בדוק זכאותך לקבלת פטור מתשלום מס שבח!


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

למי ניתן פטור מתשלום מס שבח?


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

מס שבח הוא המס החל על כל עסקת מכירה של נכס מקרקעין כגון דירה, בית, או שטח כלשהו. מס שבח הינו למעשה המס הנגזר בין שווי הדירה ביום בו נקנתה לבין שוויה ביום בו נמכרה.

מס שבח מקרקעין מוטל על "השבח במכירת זכות במקרקעין" וההגיון העומד מאחוריו הינו כי מתקיים פער בערך הנכס בין יום הרכישה ליום המכירה המזכה את המוכר ברווח על מכירת ההון ועל כן המס חל על הרווח.

בעוד הקונה משלם מס רכישה, משלם המוכר מס שבח. מס שבח הינו חייב על פי חוק מיסוי מקרקעין – מס שבח ורכישה, התשכ"ג- 1963 ובו נקבע אופן חישוב גובה המס ובאילו מקרים ניתן פטור.

מתי יש לשלם מס שבח?

מס שבח משולם רק במקרים בהם הפער בין שווי הנכס ביום רכישתו לבין שוויו ביום מכירתו הינו לטובת המוכר.

במקרים בהם בעל הנכס מוכר אותו במחיר הפסד, לא חלה עליו חובת תשלום מס שבח.

בחוק מוגדרים שני אירועים בהתייחס למס: אירועים הפטורים ממס ואלו שאינם פטורים ממס.

אירועי המס הינם: מכירת זכות במקרקעין, מכירת זכות לקבלת זכות במקרקעין, מתנה (מכירה ללא תמורה), הענקת זכות לתת הוראת הענקה, מתן ייפוי כוח למכירה וחוזה מכירה הכולל תנאי מתלה.

שיעור מס השבח בישראל

שיעור מס השבח בישראל עד ליום 07.11.01 עמד על גובה של 50% במידה והנכס נמכר על ידי יחיד וגובה של 35% במידה והנכס נמכר על ידי חברה.

החל מתאריך זה ולאחריו נערכה רפורמה בחוק מיסוי מקרקעין ואילו מס השבח הופחת ל- 20% בלבד ואילו נכס שנרכש לאחר תאריך זה מחויב במס שבח שגובהו 25% בלבד.

קראו בהרחבה על: תשלום מס הכנסה עבור דירה מושכרת

נכס אשר נרכש לפני תאריך הרפורמה ונמכר לאחריו יחושב על פי הפחתה לינארית, כך שלמעשה שיעור המס הנמוך יותר חל על סכומי השבח שנצברו לאחר שתוקנה הרפורמה במס.

לדוגמה, בית אשר נרכש בתאריך 01.01.01 ונמכר בתאריך 20.12.02 במחיר גבוה יותר מאשר המחיר בו נרכש - ישלם עליו המוכר מס שבח על פי השיעור שלפני הרפורמה על התקופה שבין 01.01.01 – 07.11.01 ואילו בתקופה שבין 08.11.01 – 20.12.02 ישלם מס שבח לפי חישוב לאחר הרפורמה.

מומלץ לקרוא על: תכנון מס בעסקאות נדלן

החל מיום הרפורמה, היינו ה-07.11.01 החלה ההפחתה המחושבת באופן ליניארי כך שלמעשה, ככל שהנכס מוחזק על ידי המוכר זמן רב יותר לפני תאריך הרפורמה מאשר לאחריו, יהיה שיעור המס הכולל על המכירה קרוב יותר לשיעור המס הישן, השיעור הגבוה יותר.

קריטריונים לקבלת פטור

פטור ממס שבח ניתן במקרים בהם דירה ניתנת במתנה, בירושה או מועברת עקב גירושים. פטור ממס שבח ניתן במקרים בהם מוכר הנכס לא מכר דירה אחרת במהלך שנה וחצי מתאריך המכירה וכן בהתייחס לכך שלא היו למוכר דירות אחרות באותה תקופה.

קראו בנושא: החזרי מס הכנסה

כמו כן, אם המוכר רכש דירה נוספת במהלך השנה וחצי שקדמה למועד המכירה אולם מדובר בדירה חלופית לזו הקיימת, עדיין יהיה זכאי לפטור.

פטור ממס שבח ניתן במקרים של ירושת דירה מאחר וזו אינה מהווה אירוע מס. יש לציין כי הורה אשר ירש דירה מילדו אינו פטור ממס.

העברת דירה ללא תמורה פטורה גם היא ממס. העברת דירה עקב גירושים הינה פטורה ממס – בין אם הועברה בין בני הזוג ובין שהועברה לאחד מהילדים.

המשיכו לקרוא על: ריכוז סעיפי החזרי מס


תאריך: 18/03/2014 12:54
 
close