רואה חשבון ועוד - בדיקת נאותות


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

בדיקת נאותות


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

בדיקת נאותות הינה הליך מוסדר אשר נועד לתת תמונת מצב כלכלית עבור גוף מסחרי או אדם פרטי. תמונת מצב זו, מורכבת מבדיקה של מספר פרמטרים כלכליים ומגבשת מדד סיכון על אמינותו של אותו גוף והכדאיות הכלכלית בהשקעה בו.

בדיקת נאותות נעשית בדרך כלל על ידי משרד רואי חשבון ומתבצעת בעיקר על חברות המעוניינות לבצע הנפקה ראשונית של מניותיהן, מתוך מטרה ליצור תמונת מצב אובייקטיבית של מצבן הכלכלי.

עם זאת, כפי שיפורט בהמשך, ישנם סוגים שונים של בדיקות נאותות, שחשיבותם אינה רק מתבטאת רק בהיבט הכלכלי אלא גם בהיבט החוקי.

מכיוון שהרוב המוחלט של בדיקות הנאותות מתבצעות עבור חברות מסחריות בכלל וחברות אשר מבצעות הנפקת מניות ראשונית (IPO) בבורסה, מאמר זה יתמקד בעיקר בהיבט זה.

בדיקת נאותות לחברה

ישנם מספר פרמטרים לבדיקת חסינות חברה - יחס נכסי החברה להתחייבויות, יחס מזומנים להון, מדדי סיכון (כמו מדד אלטמן אשר מודד את סבירות החברה לפשוט רגל בשלוש השנים הקרובות) וכדומה. עם זאת, בדיקת נאותות יסודית של חברה תכלול את רובם המוחלט של המרכיבים הבאים:
 

  • פעילות מושתתת חובות: מהו היקף הנכסים של החברה הממונף לצורך הלוואה להמשך פעילותה?, מה אחוז ההתחייבויות לזמן קצר ביחס לנכסי החברה? מהן התכיפויות שחברה מוכרת נכסים בכדי להגדיל את יתרת המזומנים שלה? תכיפויות גבוהות במדדים אלו לאורך זמן, מעידה על בסיס כלכלי רעוע של החברה וקיימת אפשרות שמבנה ההון שלה נשען על בסיס חלש וקריסת בורסה או מיתון ממושך, ימוטטו אותו לגמרי.
     
  • פעילות מושתתת צד שלישי: האם עיקר פעילות החברה מתבצע במדינות בעלי משטרים לא יציבים, האם החברה נשלטת ע"י צד שלישי שמצבו הפיננסי אינו שפיר? האם מדיניות הריבית במדינה בה החברה פועלת אינה יציבה? תשובה חיובית לשאלות אלו הופכות כל תמונת מצב שניתן לגבש על החברה ל-זמנית.
     
  • שונות: שביעות רצון של עובדי החברה, מידת התחרות בשוק ובמגזרים בהם החברה פועלת ועוד.

הליך בדיקת הנאותות

בדיקת הנאותות מתבצעת על ידי משרד רואה חשבון ו/או עורכי דין. מטרתם היא לבחון את מאזני החברה ואת עיקר האסמכתאות המעידות על פעילותה העסקית, בכדי לקבוע אם מצבה הכלכלי ופוטנציאל הצמיחה שלה עולים בקנה אחד עם הצהרות החברה.

הפרמטרים למדידות אלו פורטו קודם לכן ובסיום בדיקתם, מתגבש הדו"ח לעיונו של הדירקטוריון. על פי הדו"ח עולה ההחלטה האם לבצע את הנפקת מניות החברה.

קיראו בהרחבה על: בעל מניות בחברה

בימים בהם המשק מתאושש מצניחתן של בורסות ומהתפוצצותן של בועות פיננסיות שונות, רוב החברות מעדיפות להימנע מהנפקה ראשונית אם מצבן הכלכלי טעון שיפור משום שהנפקה חושפת את מצבן הכלכלי של חברות אלו לכל דורש ועלולה לפגוע בתדמיתן בקרב הלקוחות ואמינותם בקרב הספקים.

בדיקת נאותות לאדם פרטי

בדיקת נאותות לאדם פרטי היא תחום משני יחסית, אך ראוי לתת עליו את הדעת לא רק משום שבנקים מיישמים אותו בכדי לגבש מדיניות אשראי שתניב להם מקסימום רווחים אלא משום שהם מחויבים לגבש מדיניות כזו.

ב-2001, התגבשה אמנת בנקים (המכונה "אמנת באזל") שנועדה לגבש נהלים המחייבים את הבנקים לבצע בדיקת נאותות ללקוחותיהם. מטרת יוזמי האמנה הייתה לוודא שהבנקים לא ייקלעו לקשיים כלכליים (תופעה שמוטטה כלכלות שלמות בעבר הלא רחוק) וכן כדי לוודא שבעלי החשבונות לא ינצלו את הבנק לפעילויות עסקיות שאינן חוקיות כגון: הלבנת כספים.

הפרמטרים עבור בדיקת נאותות לאדם פרטי מעט שונים אך מטרתם זהה- לגלות נקודות תורפה וזיהוי מגמות כלליות כדי לגבש חוות דעת מושכלת על סיכוי בעל החשבון לחרוג מתקרת האשראי שלו ולהפוך ללקוח בעל חוב מסופק (חוב שכל התהליכים המשפטיים מוצו כנגדו והוא טרם נגבה).

סיכום

בדיקת נאותות היא מרכיב מרכזי בתהליך שנועד להחזיר את אמון המשקיעים בעולם הפיננסי. אמון זה התערער קשות, הן בשל התמוטטות של בנקים מרכזיים והן בשל מקרי שחיתויות שהתגלו בחברות כגון אנרון, סימנס ואחרות.

בדיקת הנאותות נועדה ליצור חסמים שיקלו ככל האפשר על המשקיע הפוטנציאלי לקבל תמונת מצב אמיתית ואמינה על החברה בה הוא חפץ להשקיע, כשם שהוא נועד להקטין עבור בנקים את חוסר הוודאות האופייני במתן אשראי בנקאי ללקוחות.

 כדאי לקרוא:


תאריך: 15/02/2015 14:23
 
close