ניסוח וכתיבת תקנון לחברה בע"מ – כל הכללים


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

ניסוח תקנון לחברה בע''מ


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

התחנה הבאה אחרי ההחלטה להקים חברה בע"מ הינה עריכת התקנון לחברה, המעוגן בחוק החברות ומפורסם ברשם החברות.

התקנון הוא למעשה חוזה משפטי לכל דבר, הנחתם בין המייסדים או המייסד לבין בעלי המניות והדירקטורים.

סעיף 17 בחוק החברות מפרט: דין התקנון כדין חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם, כלומר שבין כל בעל מניות לבין החברה ולבעלי המניות האחרים קיים מערך יחסים מוסדר המבוסס על הנזכר בתקנון.

ראוי לציין כי בחלק גדול מחילוקי הדעות הנוצרים בין בעלי המניות, בסופו של דבר מה שיחייב אותם יהיה רק הנזכר בתקנון.

התקנון הינו המסמך היחיד שמחייב את החברה כלפי בעלי המניות, שהם האנשים אשר רכשו זכות בחברה וכתוצאה מכך הם מחזיקים בחלק מהבעלות בה. בין היתר יש להם הזכות להשתתף באסיפה כללית, להצביע ולמנות את חברי הדירקטוריון.

לחצו כאן לקריאה בנושא הקמת חברה

התקנון משמש כמסמך חוקי לגבי דרכי פעולתה ומטרותיה של החברה בהמשך והכתוב במסמך זה ייושם על ידי עובדיה ומנהליה העתידיים הלא הם חברי הדירקטוריון או מועצת המנהלים, שבראשם עומד יושב ראש הדירקטוריון, אשר יתווה לצוות את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו.

בכלל זה על פי האמור בסעיף 92 לחוק החברות, יקבע הדירקטוריון את תכניות הפעולה של החברה, דרכי המימון, המבנה הארגוני של החברה, מדיניות השכר ויכתיב את סדרי העדיפויות של החברה.

מהם הנושאים הכלולים בתקנון?

שם החברה, מטרות החברה, הזכויות והחובות של בעלי המניות ושל החברה, דרכי ניהול החברה וכל נושא אחר שבעלי המניות ראו לנכון להוסיפו, במטרה לשפר את התנהלותה ואת סיכוייה להצלחה. כיום ניתן לרשום כמטרת החברה את הביטוי לעסוק בכל עיסוק חוקי.

קיראו בהרחבה על: בדיקת כדאיות כלכלית

רוב רובן של החברות עורכות תקנון קצר יותר בתחילת דרכן העסקית ובהמשך עם התפתחות החברה, משתנה ומתרחב התקנון בהתאם להחלטתם ולצרכי בעלי המניות והדירקטורים המכהנים. הדבר כמובן מצריך הודעה מסודרת לרשם החברות בעניין השינוי.

כאמור החברה רשאית לשנות פרטים ולהוסיף על התקנון הראשוני וזאת באמצעות הצבעה של בעלי המניות ברב רגיל. לעיתים יש ובתקנון עצמו מפורטים אחוזי ההצבעה הנדרשים לצורך קבלת החלטות כאלה ואחרות.

על פי החוק, התקנון יהיה חתום על ידי כל בעלי המניות הראשונים ומייסדי החברה. יצוינו בו שם ומספר הזהות של כל בעל מניה, מעונו וכמות המניות שהוקצו לכל אחד מהם.

קיראו בהרחבה על: גיוס הון לחברה

לחברה הכוללת מספר מייסדים, מומלץ לערוך הסכם מקדים לצורך הסדרת היחסים ההדדיים ביניהם כגון: אופן חלוקת המניות, דרך קבלת הרווחים, מי יהיו בעלי זכויות החתימה בחברה? כיצד יימשכו הכספים מהחברה? קביעת בורר למקרה שבו בעלי החברה מתקשים להגיע להחלטה בעניין כלשהו, מתי ומי רשאי להטיל וטו? אפשרויות בדבר הוספת בעלי מניות לחברה או כל נושא אחר שבעלי המניות יראו לנכון להוסיפו.

המשיכו לקרוא באתר: כיצד לבחור רואה חשבון?


תאריך: 14/07/2014 16:37
 
close