רואה חשבון ועוד - פתיחת תיק במס הכנסה


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

פתיחת תיק במס הכנסה


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

לפי חוקי מדינת ישראל, לפני ביצוע כל פעילות עסקית, יש לפתוח תיק במס הכנסה במקביל לביצוע דרישות החוק הנוספות. בעבר ניתן היה לפתוח תיק במס הכנסה במשך 90 יום ממועד תחילת הפעילות העסקית אך היום חלה חובת פתיחת התיק באופן מיידי.

מסיבה זו, מיד עם פתיחת עסק חדש או עם תחילת עיסוק במשלח יד חדש, יש ליידע בכתב את פקיד השומה של מס ההכנסה באזור בו מתנהל העסק. "תחילת עיסוק" פירושה לפי לשון החוק, התחלה של פעילות כלשהי המניבה הכנסות כספיות.

כיצד לפתוח תיק במס הכנסה?

כאמור, כדי לפתוח תיק במס הכנסה יש לשלוח הודעה לפקיד השומה. בהודעה יש למלא פרטים חיוניים: שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, תחום העיסוק, כתובת העסק, כתובת פרטית, מספר הטלפון ותאריך פתיחת העסק.

כדי לפתוח תיק במס הכנסה, ניתן גם לפנות למשרד השומה באזור ולמלא את "טופס 5329" הכולל את כל פרטי העסק.

ניהול העסק מול רשויות מס הכנסה

ניהול פנקסי חשבונות

לפי הוראות פקודת מס הכנסה, מחויב כל בעל עסק או העוסק במשלח יד כלשהו לנהל פנקסי חשבונות מרגע תחילת הפעילות העסקית שלו בהתאם לכללים ולהוראות הקבועים בחוק ובתקנות ובהתאם לתחום העיסוק או משלח היד.

ניהול פנקסי החשבונות כולל רישום של כל תקבול: במזומן, בשיק, בשיק דחוי או בכרטיס אשראי. עם זאת, זאת כאשר העוסק איננו יכול לנהל את הפנקסים בהתאם להוראות, יש באפשרותו להגיש בקשה מסודרת ומנומקת להקלה בניהול הפנקסים לפקיד השומה. כמו כן, ניתן להיעזר בשירותיו של רואה חשבון.

גם עוסק פטור מחויב בניהול פנקסים, אלא אם ביקש וקיבל פטור או הקלה מפקיד השומה.

פנקס מקדמות

לאחר פתיחת התיק במס הכנסה נשלח באופן אוטומטי אל בעל העסק החדש פנקס לצורך תשלום המקדמות על חשבון המס השנתי, כאשר המס הסופי נקבע רק לאחר מילוי דוח מס הכנסה ודיווח על ההכנסות בפועל.

באמצעות פנקס המקדמות מתבצעים הדיווח על מחזור העסקאות מיום הפעלת העסק וגם תשלום המס לפי השיעור שנקבע בפנקס.

כאשר גובה המס אותו יש לשלם עולה על המקדמות ששולמו במהלך השנה, יש להשלים את ההפרש, וכאשר גובה המקדמות העולה על סך תשלום המס, מקבל העוסק החזר כספי בהתאם. עם זאת, כאשר שיעור המקדמות המופיע בפנקס גבוה מדי, ניתן לפנות לפקיד השומה ולהגיש בקשה מנומקת להפחתתו.

ניכוי המס במקור

במקביל לפנקס המקדמות, ישנם לקוחות החייבים לנכות מס במקור מהתשלום המגיע לבעל העסק. את סכום המס המנוכה במקור ניתן להפחית מהסכום הנגבה בתשלום המקדמה. בנוסף לכך, ניתן להגיש בקשה להפחתת שיעור המס המנוכה.

תיק ניכויים

עסק חדש שבכוונתו להעסיק עובדים, קבלני משנה או לשלם דמי שכירות צריך לפתוח במקביל גם תיק ניכויים, לדווח לפקיד השומה על תשלומים שונים ולהעביר את המס שנוכה במקור מדי חודש.

הגשת הדו"ח השנתי על ההכנסות

כל שנת מס מתחילה ב-1 לינואר ומסתיימת ב-31 לדצמבר. את הדו"ח על ההכנסות וההוצאות לשנת המס שהסתיימה יש למלא ולהגיש לפקיד השומה לא יאוחר מה-30 לאפריל של שנת המס החדשה. הרעיון המתגבש הוא להפוך את הדיווח כולו לדיווח מקוון, כך שלפחות אין צורך להגיע למשרד עצמו.
 

לקבלת סיוע בפתיחת תיק במס הכנסה - לחצו כאן


תאריך: 05/01/2014 15:47
 
close