הליך גילוי מרצון לאחר עבירות מס – חשוב לדעת


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

גילוי מרצון של עבירות מס


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

גילוי מרצון הוא נוהל שבו מגיע נישום שעבר עבירה על חוקי המס לרשות המיסים, כאשר לרשות לא ידוע על העבירה ולא מתנהלת חקירה גלויה או סמויה בעניין, מדווח על העבירה ומשלם את שיעור המס המתאים, תוך שהוא זוכה בחסינות מפני הליך פלילי. המס ישולם בתוספת הצמדה, ריבית וקנסות.

מה הרציונל מאחורי הנוהל ולמי נועד ההליך?

הליך גילוי מרצון נועד לאפשר למי שעבר עבירת מס לתקן את מעשיו מבלי להגיע למצב של כתב אישום ולהסתכן בהרשעה או אף במאסר.

למדינה, מאפשר הנוהל לגבות מס שהועלם וספק אם היתה יכולה לגבות אותו בדרך אחרת.

מאז ספטמבר 2014, חלה החסינות הניתנת במסגרת נוהל גילוי מרצון על כל עבירות המס על פי  פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מס ערך מוסף, חוק מס קנייה, פקודת המכס וחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), וכל הוראה אחרת שמתייחסת לחוקים אלה.

הקריטריונים להליך

בקשה לגילוי מרצון תתקבל רק אם ולא מתנהלת חקירה או בדיקה כלשהי -אזרחית או אחרת - של הנישום, או של שותף שלו, בן או בת זוגו, או חברה שקשורה אליו, על ידי רשות המיסים או על ידי כל רשות שלטונית אחרת; ואם לא קיים מידע קודם ברשות המיסים או בכל רשות שלטונית אחרת, או באמצעי התקשורת, לגבי תוכן הבקשה לגילוי מרצון.

קיראו בהרחבה על: העלמת מס עבירה פלילית

רשות המיסים רשאית לסרב לבקשה גם במקרה שהמידע בבקשה כלול בהליך משפטי כלשהו שמתברר בבית משפט או בית דין בארץ או בחו"ל.

דרישות אלה יכולות להרתיע רבים מלהגיש את הבקשה, מחשש שקיימת חקירה סמויה בעניינם, שרשות אחת כבר יודעת על העבירה או שגורם אחר כבר מסר מידע לגביה וייתכן שרשות המיסים מעוניינת לפעול נגדם משפטית, לכן תימצא את העילה לדחיית הבקשה.

במקרה כזה המידע שהיה בבקשה ישמש לתביעה אזרחית או פלילית. החשש מתגבר בייחוד לאור העובדה שסמנכ"ל בכיר לחקירות, שהוא מוכוון כתבי-אישום, הוא האחראי על קבלת ודחיית הבקשות לגילוי מרצון.

מה היקף החסינות בהליך?

אם לא התקבלה הבקשה, אומר נוהל גילוי מרצון שלא יתקיים הליך פלילי ואף לא הליך אזרחי נגד המבקש בעניין המידע שבבקשה. החסינות מהליך אזרחי במקרה של דחיית הבקשה היא חלק מתיקון לנוהל שהתפרסם בספטמבר 2014.

בקשה שאינה מכילה את כל המידע הדרוש לא מזכה את המגיש בחסינות. אם התקבלה הבקשה אבל לאחר מכן לא מסר המבקש את המידע הדרוש לגורם המתאים ברשות המיסים, לא שילם את המס והסכומים הנדרשים במועד שנקבע מראש, או לא שיתף פעולה באופן מלא עם עובדי רשות המיסים בכל אופן אחר שקשור לבקשה, בטלה החסינות לגבי הבקשה וניתן לפתוח לגביה גם בהליך פלילי ואזרחי.

החסינות חלה רק על המידע שנמסר ועל המס ששולם במסגרת הליך גילוי מרצון, לא על מידע שנמסר בכל דרך אחרת או על עבירות נוספות שלו דווחו במסגרת ההליך, ולא על הכנסות שהתקבלו בפעילות בלתי חוקית. ניתן להגיש בקשה אחת בלבד לגילוי מרצון.

קיראו בהרחבה על: עבירות מע"מ והעונש הקבוע בחוק

חיסיון המידע

תקנות חיסיון המידע החלות על כל מידע שנמסר לעובד מס הכנסה במסגרת תפקידו, חלות גם על מידע שנמסר במסגרת גילוי מרצון, כלומר: העובד לא יידרש למסור את המידע במסגרת הליך פלילי, אלא אם כן הדבר דרוש לצורך קיום פקודת המס או כדי לתבוע על עבירת מס הכנסה.

עם זאת יש לזכור שהחיסיון חל רק על עובדי מס הכנסה – וניתן לדרוש מאדם אחר, למשל מגיש הבקשה בעצמו, למסור עליה מידע במסגרת הליך פלילי.

קיראו: חנינת מס - כלי לעידוד גביית מיסים

ניתן להגיש את הבקשה רק לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין ברשות המיסים, שמחליט אם לקבל אותה או לא. בפנייה יש לציין בין השאר את שמות המבקשים, שנות המס הרלבנטיות, מקור ההכנסה, פירוט ההכנסה והערכת שווי המס שאבד. לא קיים נוהל ערעור במידה והבקשה נדחתה, והחלטות בבקשות גילוי מרצון אינן מתפרסמות.

אם אושרה הבקשה, יופנה הנישום לגורם ברשות המיסים שמטפל בסוג המס הרלוונטי – פקיד שומה, גובה מכס וכו' עם כל המידע והמסמכים הרלוונטיים, כדי לתקן את הדיווח ולשלם את המס.

לקריאה נוספת: מידע על החזרי מס הכנסה


תאריך: 15/03/2015 16:33
 
close