רואה חשבון ועוד - רפורמה במס הכנסה ותיקון 147


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

רפורמה במס הכנסה ותיקון 147 לפקודה


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

תיקון 147 לפקודת מס הכנסה כלל שינויים ברפורמה המקורית והקלות נוספות. מטרתה של הרפורמה במס, כפי ששמה מעיד עליה, היא להפוך את מערכת גביית המסים בישראל להוגנת ולפרוגרסיבית יותר ביחס למה שנהוג היה בעבר. תגובותיהם של רואי חשבון לשינוי היו חיוביות ברובן על אף שמדובר בשינוי לא קטן.

מבחינה מעשית, כוללת הרפורמה שורה של צעדים שמטרתם היא לכונן מערכת גביית מסים פרטנית ויחסית יותר: הפחתה הדרגתית ומבוקרת של שיעורי המס, האחדת שיעורי המס המוטלים על תשואות ההון, עידוד השקעות חדשות, הרחבת בסיס המס הקיים ועלייה של ההכנסה לשכירים כמעט עבור כל עובד.

הפחתת שיעורי המס

הרפורמה במס ותיקון 147 לפקודת מס הכנסה כוללים מהלך הדרגתי של הפחתה בשיעורי המס המוטלים על הכנסות של יחידים עד לשיעור מרבי בשנת 2010.

בנוסף לכך, כוללת הרפורמה הפחתה הדרגתית של שיעורי המס המוטלים על חברות עד לשיעור מרבי בשנת 2010.

לדוגמה, ההפחתה בשיעורי המס ליחיד שמשכורתו היא מעל 20,000 ש"ח לחודש החלה ב-49 אחוזים בשנת 2005 וצפויה לרדת ל-44 אחוזים בשנת 2010.

ההפחתה בשיעורי המס לחברות החלה ב-34 אחוזים בשנת 2005 וצפויה להגיע ל-25 אחוזים בשנת 2010.

האחדה של שיעורי המס המוטלים על תשואה מהון

הרפורמה במס כוללת גם האחדה של שיעורי מס הנגבים על רווחי הון ריאליים ממקורות שונים לשיעור של עד 20 אחוזים. עם זאת, במקרה של "בעלי מניות מהותיים" שיעור המס הנגבה הוא מעט גבוה יותר – 25 אחוזים.

"בעל מניות מהותי" הוא אדם המחזיק ברשותו, באופן ישיר או באופן עקיף, לבד או יחד עם אדם אחר, בעשרה אחוזים לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.

ברפורמה בוטלה גם ההבחנה בין ניירות ערך סחירים לניירות ערך שאינם סחירים וצומצם סל קיזוז ההפסדים.

בנוסף לכך, החל משנת 2007 כוללת הרפורמה גם הפחתה של שיעורי מס השבח ליחידים או שיעורי מס רווח הון על מכירת מקרקעין בחו"ל מ-25 אחוזים ל-20 אחוזים בלבד. עם זאת, שיטת החישוב הליניארי על נכסים שנרכשו טרם לשנת 2003 נשארה כפי שהייתה.

עידוד השקעות


במטרה לעודד השקעות שונות לפיתוח בארץ, כוללת הרפורמה במס הטבות, כדוגמת:

  • פטור מתשלום על השתתפות לחברות החזקה ישראליות
     
  • תמריץ על הקמת מרכזי ניהול קבוצות רב לאומיות במדינה
     
  • פטור ממס על רווחי הון ממכירת מניות החברה המוחזקת ודיבידנדים ממנה
     
  • פטור ממס על רווחים מהשקעות נזילות בישראל


הרחבת חובת הדיווח על עסקאות

הרפורמה במס כוללת גם הרחבה של חובת הדיווח במסגרת דוח המס השנתי בגין ביצוע עסקאות הון שונות. בנוסף לחובת הדיווח, כוללת הרפורמה גם מיסוי על נאמנויות החל מינואר שנת 2006 ואילך, כולל נאמנויות שנוצרו קודם למועד זה.


תאריך: 14/10/2013 12:14
 
close