חובות אבודים בראי החוק והמשפט בישראל – המדריך לאזרח


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

התמודדות מול חובות אבודים


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

חוב אבוד הינו חוב כספי שאינו נפרע וככל הנראה גם לא ייפרע בעתיד, בשל אי יכולתו של החייב לשלם או בשל התחמקותו מתשלום. חובות אבודים מתממשים, כאשר לא תמיד ישנה אפשרות לגבות את הכסף באמצעות הוצאה לפועל או באמצעים אחרים.

חוב אבוד מוגדר ככזה, לאחר שנעשו כל הצעדים הרלוונטיים וננקטו כל ההליכים האפשריים לגבייתו, ללא הצלחה ואבדו כל הסיכויים לגבותו.

בין אם מדובר במוסר תשלומים רעוע, קשיי פירעון, בשל פשיטת רגל או כל סיבה אחרת אשר הוכח כי לא ניתן לגבות את התשלום בגין תשלום כספי כלשהו, מדובר בחוב וחובות שלא ניתן לגבותם, הם חובות אבודים.

כיצד רשויות המס מתייחסות לחוב אבוד?

מע"מ

מע"מ מגדיר קריטריונים לפיהם יוחלט באם מדובר בחוב אבוד ובין אם לאו. על מנת להוכיח בפני מע"מ כי אכן מדובר בחוב אבוד, לא די בהכרזה מצד בעל העסק הזוכה כי לא ניתן לגבות את הכסף, אלא שיש להוכיח שאכן נעשתה עסקה, שהוצאה החשבונית וכי הסכום לא שולם.

כמו כן, מע"מ מבקש הוכחות כי התבצעו צעדים משפטיים נגד החייב וכן החלו הליכי הוצאה לפועל שלא נשאו פרי.

קריאה נוספת בנושא: שיעור המס בישראל

במקרים בהם החייב פשט את הרגל, על הזוכה להמציא אישור מטעם המפרק הממונה על העסק.

מס הכנסה

מבחינת מס הכנסה, חובות יוכרו כהוצאות המוכרות למס, בתום השנה, בה הם הפכו לחובות רעים.

חובות רעים הינו הכינוי לחובות אבודים במס הכנסה. חובות אלו יוכרו כהוצאות מוכרות, רק עד לסכום שהוכח הלכה למעשה כלא ניתן לגבייה.

ישנם מצבים בהם החובות האבודים יתפרשו על פני כמה שנים, זאת בהתאם למצבו של החייב.

את גובה ההוצאה המוכרת קובעים על סמך ראיות מוכחות, באמצעות אישור מעורך דין, המעיד על הליכים שננקטו לגביית החובות, כגון הוצאה לפועל, צווי פירוק וכיוצא באלה.

לקריאה נוספת: מדריך לשימוש באתר מס הכנסה

לדיני חובות רעים, קיים נוהג לא רשמי לפיו כל סכום שאינו עולה על 2,500 ₪ אין הכרח להביא אישור של עורך דין.

מהי המשמעות של חוב אבוד לבעל החוב?

חוב אבוד, מעמיד את הזכאי לתשלום בבעיה, שכן מחד הוא מחויב בתשלום לרשויות המס, ומאידך הוא לא קיבל את ההכנסה על עבודה שביצע בפועל. החוב מוכר כהוצאה לצרכי מס, כך שהזוכה נהנה באופן חלקי ואינו צריך לשלם מס על רווח שלא התקיים בפועל.

לחצו כאן לקריאה בנושא: חנינת מס

לא פעם, בית המשפט דן בשאלה זו, אך בית המשפט העליון אינו מקבל את הטענה, לפיה מרגע שביטלו הרשויות את המסים על העסקה, הנושה אינו זכאי להמשיך ולנסות לגבות את הכסף המגיע לו.

אם יצליח הנושה לגבות את הכסף, אזי תחויב הכנסה זו במס. הגדרת החוב כאבוד על ידי הרשויות אינה משפיעה על היחסים בין הנושה לזוכה.

המשיכו לקרוא באתר בנושא: העלמת מס


תאריך: 13/05/2014 11:04
 
close