רואה חשבון ועוד - פתיחת תיק במע"מ


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

פתיחת תיק במע''מ


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

כל אדם, שותפים או חברה המנהלים עסק רווחי כלשהו: מספקים סחורות, מוכרים נכסים או נותנים שירותים, חייבים להירשם במס ערך מוסף כעוסקים.
אדם המקים עסק בשלבים, רשאי להירשם במע"מ במהלך שלבי ההקמה ולפני שהעסק החל לפעול. עם זאת, במקרה זה יהיה עליו להוכיח כי העסק אכן נמצא בשלבי הקמה.

הרישום במס ערך מוסף

את הרישום למע"מ יש לבצע במשרדי מע"מ הקרובים למקום העסק או הפעילות העסקית. את כתובת הסניף הקרוב ניתן לברר באמצעות הטלפון או באתר האינטרנט של רשות המסים.

עוסק יחיד צריך להביא עימו תעודת זהות וחוזה קנייה או חוזה שכירות מבויל של מקום העסק. לעיתים נדרשים מסמכים נוספים, כדוגמת הוכחה על פתיחת העסק ועל סוג הפעילות.

גם שותפים צריכים להביא עימם תעודת זהות, חוזה רכישת מקום העסק או חוזה שכירות מבויל ואישור מרשם השותפות, במידה והשותפות רשומה. בנוסף לכך, צריכים השותפים למנות נציג שיפעל בשמם לביצוע הפעילויות השונות במע"מ.

כדי לרשום חברה במע"מ, יש צורך באישור של רשם החברות. בנוסף לכך, יש לצרף לבקשה את התקנון ואת תזכיר החברה כפי שאושרו על ידי רשם החברות.

בעת פתיחת התיק במע"מ, יש לפרט את שמותיהם של מנהלי החברה, מספרי תעודת הזהות שלהם, מספרי טלפון ואת כתובותיהם. יש להציג את חוזה הקנייה של מקום החברה או חוזה שכירות מבויל.

חברה הנמצאת בשלבי הקמה ועדיין לא החלה בפעילותה תידרש להמציא מסמכים נוספים בהתאם לצורך, המעידים על הפעילות העתידית של החברה.

כיצד מתבצע הרישום?

לצורך פתיחת התיק במע"מ, יש למלא את טופס מספר 821, לחתום עליו ולמסור אותו לפקיד מע"מ.

בטופס יש למלא פרטים שונים, כדוגמת: פרטי הרכוש של בעל העסק, סכום ההשקעה בעסק, מחזורן המשוער של העסקאות, מקורות מימון ופרטי מספר חשבון הבנק.

למע"מ ניתן להירשם גם באמצעות מייצג: רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין המתמחה בתחום, אך יש לציידו בייפוי כוח. עם זאת, על טופס הרישום יש לחתום באופן אישי.

רישום של "עוסק פטור"


במצב שמחזור העסקאות השנתי הצפוי לעסקיך הוא נמוך מהסכום הקבוע בחוק, פטור בעל העסק מהגשת דוחות למע"מ.

עוסק פטור מחויב להגיש למע"מ פעם בשנה הצהרה על גובה מחזור העסקאות בשנה שנסתיימה, וכאשר סכומן מגיע לסכום הקבוע בחוק, הוא הופך לעוסק מורשה.

לפי לשון החוק, קיימים בעלי עיסוקים החייבים להירשם כעוסקים מורשים ללא קשר לגובה מחזור עסקאותיהם, כדוגמת: אדריכלים, רופאים וטוענים רבניים.

לאחר הרישום במע"מ מקבל בעל העסק אישור רישום הכולל את מספר העוסק ואת הסיווג – "עוסק פטור" או "עוסק מורשה". כאשר בעל העסק מוגדר כעוסק מורשה, הוא מקבל טופס דיווח אותו יש למלא פעם בחודש או פעם בחודשיים, בהתאם לגובה מחזור העסקאות.


תאריך: 15/12/2013 14:06
 
close