חשוב להכיר: החוק לעידוד השקעות הון


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

על החוק לעידוד השקעות הון


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

החוק לעידוד השקעות הון, התש"יט - 1959,  נחקק על מנת ליצור אפיק השקעה במדינת ישראל. תכליתו בעיקרה היא בנסיון לעודד השקעות בפריפריה ובמדינת ישראל בכלל.

מטרתו היא עידוד השקעות הון ויוזמה כלכלית, באופן שבו תינתן עדיפות לחדשנות ולפעילות באזורי פיתוח, לשם פיתוח כושר הייצור של משק המדינה, שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים בין-לאומיים, יצירת תשתית למקומות עבודה חדשים ובני-קיימא.

עיקר תוכנו של חוק לעידוד השקעות הון הוא בקביעת אפשרויות תמריץ לחברות ולגופים פרטיים, בעת השקעה בארץ, כאשר ההשקעה עשויה להתבטא בבניה, בהקמת מפעלים, ביצירת מקומות תעסוקה ועוד.

במסגרת החוק הוקם גם מנהל השקעות שתפקידו ליישם ולממש את החוק ועליו ממונה הממשלה. בנוסף ישנה גם מנהלת נפרדת העוסקת בעידוד השקעות תיירות, מכוח החוק. המנהלת כבולה בתקציב שנתי, המוענק במסגרת תקציב המדינה לכל שנה.

מהם התנאים לקבלת הזכאות?

המבקש ליהנות מהטבה לפי חוק עידוד השקעות הון, צריך להציג תוכנית פעולה אשר תכלול תוכנית עסקית, לרוב מדובר בבקשות להקמת מפעלים תעשייתיים אך לא רק.

התוכנית תוגש למנהלת, אשר רשאית לאשרה או שלא לאשרה והכול במסגרת התקציב השנתי המוקנה לה.

ישנם תנאים רבים הנוגעים לסוגי השקעות הון, כמו לדוגמא: דרישה שעיקר הפעילות תהיה בתחום הביוטכנולוגיה, ננוטכנולוגיה ובנוסף אישור מאת הממונה על המחקר והפיתוח התעשייתי מטעם משרד המדע.

ישנה דרישה שההכנסה ממכירות המוצרים של אותו המפעל, לא תהיה גבוהה משבעים וחמישה אחוזים לשנת מס אחת.

ישנו גם תנאי לפיו מקום מכירת מוצרי המפעל, יהיה לשוק הגדול מארבע עשר מיליון קונים וכאשר מדובר באתר תיירותי, ישנו תנאי לפיו כעשרים וחמישה אחוזים מהלנים בו בשנת מס, צריכים להיות תושבי חוץ. כמובן שהתכלית של תנאי כגון זה הינה עידוד תיירות חוץ ולא תיירות פנים.

החוק מאפשר למנהלת לקבוע תנאים מוקדמים לצורך אישור תוכנית ולהתנות את הסיוע הניתן בקיומם של תנאים אלו. על מנת ליהנות מהחוק ולקבל את אישור המנהלת, על המפעל או המיזם להיות ממוקם באזור פיתוח א' או ב' שבהם הרמה החברתית כלכלית נמוכה לפי תנאים המנויים בחוק ובתקציב המדינה השנתי.

קיראו בהרחבה על: הטבות מס לישובים בפריפריה

אזורים אלו כוללים את ירושלים וסביבותיה, את אזורי הדרום והצפון, שם קיימת אבטלה גבוהה וגם ביישובי מעוטים, בהם קיים רוב של תושבים לא יהודים.

כמו כן, גם איזור עוטף עזה מוגדר כיום כאזור עדיפות א'. ישנם תנאים רבים המשתנים מפעם לפעם, לרבות בתוספות הנעשות מכוח תקנות, כך שהאמור איננו מהווה רשימה סגורה.

מהן הטבות הניתנות לזכאים?

החוק לעידוד השקעות הון מונה שני סוגים של הטבות. סוג אחד מוגדר בפרק 6 לחוק והוא מתייחס לנושא מתן מענקים והסוג השני קבוע בפרק 7 לחוק והוא נוגע בתחום הטבות מס.

מענקים- שיעור המענק למפעל תעשייתי באזור א' עומד על סך של עשרים אחוזים ובאזור ב' על סך של 10 אחוזים. שיעור המענק של מיזם תיירותי, עומד על עשרים אחוזים באזור א', עשרה אחוזים באזור ב'. אם מדובר באטרקציה, אז שיעור המענק הוא עשרה אחוזים רק באזור א'.

רוצה לדעת האם גם אתה זכאי להחזר מס? לחץ כאן

המענק ניתן על המחיר המקורי של נכסי המפעל או של הבנין התעשייתי , על ההוצאות שהוציא בעל המפעל לפיתוח הקרקע או על ההוצאות שהוציא בעל מפעל מאושר לביצוע השקעה, זאת בהתאם לתכנית מאושרת של המנהלת.

מיסים- החוק מונה תנאים רבים וסוגים שונים של הטבות מס לחברות או שותפויות או שאר תאגידים הזכאים לתגמול של החוק. בין היתר, החוק מאפשר לאדם יחיד בעל מיזם מאושר כחוק, לשלם מס רק אם השיעור עולה על עשרים וחמישה אחוזים מההכנסה האישית שלו. בנוסף, חברה גם כן תהנה משיעור מס של עשרים וחמישה אחוזים בלבד והיא תהיה פטורה מכל מס אחר.

הפרוצדורה לקבלת ההטבה

על מנת ליהנות מתנאי החוק לעידוד השקעות הון, יש לפנות למנהלת ההשקעות בתוכנית השקעה שתתרכז כאמור באזורים א' או ב'.

למנהלת הסמכות לאשר או לא לאשר תוכניות ואף לקבוע תנאים לקיומה. במקרה שההחלטה היא שלא לאשר תוכנית, ניתן להגיש ערר לפני השר הרלוונטי. אם מדובר במנהלת התיירות אז הערר יהיה בפניו, אם מדובר במנהלת הרגילה אז הערר יהיה בפני שר האוצר.

בנוגע להטבות לפי החוק, המנהלת או רשות המיסים, כאשר המנהלת אחראית על אישור הסיוע השנתי בהתאם לחוק רשות המיסים אחראית לקיזוז ותיאום המס עם תאגיד רלוונטי.

שוקל להקים חברה? לחץ כאן

על החלטת המנהלת בנוגע להטבה ניתן לערער בפני השר כאמור לעיל. כאשר מדובר במיסוי וההליך מתקיים מול רשות המיסים, אז חלה פקודת המיסים והפרוצדורה להשיג על שומת מס הכנסה. תחילה פונים לפקיד שומה מחוזי ולאחר מכן ערעור לבית המשפט המחוזי.

בכל שנה מתקיים הליך דיווח לרשות הבוחנת את פעילות המפעל או המיזם בהתאם להוראות החוק, תקנותיו והנחיותיו.

המשיכו לקרוא באתר: מהו מס הכנסה שלילי?


תאריך: 17/07/2014 13:08
 
close