רואה חשבון ועוד - פתיחת תיק בביטוח לאומי


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

פתיחת תיק בביטוח לאומי


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

אודות ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי פועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי שנחקק בשנת 1953, ומטרתו העיקרית היא להבטיח קיום ראוי לקשישים, לאוכלוסיות חלשות, ולמשפחות ולאנשים שנקלעו למצוקה זמנית.

הביטוח הלאומי כולל תוכניות ביטוח המיועדות לאוכלוסיות שונות: אמהות, קשישים ושאירים, ילדים, מובטלים, נפגעי עבודה, בעלי נכות וביטוחים נוספים. בנוסף לכך, ניתנים בביטוח הלאומי שירותי שיקום, הכשרה וכן ייעוץ בנושאים שונים.

כל אזרחי ישראל העובדים למחייתם, שכירים כעצמאיים, מחויבים בתשלום חודשי לביטוח הלאומי.

התשלום החודשי נקבע ביחס לגובה ההכנסה והוא מיועד להבטחת הקיום במקרים בהם לא תהיה קיימת הכנסה חודשית קבועה: אבטלה לשכירים, חופשת לידה, אובדן כושר עבודה, יציאה לגמלאות או מכל סיבה אחרת.

פתיחת תיק בביטוח לאומי

דומה לחובת פתיחת תיק במס הכנסה, מיד עם תחילתה של פעילות עסקית כלשהי, יש לדווח עליה למוסד לביטוח לאומי. הדיווח על הפעילות העסקית נעשה באמצעות מילוי טופס 6101 הקרוי גם "דין וחשבון רב שנתי".

לאחר מילוי הפרטים בטופס, נקבע בביטוח הלאומי גובה התשלום החודשי בו יחויב בעל העסק. את התשלום יש לשלם אחת לחודש בסניף הדואר או באמצעות הוראת קבע.

את פתיחת התיק ניתן לבצע באופן עצמאי או באמצעות רואה חשבון.

כיצד למלא את הטופס?


בטופס יש לציין את מועד תחילת הפעילות העסקית. מועד תשלום דמי הביטוח הלאומי והמועד בו ייחשב הנישום כמבוטח על פי חוק הביטוח הלאומי, נקבע בהתאם לתאריך המצוין בטופס.

במידה ותאריך תחילת הפעילות ישתנה לאחר מילוי הטופס או לאחר מועד משלוח ההודעה בדואר, יש להודיע על כך בהקדם. שכן, ללא הודעה מתאימה, ייחשב הנישום למבוטח ויאלץ לשלם על התקופה שחלפה גם אם לא הפיק בה רווחים כספיים.

סעיף 6 לטופס: בסעיף זה יש לפרט את מספר השעות בשבוע המוקדשות לעיסוק שבגינו הנישום מבוטח. מספר השעות משפיע על מעמדו של המבוטח ובהתאם לכך גם על גובה התשלום.

כאשר קיימים חובות בגין אי תשלום דמי ביטוח לאומי מהעבר, מקבל הנישום דרישות תשלום על חודשים אלה בנוסף לתשלום עבור העיסוק החדש. מי שעבד כשכיר עד פתיחת התיק, ייצרף אל בקשתו תלושי משכורת וטופס 106 המפרט את פרטי השכר והעבודה כשכיר.

סעיף 7 לטופס:
מיועד עבור שני בני זוג העובדים ביחד. כאשר שני בני הזוג עובדים בעסק, שניהם מחויבים להירשם בביטוח הלאומי ולשלם תשלום חודשי קבוע.

יש  לדווח לביטוח לאומי על  יחסי חלוקת הרווחים בין בני הזוג בעסק, כאשר לכל אחד מהם חייב להיות לפחות כשליש מהרווח.

ההכנסה המינימאלית עבור בני זוג העובדים בתור עצמאיים בעסק משותף היא 15 אחוזים מהשכר הממוצע של כל אחד. כאשר בני הזוג נמענו מלציין את חלוקת ההכנסה, היא מחולקת לשני שליש עבור הבעל ושליש עבור האישה.

סעיף 8 לטופס: הרווח הצפוי. אמנם, לרוב בתחילת העיסוק, הרווח העתידי איננו ידוע אך, בכל זאת, יש לרשום סכום משוער כלשהו.

הסכום שיירשם יקבע את גובה המקדמות לתשלום לביטוח הלאומי. את גובה התשלום ניתן לשנות באמצעות מילוי טופס 672 בצרוף של דוח רווח והפסד ונתונים רלוונטיים אחרים.

עדיין מסתבכים עם הדוחות? פנה אלינו ונשמח לעזור לך!


תאריך: 05/01/2014 15:51
 
close