רואה חשבון ועוד - פקודת מס הכנסה


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

פקודת מס הכנסה - כי הגיע הזמן שתדעו...


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

פקודת מס הכנסה, בנוסחה החדש משנת 1961, הינה דבר החקיקה, המהווה מקור הסמכות לגביית מס מסוג זה בארץ.

הפקודה, אשר מסדירה את פרוצדורת הגבייה של מס ההכנסה, משמשת בסיס לפעילותה של רשות המיסים, אשר אמונה על ביצוע מלאכת הגבייה הלכה למעשה.

נוסחה הראשוני של הפקודה הינו מתקופת המנדט הבריטי, בשנת 1941 (ומכאן נותר שמה פקודה ולא חוק). מאז ועד היום עברה הפקודה תמורות ועדכונים רבים בהתאם לשינויים, החלים במשק וקשורים בתנאי האינפלציה, מדיניות משרד האוצר, הקלות חדשות במס, שנכנסות לתוקף ועוד (קיראו על הרפורמה במס, לדוגמה).

הגורם האחראי על יישום הפקודה וביצוע הגבייה

במסגרת המבנה הארגוני של רשות המיסים הגורם, אשר אמון על גביית מס הכנסה, הינו אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין (מוכר כנציבות מס הכנסה), באמצעות שלוחותיו.

האגף פועל בפריסה ארצית ומונה מספר רב של יחידות שדה, בהן משרדי שומה אזוריים, משרדי חקירות אזוריים וכן יחידות אזוריות, העוסקות באכיפת הגבייה.

הגדרת מס הכנסה

מס הכנסה מהווה מס ישיר, אשר מוטל על ההכנסה הכספית, ההון והרכוש של הנישום - אדם פרטי או חברה בע"מ - למידע נוסף על הקמת עסק.

בגדר 'הכנסה' באים שני סוגים עיקריים: הכנסה פירותית - ממגוון מקורות הכנסה אפשריים, לרבות משלח יד, עסק, משכורת על רכיביה השונים, ביטוחים ועוד וכן הכנסה הונית - עבור רווחי הון, דוגמת מס שבח מקרקעין, היטלי סחר שונים, נדל"ן וכד'.

המס חל על הסכום, אשר נותר מההכנסה לאחר ביצוע ניכויים, קיזוזים ופטורים, הניתנים לזכאים.

הנושאים המוסדרים בפקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה מסדירה את גבייתו של מס זה, המוטל על הכנסתו של הנישום, הונו ורכושו ונחשב למס ישיר.

בין ההיבטים המרכזיים, המעוגנים בפקודה: סוגי הנישומים, הנדרשים להפרשת מס הכנסה; שיעורי המס הנגבה ודרכי הגבייה; אופני הדיווח על המס - כתלות במקור ההכנסה; ניכויים וקיזוזים; נסיבות, המקנות פטור מתשלום מס ועוד.

הפקודה מפורטת ומקיפה באופן זה, שהיא משמשת מורה נבוכים עבור אזרח מהשורה, המעוניין לקבל מידע אודות מעמדו מבחינת החוק, הליכי ופרוצדורות הגבייה, חובות ומועדים.

בין ראשי הפרקים המרכזיים בפקודה

רשימת מקורות הכנסה אפשריים ומקום הפקתם; תקופת עריכת השומה; פטורים על פי דין בגין קצבאות שונות, קופות גמל או דמי שכירות; מתן הטבות מס ליישובים מסוימים; ניכויים וקיזוזים;

חישוב ההכנסה עבור גופים מיוחדים דוגמת קיבוצים ומושבים, חברות ביטוח, מלכ"רים, שותפות עסקית וסוגים שונים של חברות ונאמנויות; הכנסות בן זוג, מעמד תושב ישראל השוהה בחו"ל ומעמד תושב חוץ; עסקאות מיוחדות; רווחי הון;

הכנסות ונכסים בעת מיזוג ופיצול חברות (עקב פירוק חברה, למשל); אופן החיוב במס של אנשים, המשמשים נציגים לאחרים.

שיעורי המס החלים על קבוצות באוכלוסיה בהתאם לנסיבות ומאפיינים שונים; אופן הכנת דוחות והגשתם; סמכות דרישת דוחות ופטור מדוחות; השגות וערעורים על החלטות פקיד שומה; החלטות מיסוי;

טעויות בחישוב המס וזכאות לקבלת החזרי מס; תשלומים וגבייה לרבות ביצוע ניכויים מסוגים שונים; תשלום מקדמות; מועדי תשלום המס; ריבית וקנסות; אכיפת חובת התשלום; הקלות ממס; עונשין ושורה של הוראות כלליות.


תאריך: 14/10/2013 13:23
 
close