רואה חשבון ועוד - תלוש משכורת


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

תלוש משכורת - ממה מורכב השכר שלך?


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

תלוש המשכורת הוא המסמך המפרט את כל מרכיבי השכר המשולם לעובד במקום עבודתו, הניתן לו אחת לחודש.

התלוש נערך על ידי הנהלת החשבונות במקום העבודה והוא כולל את כל הפרטים הקשורים למשכורת עבור התקופה שבגינה היא משולמת כפי שהם מפורטים בחוק.

התלוש הוא מסמך אישי וחסוי הנמסר לעובד במרבית הפעמים, כאשר הוא בתוך מעטפה או בכיסוי אחר כלשהו.

במדינת ישראל, תלוש המשכורת מתייחס לרוב לנתוני השכר עבור החודש הקודם. לדוגמה, בתחילת חודש נובמבר מקבל העובד את המשכורת, כולל התלוש עבור חודש אוקטובר.

לפי חוק הגנת השכר מחויב המעביד למסור לעובדים את תלוש המשכורת בסמוך למועד בו התבצע תשלום המשכורת בפועל.  

מערכת השכר במדינת ישראל היא מערכת מורכבת הקשורה ותלויה בגורמים רבים מאוד.

בכדי לחשב את שכרו החודשי של כל עובד, מתייחס חשב השכר לנתונים הקשורים ישירות לשכרו, כדוגמת: הסכם עבודה מול המעביד, מספר שעות עבודה או מספר ימי העבודה במהלך החודש, הפרשות שונות, כדוגמת מס הכנסה, ביטוח לאומי או קרן פנסיה ונתונים רבים נוספים.

קיראו בהרחבה: מי עוזר לך לתכנן את הפנסיה שלך?

בנוסף לכך, כולל תלוש המשכורת נתונים אישים שונים המשפיעים באופן ישיר על שכרו של העובד, כדוגמת: מספר החודשים במהלך השנה האחרונה בהם עבד, מצבו המשפחתי, אזרחות ופרטים נוספים.

חלקיו השונים של תלוש המשכורת

החלק הראשון של התלוש

חלק זה כולל את פרטי המעביד ואת פרטיו האישיים של העובד: שם מלא, כתובת, מצב משפחתי ופרטים נוספים. המידע האישי הקיים בתלוש נמסר לרוב למעביד או להנהלת החשבונות על ידי העובד ביום הקבלה לעבודה.

בנוסף לכך, כולל החלק הראשון את ההגדרות האישיות המהוות בסיס לחישוב המשכורת: משכורת חודשית גלובלית, משכורת ימי עבודה או משכורת לפי שעות. כאשר התשלום מועבר באמצעות הבנק, מופיעים בחלק זה גם פרטי חשבון הבנק אליו הוא מועבר.

החלק השני של התלוש

חלק זה כולל פירוט מלא של מרכיבי השכר והאופן בו חושבו: שכר חודשי קבוע, וכאשר החישוב הוא על בסיס שעות או ימי עבודה, מוכפל מספר השעות או הימים בתעריף שנקבע בין העובד ומעבידו, והתוצאה המתקבלת היא השכר הבסיסי.

בנוסף לכך, מופיעים בחלק זה מרכיבי שכר אחרים, כדוגמת: אחזקת רכב, נסיעות, דמי הבראה וכל תוספת אחרת למשכורת.

חלק זה כולל גם את כל ניכויי החובה הנדרשים בחוק, כדוגמת מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי, ואת הניכויים האישיים שנוכו מהשכר, כדוגמת קופת גמל, מקדמה, ועד עובדים, ביטוח מנהלים או כל ניכוי אחר. החישוב הכולל של מרכיבי השכר והניכויים הוא הבסיס לגובה הסכום הסופי שישולם לעובד ומופיע בחלק זה.

החלק השלישי של התלוש

חלק זה כולל מידע על הסכומים המצטברים של מרכיבים שונים במשכורת מתחילת השנה בחודש ינואר ועד לחודש אליו מתייחס התלוש.

למידע זה ישנה חשיבות לצורך חישוב שנתי של מס הכנסה, לצורך התאמה לקופת הגמל או לכל הפרשה אחרת, ולצורך חישוב מספר ימי החופשה המצטברים, ימי מחלה, פירעון הלוואות וכל חישוב נוסף

המשיכו לקרוא באתר על: ביטוח מנהלים


תאריך: 05/01/2015 14:55
 
close