שירות ללא רווח כלכלי עבור הגורמים שהמלכ"ר מתחייב לשרת בעצם הגדרתו.

חשבונאות קרנות

מכיוון שמטרת המלכ"ר אינה להציג רווח, המאזן החשבונאי שלו שונה מהמאזן של ישות מסחרית. מאזן של מלכ"ר (המכונה "מאזן קרנות" או Fund balance sheet) מורכב, כמקבילו המסחרי, מנכסים והתחייבויות.

בגוף מסחרי, ההתחייבויות של הישות וההון העצמי שלה מתאזנים עם הנכסים. במלכ"ר הנכסים של החברה מתאזנים ע"י ההתחייבויות שלה ובתוספת סעיפים מאזנים כמו: תקציב שמור לפעילות עתידית ומלאי (אשר רשום בחברה מסחרית תחת סעיף "הון עצמי").

מלכ"ר הוא כאמור מוסד ללא כוונת רווח אך אין פירושו של דבר שהוא אינו יכול לרשום רווחיות. ההפרש בין הכנסות המוסד להוצאותיו רשום בסעיף - תקציב לא שמור.

מיסוי מלכ"רים בישראל

בישראל, המיסוי של הכנסות מלכ"ר כמו גם ההכרה בהוצאות הנובעות מפעילות המלכ"ר, שונה ממקבילו המסחרי במספר היבטים:

מס על שכר - ע"פ אתר משרד האוצר, משכורות המשולמות לפעילים בעמותה פטורה משכר כל עוד אינה עולה על 88,809 ₪ לשנה.

מס ערך מוסף - ברוב המקרים, מס ערך מוסף אינו קיים במלכ"ר (מקרה אחד המאפשר חיוב מע"מ על מלכ"ר מפורט בהמשך המאמר) כך שהכנסות הנובעות כחלק מפעילות המלכ"ר אינן מחויבות בתשלום מע"מ (ובאותה מידה הוצאות אינן מזכות בהחזרי מע"מ). עם זאת, קיים מס שכר במלכ"ר והחל מינואר 2009 (ונכון להיום- ספטמבר 2009) עומד על 7.5%.

השכר החייב במס - ע"פ חוקי המיסוי בישראל, הפרשה לביטוח הלאומי המבוצעת על ידי המעסיק בניכוי ההפרשה לביטוח לאומי המתבצעת ע"י העובד חייבת במס. תקנה זו שנחקקה בינואר 2009 ובעצם מגדילה את סעיפי השכר החייבים במס, אינה תקפה למלכ"רים.

רוצה לדעת אם מגיעים לך החזרי מס? לחץ כאן

מתי מחייבים מלכ"ר בתשלום מע"מ

כאמור, תשלום המע"מ אינו תקף לפעילות המלכ"ר אולם במקרה הבא, ניתן להטיל מע"מ גם על הוצאה המתבצעת במסגרת הפעילות של המלכ"ר:

מלכ"רים המשרתים משקי בית וצריכה ציבורית (קרי, קניות של מוצרים מתכלים) מחויבים בתשלום מע"מ עד 95% מכלל סכום ההוצאה. כך למשל, עמותה הקונה מזון לנזקקים, מחויבת בתשלום מע"מ על 95% המזון שנקנה.

הקלות מיסוי נוספות למלכ"רים

תרומה פטורה ממס: נכון לשנת 2008 כל תרומה שהיא מעל 400 ₪ ומתחת לתקרה של קצת מעל לארבע מיליון ₪ (תקרת התשלום תלויה בשורה ארוכה של נסיבות) פטורה ממס. הקלה זו מאפשרת מקור הכנסה לעמותות משום שהיא הופכת את הליך ההפרשה למלכ"רים לכדאית כלכלית.

לחצו כאן לרשימת סעיפי החזרי מס הכנסה

תנאים להכרה במוסד כמלכ"ר

בכדי שמלכ"ר יזכה להקלות המיסוי ולהטבות שונות אשר מלכ"רים נהנים מהם, עליו לוודא שאלו המפעילים את המלכ"ר אינם מתוגמלים מעבר לשכר שהוא תוצר ישיר של פעילותם. זאת בכדי שלא ייווצר מצב שבעלי עמותות ירשמו לעצם משכורות עתק על חשבון תרומות.

כמו כן, בעלי המלכ"ר מחויבים להוכיח שהם אינם מפיקים תועלת אישית או כלכלית מהמלכ"ר. לדוגמא, בעל רשת שיווק מוצרי מזון המצרף עלוני פרסום למוצרי המזון שהוא מחלק לנזקקים או אוסף מידע שיווקי עליהם, חורג מהנהלים שנקבעו עבור משרד האוצר למלכ"רים.

גם שימוש במלכ"ר לכל מטרה אישית (כגון שימוש במשאבי המלכ"ר להתמודדות במשרה ציבורית) עלולים לשלול מהמוסד את תואר המלכ"ר ואת כל ההטבות הנלוות מכך.

קיראו: מדריך לפתיחת עסק


תאריך: 06/10/2014 16:56
 
close