רואה חשבון ועוד - מס שלילי


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

מס הכנסה שלילי - מי זכאי להטבה זו?


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

מס הכנסה שלילי מבטא מדיניות של הענקת הטבה לעובדים שכירים ועצמאיים, שמשכורתם החודשית נמוכה (בין 1,725 ש"ח ל 5,700 ש"ח) בדרך של מתן מענק מטעם המדינה והגדלת שכרם.

זאת במטרה לצמצם את מימדי העוני והאבטלה ולהרחיב את מעגל התעסוקה בקרב אוכלוסיות, שאינן עובדות.

ככזה, מהווה מס שלילי כלי במסגרת מדיניות סוציאלית של הבטחת הכנסה, לצד חוק שכר מינימום ומנגנון השלמת הכנסה.

מיסוי שלילי עוגן במסגרת החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח - 2008 (להלן: "החוק"), אשר קובע הבדלים בין שכירים לעצמאיים בזכאות לקבלת המס ובאופן נתינתו.

מועד הזכאות לקבלת הטבת המס והאוכלוסייה הזכאית

לשכירים - החל משנת 2007 (אולם התשלום בפועל החל בשנת 2008, נוכח המשך הליכי החקיקה), לעצמאיים - החל משנת 2008.

החוק קובע, כי האוכלוסיה, אשר תיהנה מהטבת המס, תורחב באופן הדרגתי ממועד כניסת החוק לתוקף - בתחילה ביישובים, הנחשבים לאזורי שילוב ובהמשך לאזורים נוספים.

היעד שנקבע הוא כי משנת המס 2012 ואילך יינתן המענק לשכיר ולעצמאי, ללא נפקות למקום מגוריו.

קריטריונים לזכאות לקבלת מס שלילי

עבור שכירים:

1.    סכום השתכרות מינימאלי של 1,725 ש"ח (45% משכר המינימום כיום).

2.    העובד הינו תושב ישראל, בן עשרים ושלוש שנים לפחות, אשר לו ילד אחד או יותר, שטרם מלאו לו תשע עשרה שנים (לגבי עובד מעל גיל חמישים וחמש יחולו קריטריונים מיוחדים ותינתן תוספת מס). 

3.    זכאות לקבלת תוספת מס לעובדים, שהם הורים - בגובה עד 275 ש"ח לעובד, שיש לו ילד אחד או שניים, בגובה עד 400 ש"ח - לעובד בעל שלושה ילדים ויותר.

4.    בשנת המס הרלוונטית לא החזיקו העובד, בן / בת זוגו או ילדו זכות במקרקעין, העולה על 50% (למעט דירת מגורים).

5.    בשנת המס הרלוונטית היתה לעובד הכנסה מעבודתו.


קיראו עוד על החזרי מס לשכירים


עבור עצמאיים:


נדרש דיווח מקוון של דוחות מס שנתיים למס הכנסה, החל  משנת 2008. קיראו על מועדי דיווח למוסדות.

בנוסף, נדרש שבשנת המס הרלוונטית ראה העצמאי הכנסה מעסקו הפרטי או מהמקצוע, המשמש לפרנסתו.

בחלוף ארבע שנים ממועד שנת המס המזכה ובמידה והכנסת העצמאי עדיין אינה מגיעה לסף המס או שעה שלא מימש את הזיכוי ממס במהלך תקופה זו, תוקנה לעצמאי זכאות לקבלת מענק בגובה 75% ממס ההכנסה השלילי, שנצבר לזכותו.

תשלום המענק בפועל

ככלל, מענק מס שלילי משולם על פי נתוני שנת המס החולפת.

עבור שכירים ניתנת הטבת מס הכנסה שלילי בהעברה ישירה של הכסף מרשות המיסים לחשבונות הבנק של הזכאים, אחת לרבעון - במטרה למנוע מהמעבידים ליהנות מההטבה.

עבור עצמאיים - המס השלילי אינו ניתן כקצבה אלא נצבר כזיכוי ממס עבור שנת המס הבאה.

גובה המס השלילי נקבע בהתאם להכנסה החודשית הממוצעת. המענק יופחת במידה והעובד קיבל הכנסה נוספת בשנת המס הרלוונטית או שעה שבן זוגו עובד או קיבל הכנסה נוספת.

הגשת בקשה לקבלת המענק


תיעשה בשליחת תביעה באמצעות הדואר, בציון פרטיו האישיים של העובד, פרטי בן זוגו, מידע אודות תעסוקת העובד ופרטי חשבון הבנק, אליו הוא מבקש להעביר את המענק. ניתן לעשות זאת גם באמצעות רואה חשבון.

בנוסף, יש לצרף תצהיר, המעיד על כך, שהכנסת העובד מזכה בקבלת המענק. מסירת הצהרה כוזבת תוביל לעונש של שנת מאסר ולשלילת הזכאות למענק למשך שלוש שנים.

הנתונים לגבי הכנסות עובדים נמסרים על ידי המעבידים לרשויות המס בתום כל שנת מס קלנדארית ומהם נגזרת הזכאות למס שלילי, המשולם לעובד בשנה העוקבת.

המוסד לביטוח לאומי נדרש להעביר אל רשות המיסים מדי שנה נתונים אודות עובדי משק בית, לצורך הענקת מס שלילי לזכאים.

לקריאה נוספת: כל המידע על החזרי מס.


תאריך: 06/01/2014 12:06
 
close