רואה חשבון ועוד - תיאום מס


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

תיאום מס - מי צריך את זה?


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

תיאום מס הינו פעולה חשבונאית, המבוצעת מול רשויות המס ומחויב בה כל נישום, המועסק אצל יותר ממעביד אחד.

מטרת הפרוצדורה הינה לקבוע את שיעור המס, אשר נדרש מעביד במשק לנכות ממשכורתו של עובד, המועסק אצלו ואצל מעסיקים אחרים במקביל.

אוכלוסיה אחרת, המחויבת בביצוע תיאום מס, הינה אנשים המקבלים תכנית פנסיה או קצבה, במקביל לשכר עבודה, מגופים דוגמת חברות ביטוח, קרנות פנסיה ועוד.

תיאום מס - הלכה למעשה

נישומים, הנכללים על הקבוצות, אשר מחויבות בביצוע תיאום מס, נדרשים לציין זאת במקום עבודתם. זאת במילוי טופס עובד (101), במסגרתו נדרשת הצהרה לגבי הכנסות נוספות ופירוט מקור הכנסות אלה - עבודה במקום אחר, פנסיה או קצבה.

במידה ולא ימציא העובד אישור נדרש על תיאום מס יחויב המעסיק בניכוי גובה המס המרבי, הקבוע בחוק, מסכום המשכורת ברוטו (יכול להגיע לכמעט 50%). הצגת אישור תיאום מס תפחית את שיעור הניכוי באופן משמעותי.

מועד ביצוע תיאום מס

ככלל, פעולת תיאום מס יש לבצע עם תחילת העבודה הנוספת במקום אחר או במועד תחילת קבלת פנסיה או קצבה. אולם, במהלך שש השנים הראשונות שלאחר התקיימות נסיבות אלה ניתן להגיש דו"ח מתאים בסיום השנה, לקבלת החזרים בגין הכסף העודף ששולם. 

אופן ביצוע תיאום מס

לצורך ביצוע תיאום מס נדרש הנישום לפנות לנציגות מס הכנסה - משרד פקיד שומה באזור מגוריו ולהציג מסמכים רלוונטיים: תלושי שכר ממקומות העבודה, בהם מועסק הנישום; אסמכתא לגבי קבלת קרן פנסיה ועוד.

במשרדי מס הכנסה ימלא הנישום טופס בקשה להקלה ותיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה (116) ואז יקבל את טפסי תיאום המס למילוי.

בכדי להקל על נישומים, כיום ניתן לבצע תיאום מס באינטרנט, אשר חוסך את הצורך בהגעה למשרדי השומה, מייעל את השירות ומפחית מהעומס, המוטל על כתפי רשות המיסים.

השירות החדש, אשר נכנס לתוקפו לפני כשנה, מציע ביצוע הפעולה מהמחשב הביתי, בפשטות ובנוחות וקבלת אישור תיאום המס בדואר כעבור מספר ימים.

השירות נגיש לשכירים במשק, הנדרשים בביצוע תיאום מס, באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים ומאפשר ביצוע הפעולה לעד שישה מעסיקים שונים, המשלמים משכורת לנישום.

בנוסף, מאפשר השירות קבלת זיכויים שונים, על בסיס קריטריונים מזכים (תושבות ישראלית, ילדים, משפחות חד הוריות ועוד).

טרם העברת הנתונים לאתר רשות המיסים (קיראו עוד על שע"מ) ניתן לבצע במערכת סימולציית הדמיה.

דרך זו של תיאום מס, באמצעות האינטרנט, מתאפשרת לביצוע פעם בשנה, כאשר כל תיקון או שינוי מצריכים פנייה פיזית למשרדי השומה ברחבי הארץ.קיאו מידע נוסף על דיווח מקוון.

קביעת שיעור ניכוי המס על ידי פקיד השומה

תיאום המס מתבצע באופן שנתי ובמסגרתו נלקחים בחשבון כלל מקורות ההכנסה של הנישום, המקבל משכורת מיותר ממקום עבודה אחד. לרבות: משכורת, קצבה, תשלום עבור מתן שירות, דמי אבטלה ועוד. והיה והעסק נהיה מסובך, הוא יכול לפנות תמיד אל רואה חשבון.

משמעות תיאום מס מבחינת המעסיקים

המעסיק העיקרי רשאי לנכות מס בהתאם למדרגות המס, הרלוונטיות לעובד.  הנחיית תיאום המס, בה נקוב שיעור המס, שיש להוריד לשכיר, מכוונת כלפי המעסיק המשני.


תאריך: 06/01/2014 12:19
 
close