רואה חשבון ועוד - מס הכנסה מהו? כל ההסברים


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

מס הכנסה - איך הוא עובד ואיך אנחנו עובדים מולו?


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

מס הכנסה מוטל על הכנסות, הון ורכוש של אדם פרטי או של חברה. מס זה נגבה על ידי המדינה כמס ישיר ומוטל באופן פרוגרסיבי, קרי, עולה באופן מידתי ביחס לשיעור ההכנסה של הנישום.

לאחר ביצוע פעולות, שמתיר החוק, בהן ניכוי הוצאות ייצור, קיזוז הפסדים ומתן פטורים לאוכלוסיות זכאיות, יוטל לבסוף המס על הרווח נטו, שנותר מההכנסה.

מס הכנסה נגבה בארץ בגין שתי קטגוריות מרכזיות של הכנסות, המפורטות בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א - 1961, אשר מהווה דבר החקיקה, המנחה בתחום:

1.    הכנסה פירותית - ממקורות רווח שונים ובכלל זה: משכורת ממקום עבודה, עסק פרטי, מקצוע, הטבות שוות כסף, הכלולות במשכורת, קצבאות שונות, זכייה בהגרלות וכד'. מגוון מקורות הרווח ממוסים בשיעורים משתנים. 

2.    הכנסה הונית - הכנסה בעד רווחי הון לרבות: מס שבח מקרקעין, החזקת מפעלים, כלי רכב, קרקעות בחו"ל ועוד. 

אחריות על גביית מס הכנסה בישראל

הגורם, אשר אחראי על גביית מס הכנסה בארץ ומפקח על הגבייה בפועל, הינו רשות המיסים - אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין.

פעילות אגף זה, המוכר כנציבות מס הכנסה, מתבצעת באמצעות שלוחות, הפרוסות ברחבי הארץ.

על יחידות השדה, אשר כפופות לאגף בהיבט הארגוני ומבצעות את הגבייה בשטח, נמנות: משרדי שומה וחקירות אזוריים ויחידות אזוריות, שאמונות על אכיפת הגבייה.

הבסיס המנחה לביצוע הגבייה הינו פקודת מס הכנסה, המעגנת את שיעורי המס בארץ בהתאם למדרגות מס ומסדירה את דרכי הגבייה.

עבירות מס הכנסה

פרק י"א לפקודת מס הכנסה מפרט עבירות מס שונות, שתכליתן התחמקות מתשלום מס ואת העונשים, המוטלים בגינן - מאסר ותשלום קנס, באופן חלופי או מצטבר.

קיראו מידע נוסף על העלמת מס

על סעיפי העבירות המרכזיים, נמנים: הפרת אחת מדרישות הפקודה; אי התייצבות לחקירה וסירוב לגלות מידע; העלמת מסמכים, המשמשים בסיס לעריכת שומה; המצאת דו"ח שקרי או מסירת מידע כוזב, המשפיעים על גובה המס שייקבע; חוסר הנהלת חשבונות תקינה וניהול פנקסי חשבונות כנדרש; החזקה ושימוש בפנקסים פיקטיביים או סיוע לאדם אחר לעשות זאת.

לכך מצטרפים העלמת הכנסות, הנדרשות בדיווח; אי הגשת דוחות מס שנתיים לרשויות או הגשתו באיחור וכן פעולות עורמה ומעשי תחבולה מתוך כוונה לבצע העלמת מס.

שיעורי מס הכנסה הנגבים בארץ

גביית מס הכנסה בישראל מתבצעת בשיטת מדרגות מס, מדד המותאם באופן מידתי לגובה ההכנסה מיגיעה אישית ומתעדכן מדי שנה.

בהתאם להמלצות ועדה מקצועית, שמונתה לבחינת הנושא, אימצה הממשלה תוכנית חומש, לשנים 2006 עד 2010, שעיקרה הפחתה הדרגתית של שיעור המס בכל מדרגה. קיראו עוד על שיעורי המס בישראל.

רוצים לדעת עוד?
זקוקים ליעוץ של
רואה חשבון? צרו עימנו קשר ונשמח לעזור!


תאריך: 06/01/2014 12:22
 
close