רואה חשבון ועוד - תפקידו של נציב מס הכנסה


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

נציב מס הכנסה - הגדרת תפקיד ומשמעויות


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

נציבות מס הכנסה הינה השם המוכר לאגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין במדינת ישראל.

בעבר פעל גוף זה באופן עצמאי בגביית המיסים, עליהם הוא מופקד. בעקבות החלטת ממשלה, שהתקבלה לפני כשש שנים, אוחדו הגורמים, האמונים על גביית המס בארץ ובהם גם נציבות מס הכנסה, תחת גוף מרכזי אחד - רשות המיסים.


כיום מאגדת הרשות את פעילותם של אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, אגף המכס והמע"מ וכן שע"מ-  ענף המחשוב של מס הכנסה. צעד זה תרם רבות להתייעלות מערכת המיסים בארץ במטרה להיטיב את השירות, אשר ניתן לאזרח.

בהיבט שייכות ארגונית מהווה רשות המיסים יחידה במשרד האוצר.

המבנה הארגוני של מס הכנסה

בתוך רשות המיסים נחשבת נציבות מס הכנסה - אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, לחלק מיחידות השדה.

קיראו בהרחבה על: דוחות מס שנתיים

כיום מתבצעת פעילות האגף בפריסה ארצית, באמצעות שלוחות אזוריות, אשר אמונות על קיום הקשר עם האזרחים משלמי המיסים.

האגף כולל כשלושים משרדי פקיד שומה אזוריים, עשרה משרדי מיסוי מקרקעין אזוריים, שלוש יחידות לאכיפת הגבייה ושלושה משרדי חקירות באזורים השונים וכן יחידה למודיעין שטח.

סמכויות האגף

אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין אחראי על התחומים הבאים :גבייה של מיסים, המסווגים כמס ישיר דוגמת מס הכנסה וכן של מיסי מקרקעין, מיסים על שכר, מיסי מעסיקים וכן היטלים מיוחדים.

הבסיס החוקי לפעילות נציבות מס הכנסה כאגף ברשות המיסים

על דברי החקיקה, המנחים את פעילות האגף, נמנים חוקים, תקנות והנחיות בתחום המיסים.

לקריאה נוספת: מקלטי מס

בין דברי החקיקה המרכזיים: פקודת מס הכנסה; חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה); חוק מס רכוש וקרן פיצויים; חוק מע"מ (מס שכר ורווח); פקודת המסים (גבייה); חוקי מס הכנסה, הקשורים בתנאי אינפלציה, חוק העבירות המנהליות וסעיפים שונים, העוסקים במס ומעוגנים במגוון חוקים.

לקריאה נוספת: יחידת המחשוב של רשות המיסים

בעלי תפקידים בנציבות מס הכנסה

בין הגופים הפנימיים, אשר פועלים במסגרת מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, נמנים: חטיבות בתחומי שומה וביקורת, אכיפת הגבייה, חקירות ומודיעין, תכנון וכלכלה, מקצועית, משפטית, ביקורת פנים, מינהל ומשאבי אנוש, שירות לקוחות וכן יחידות חשבות האגף ולשכת ראש מנהל מקצועי.

העומד בראש נציבות מס הכנסה

המינוי לתפקיד ראש נציבות מס הכנסה ברשות המיסים מתבצע על ידי שר האוצר וכולל אחריות על יישום ואכיפת פקודת מס הכנסה, חוק מס שבח, מס רכוש וחוקים נוספים.

בידי נציב מס הכנסה נתונות סמכויות מסוגים שונים: סמכויות מנהליות מעין חקיקתיות, מתוקפן הוא רשאי לפרסם תקנות או נהלים באופן עצמאי וסמכויות מעין שיפוטיות, המקנות בידו אפשרות להורות על פתיחתן של שומות, אשר נערכו כדין, בתום שנה מסיום פרק הזמן, המותר לשומה.

מקור הסמכות החוקי למינוי נציב מס הכנסה הינו סעיף 23 לחוק שירות המדינה מינויים (התשי"ט - 1959). המינוי לתפקיד מתבצע בהחלטת ממשלה, אשר קובעת את מועד כניסתו לתוקף.

קיראו גם על: פתיחת תיק במס הכנסה


תאריך: 05/06/2014 14:55
 
close