הטבות מס לעולה חדש – קריטריונים ואופן הגשת הבקשה


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

כדאי שתדע את זכויותיך כעולה חדש...


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

עולים חדשים זכאים להטבות מס בתחומים שונים, במהלך שנותיהם הראשונות בארץ בכדי לאפשר להם "נחיתה רכה" בארץ. במאמר הבא נסקור מה הקריטריונים לקבלת ההטבות במס ומהן.

עולה חדש מוגדר בחוק כמי שמבקש לעבור לישראל באופן קבוע מכוח חוק השבות, וגם למי שמבקש להפוך לאזרח ישראלי לפי אותו חוק. המעמד מוקצב בדרך כלל למשך שנה מהיום שבו הגיע העולה החדש לישראל.

ישראלי שנולד בחו"ל או שהה בה שנים רבות ומבקש לחזור לישראל אינו נחשב לעולה חדש, אלא לתושב חוזר. מעמד עולה חדש ניתן רק למי שלא היה מעולם תושב ישראל וזוהי הפעם הראשונה בה הוא אזרח המדינה.

הטבות מס לעולה חדש ניתנות על מנת להעניק לעולה תקופת הסתגלות לתנאים החדשים. כמו כן, הטבות מס לעולים חדשים ניתנות במטרה לעודד עליית הון אנושי לישראל באמצעות מתן פטור ממס על הכנסות מסוימות וכן מהגשת דוחות לרשויות המס. הקלות המס משמעותיות במיוחד לבעלי עסקים בחו"ל וכן עבור בעלי נכסים בחו"ל.

קריטריונים לקבלת ההטבה

נקודות זיכוי עבור הטבת מס ניתנות לעובדים אשר הינם תושבי ישראל בלבד. נקודות זיכוי אלו ניתנות לניצול גם במקרים בהם לעולה החדש לא הייתה כל הכנסה במשך 42 החודשים הראשונים להיותו עולה חדש, אולם לא לאחר מכן.

במידה והעולה החדש שרת בצבא בתקופת 42 החודשים הראשונים לשהייתו בארץ או שלמד לימודים אקדמאיים, רשאי העולה לבקש דחייה של תקופת תחולת נקודות הזיכוי לאחר מכן.

קראו בהרחבה על: זיכוי מס הכנסה לחיילים משוחררים

עולה חדש אשר נעדר מהארץ לתקופה של בין שישה חודשים לשלוש שנים, זכאי לבקש שתקופה זו לא תכלל במניין תקופת הזכאות להטבות המס.

הטבות המס הניתנות לעולה חדש..

1.  כל עולה חדש זכאי להטבות במס לתקופה של 42 חודשים החל ממועד עלייתו ארצה על פי התנאים הבאים:

  • נקודות זיכוי לכל חודש מתוך 18 חודשים הראשונים, היינו 654 ₪ לכל חודש.
  • נקודות זיכוי לכל חודש מתוך 12 החודשים הבאים
  • נקודת זיכוי אחת לכל חודש מ- 12 החודשים הבאים.

במשך 42 החודשים הראשונים זכאי עולה חדש להטבת מס גם אם לא הייתה לו הכנסה כלשהי.

2.  עולה חדש זכאי לפטור במשך עשר השנים הראשונות להיותו עולה חדש על כל הכנסות פירותיות שיופקו מחוץ לישראל וכן פטור ממס על הכנסות בגין נכסים שמקורם מחוץ לארץ. הפטור חל על הכנסות מעסק או משלוח יד, תמלוגים, השכרה ועוד.

3.  כל עולה חדש זכאי לפטור מהכנסות פסיביות אלא אם מדובר בנכס שהתקבל כמתנה לאחר ה -1 בינואר 2007. במקרים בהם מקור ההכנסה נובע הן מפעילות בתוך ישראל והן מפעילות מחוץ לישראל, יחול הפטור רק על ההכנסות שמחוץ לארץ.

לחץ כאן לקריאה על: ריכוז סעיפי החזר - מס הכנסה

מהי הפרוצדורה לקבלת הטבת המס?

מימוש הזכות להטבת מס לעולה חדש מצריכה את מילוי טופס 101 והעברתו למעביד טרם תום תקופת המס, היינו לפני סוף חודש דצמבר.

לטופס המלא יש לצרף את תעודת העולה. המעסיק יעביר את הטופס לרואה החשבונות שלו לצורך קבלת ההטבה. במקרים בהם חלפה שנת המס הרלוונטית יכול העולה החדש לפנות ללשכת פקיד השומה באזור אליו הוא משתייך ולקבל החזרים עד לתקופה של כשש שנים אחורה.

בואו לקרוא גם על: החזרי מס הכנסה - נותנים, לא תיקח?


תאריך: 16/02/2014 11:18
 
close