רואה חשבון ועוד - שותפות - שותפויות עסקיות


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

שותפות


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

כיום ישנן מבחר דרכים ליזום ישויות עסקיות, החל מעוסק מורשה, עוסק פטור ועד חברה בע"מ. לכל אחת מישויות אלו, ישנן יתרונות וחסרונות אולם כולן סובלות מכמה מגבלות:

1) הישויות הרשומות לעיל אינן מותאמות לפרויקטים זמניים. כלומר, הן אינן מתאימות לביצוע משימה חד פעמית שבסופה הישות תפורק.

2) פירוק הישות העסקית (לא משיקולי סיום פרויקט) - לעתים ישויות עסקיות מתפרקות ממגוון רחב של סיבות. במקרים של חברות בע"מ, הליך הפירוק מורכב למדי. קל וחומר אם החברה מונפקת בבורסה.

3) ישנם מקרים בהם בעלים של ישות עסקית מעוניינים שהיא תהיה מוגבלת, קרי שהנכסים היחידים שניתן יהיה לעקל, יהיו נכסים שנרשמו על שמה של הישות (כפי שנהוג בחברה בע"מ). לעומת זאת, בעלים אחרים של אותה ישות, מעדיפים לסכן גם את רכושם האישי אך ליהנות בתמורה מרווחים מוגדלים. שני סוגים של בעלויות אלו, אינם יכולים לחול על ישות אחת אם היא איננה שותפות.

כאמור, מגבלות אלו מערימות קשיים על סוגים שונים של מיזמים כלכליים ועבור אותם מיזמים קיימת אופציית השותפות.
   
שותפות היא ישות עסקית הכוללת בין שניים לעשרים שותפים (במקרים של משרדי עו"ד, תקרת השותפים יכולה להאמיר עד לחמישים שותפים). עיקרה של השותפות היא בעלות משותפת על נכסים השייכים לישות העסקית.

חלוקת הבעלות בין השותפים, מוסדרת ע"י חוזה ובמידה והשותפות אינה מוגבלת (פירוט על סוגי השותפויות בהמשך המאמר) השותפים השונים מחויבים להשקיע מנכסיהם האישיים בישות העסקית, אם מצבה מחייב זאת.

סוגי שותפויות עסקיות

שותפות כללית/רגילה - ישות בה כל בעליה מחייבים את הונם האישי לחבויות של העסק. קרי, אם העסק נקלע לקשיים, או אם נדרשת השקעה הונית בהיקף הגדול מההון של הישות, השותפים מחויבים לבצע השקעה זו מהונם האישי. שותפות זו נהנית ממיסוי נמוך יותר משום שאין מיסוי על דיבידנדים.

קיראו בהרחבה על: בדיקת כדאיות כלכלית

שותפות מוגבלת - שותפות אשר בה רוב חבריה מושקעים באופן מוגבל, קרי, השותפים הנ"ל מחויבים לערוב לחבויות הישות רק מההון שהשקיעו בחברה.  עם זאת, גם בשותפות מוגבלת חייב אחד מהבעלים להיות מחויב בהונו האישי לחבויות של החברה.

שותפות זרה - שותפות כללית אשר הוקמה בחו"ל. שותפות זו תקפה בישראל רק אם נרשמה כדין ברשם השותפויות במשרד המשפטים.

כיצד יוצרים שותפות?

לצורך יצירת שותפות כללית, יש צורך בהגשת בקשה לרשם החברות במשרד המשפטים. במידה ומדובר בשותפות מוגבלת, יש להגיש בקשה והסכם שותפות.

לצורך רישום השותפות ופרסומה ברשומות, יש לשלם אגרה (העומדת על 472 ₪ נכון לספטמבר 2009) וסכום נוסף במידה וההון המושקע בישות עולה על 290,000 ₪. הרישום של שם הישות, אינו מהווה הגנה על השם וכן הוא אינו כולל בדיקה אם ישות אחרת משתמשת בשם.

קיראו: מהו גישור עסקי ומי זקוק לו?

כיצד מפרקים שותפות?

יתרונה של שותפות עסקית היא בקלות היחסית הנלווית לפירוקה.

פטירה של אחד מהשותפים מבטלת אוטומטית את השותפות וחלוקת נכסי העסק מתבצעת בין שאר השותפים, על פי הסכם השותפות ביניהם.

קיראו בהרחבה על: פירוק חברה

אם השותפות העסקית היא לפרויקט זמני, הפרמטרים המעידים על סיום הפרויקט מצוינים בחוזה השותפות, ובמידה והושגו מתבצע פירוק של הישות, כאשר חלוקת הנכסים זהה לחלוקה במקרה של פטירת אחד השותפים.

חוקים ונקודות חשובות לציון

הליך רישום השותפות כולל מספר מגבלות, חלקן לצורך הבהרה על אופי הישות, חלקן לצורך הגנה על קניין רוחני של ישויות קיימות וחלקן- מסיבות בירוקרטיות גרידא. להלן כמה מתקנות אלו:

  • שינוי בשותפות, כגון הוספת שותף חדש או שינוי הנתח של שותף קיים בשותפות, מחייב התראה של שבעה ימי עבודה לרשם השותפויות במשרד המשפטים
  • אסור ששם השותפות ייצור רושם מוטעה שהחברה היא בעלת חסות ממשלתית (למשל שם כמו "החברה לישראל" אינו יכול להיות שמה של שותפות עסקית)
  • אסור לכלול את הכיתוב בע"מ. גם במקרה של שותפות מוגבלת
  • שותפות אינה ישות קלה לניהול, משום שיש לה מספר בעלים ובלא מעט מקרים, אי הסדרה של צורת הניהול והגדרת חזון של החברה מובילה לפירוק השותפות. משום כך, בכדי להבטיח את התנהלותה התקינה, יש להתוות קו ברור של זהות השותפות או להותיר מרווח רחב לשיקול דעת ע"י אחד מהבעלים בשותפות

סיכום

השותפות העסקית היא פתרון המאפשר הקמת ישות עסקית, אשר פירוקה פשוט מבחינה משפטית. כמו כן, השותפות מאפשרת בעלות רבת משתתפים מבלי שתחייב מנגנונים נלווים מורכבים כמו דירקטוריון.

חסרונותיה היא ששותפות מסוג זה גוררת אחריות אישית גדולה מצד בעליה וכן היא מורכבת יותר לניהול ברמה היומיומית. מסיבות אלו, היא מתאימה להשקעות פסיביות במיזמים, בפרויקטים זמניים וכדומה.

מרכיב המפתח בהתנהלותה של הישות העסקית היא בחוזה השותפות. חוזה שותפות המגדיר היטב את תחומי הפעילות וקובע הליך מוסדר לקבלת החלטות הנוגעות לניהול השותפות, מנטרל חלק ניכר מאבני הנגף הפוטנציאליות של השותפות.

לקריאה נוספת: ייעוץ משפטי לחברות


תאריך: 07/10/2014 13:11
 
close