רואה חשבון ועוד - ניהול סיכונים ויעוץ פיננסי


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

ניהול סיכונים ותפקידו של רואה החשבון בתחום הפיננסיים


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

ניהול סיכונים הוא שם כולל לתהליך איתור של סיכונים שונים, בדרך כלל בהתייחס לפרויקט מסוים (כחלק מתחום ניהול פרויקטים), וביצוע פעולות הערכה, אשר תפקידן לכמת את עוצמת הנזק הצפוי במידה והסיכון יתממש. כתוצאה מתהליך אבחון זה, מוסקות מסקנות באשר לפעולות אשר כדאי לבצע כדי להגן על הפרויקט מנזקים צפויים.

במסגרת הערכת הסיכון, נכללים פרמטרים כגון מידת הסבירות להתרחשותו בפועל, היקף הנזק שייגרם (אם נזק כלכלי, בזבוז משאבים של זמן וכדומה).

התוצאה המתקבלת מתהליך ניהול סיכונים היא בהפחתה ניכרת של השפעת הסיכונים הצפויים על השגת מטרות הפרויקט.

כחלק מתחום ניהול הסיכונים הכללי, ניתן למצוא את תחום ניהול הסיכונים הפיננסיים אשר מנוהל על ידי משרד רואי חשבון, במסגרת ייעוץ שוטף לחברות וארגונים שונים. הסיכונים הפיננסיים אשר נמדדים ומוערכים הם שלושת הבאים: סיכוני אשראי, סיכוני שוק וסיכוני מטבע.

פעילות רואה החשבון בתחום ניהול הסיכונים

רואה החשבון מספק ייעוץ במגוון רחב מאוד של תחומים וזאת החל מבדיקת דו"חות כספיים של חברות שונות, דרך ייעוץ בתכנון והחזרי מס, ייעוץ כלכלי, ניהול סיכונים, ייעוץ פיננסי וניהול כספים, ועד מיזוגים ורכישות, גיוס הון, הנפקות ועוד.

תחום ניהול הסיכונים הפיננסיים אינו קשור אך ורק בבנקים ובארגונים ציבוריים ופרטיים גדולים.

תחום זה נוגע בכל פעילות פיננסית של העסק הקטן כמו גם חיי המשפחה.

במסגרת בדיקת רואה חשבון בתחום זה, מבצע רואה החשבון הגדרה של הסיכונים, מדידתם וקביעת הפעילויות שעל החברה לנקוט כדי להקטין את הסיכונים.

מעוניינים להקים או לרכוש עסק? כדאי לבצע בדיקת כדאיות כלכלית

פעולות שמומלץ לבצע

משרדי רואי חשבון מייעצים בצורה שוטפת לחברות בתחום ניהול סיכונים, זאת על ידי הגדרת פעולות ספציפיות אשר על החברה לנקוט כדי להגן על עצמה במצב של סיכון פיננסי זה או אחר.

ולהלן מקצת מהדוגמאות לכך:

תחום סיכוני אשראי
הנזקים הצפויים מאי פירעון הלוואה של לקוח זה או אחר של החברה, מוגדר כסיכון אשראי. גם אי פירעון חלקי של ההלוואה מוגדר כסיכון. הערכתו וקביעתו של רואה החשבון באם לאפשר ללקוח מסוים לקבל הלוואה תלוי בשקלול של מספר גורמים ביניהם מצבו הכלכלי של הלווה, תנאי השוק וכדומה.

תחום סיכוני שוק
תחום זה מתייחס להערכת ההפסדים הצפויים כתוצאה משינויים בשווקים כמו למשל בשוק מטבע חוץ , בריבית הפריים, עליות במחירי חומרי הגלם (שוק הסחורות), שינויים חדים בשוק המניות (אשר ישפיעו על תיקי ההשקעות הפרטיים) ועוד.

פעולה של מחזור משכנתא לדוגמא נועדה כדי לחסוך בתשלום הפרשי ריבית והצמדה גבוהים למדי, אשר נוצרו לאור מימוש סיכוני ריבית מסוימים.

בנוסף, ניתן להסתכל על שוק מטבע חוץ ביחס ליצואנים העלולים להיפגע ממצב של ירידה בשער מטבע חוץ  (למשל ירידה בשער הדולר) שכן היקף הכנסותיהם (בשקלים) יקטן.

בדומה לכך, היבואנים עלולים להינזק כתוצאה ממצב של עליה בשער הדולר וזאת לאור עלייה בהיקף הוצאותיהם (בשקלים) בייבוא מוצרים מחו"ל.

פעולת הגנה שכיחה להבטחת מצבה הכלכלי של החברה או האדם הפרטי, בהתממשות אחד מהסיכונים הללו היא פעולת גידור. גידור של סיכונים פיננסיים משמעו נקיטת פעולת השקעה אשר "מבטחת" את הלקוח מפני הנזק הצפוי, זאת על ידי השקעה בתרחיש שתוצאתו תהא הפוכה מהסיכון המקורי. כך למשל יכולים היצואנים לגדר השקעה אשר תניב את פירותיה בהתקיים תרחיש ירידת שער הדולר.

סיכוני מטבע
סיכונים אלו מתבטאים ברמת החשיפה של פרטים או חברות אשר כל נכסיהם (או חלקם), הכנסותיהם, הוצאותיהם וכדומה ניתנים או מכומתים במטבע אחר מאשר המטבע שבו הם פועלים בשוטף.

לדוגמא, חברות ישראליות אשר מקבלות תשלום בדולרים בגין שירותים הניתנים לחברות בחו"ל . ירידה חדה בשער הדולר יכולה להביא להפסדים ניכרים.

כאמור, תפקיד רואה החשבון במסגרת ניהול סיכונים הוא רחב עד מאוד וחולש על צדדים פיננסיים רבים, אשר נוגעים לא רק לחברות גדולות כי אם גם לעסקים קטנים ואף לתא המשפחתי.

הגדרת הסיכון, הערכתו בצורה נכונה וקבלת המלצות מקצועיות להתמודדות עם תרחישים אלו יכולים למנוע נזקים כלכליים כבדים.

מאמרים נוספים לקריאה:


תאריך: 23/10/2013 15:28
 
close